Download
kitchen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kitchen PowerPoint Presentation

Kitchen

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Kitchen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kitchen Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Renata Vondráková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM

 3. Contents Kitchen Kitchenequipments Knife Kettle Beater Roasting pan Electric blender Cooking pot

 4. Kitchenis the place wherecooksprepare and cook food. Mainkitchenequipments are: kitchencabinets, anoven, a cooker, a freezer, a refrigerator, and a dishwasher. Obr. 1

 5. In the kitchenwe use a lot oftools and cookingutensils. Knife Obr. 2 You cancut, slice, chop orpeelfoodwith a knife.

 6. Kettle Obr. 3 Itisusedforboiling water, especiallyformakingtea.

 7. HandheldElectricBeater Obr. 4 Itisusedformixingfood.

 8. Roasting Pan Obr. 5 Itis used for roastingmeat in an oven.

 9. Electric Blender blender cap Itcontainssharpblades to chop largerfooditems. container cuttingblades pushbutton Obr. 6

 10. Coooking pot with a lid and . . . Obr. 7 . . . a woodenspoon

 11. Describewhatcan you see in these pictures. Obr. 8

 12. A historicalkitchen in a museum … Obr. 9 … with a woodburningstove.

 13. Questions • What are the mainkitchenequipments? • Whatis a kettleusedfor? • Whatis the dishwasher? • What do you need to roastsomemeat? • What do you use formixingfood?

 14. Seznam obrázků: • Obr. 1: anonym, [vid.17.11.2012], dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/zamestnani-CM079001962.aspx?qu=kucha%C5%99&ex=1#ai:MC900360908| • Obr. 2: anonym, [vid.17.11.2012], dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/zamestnani-CM079001962.aspx?qu=n%C3%A1dob%C3%AD&ex=1#ai:MC900300257| • Obr. 3: Holger.Ellgaard, [vid.17.11.2012], dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bernadotte_Wasserkessel.jpg • Obr. 4: DonovanGovan, [vid.17.11.2012], dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Handheld_Electric_Beater.jpg • Obr. 5: OttawaAC, [vid.17.11.2012], dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Large_roasting_pan_with_rack.jpg • Obr. 6: Chris 73, [vid.17.11.2012], dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ElectricBlender.jpg • Obr. 7: OttawaAC, [vid.17.11.2012], dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stockpot.jpeg

 15. Seznam obrázků: • Obr. 8: Qeqertaq, [vid.17.11.2012], dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2008_kitchen.JPG?uselang=cs • Obr. 9: Corradox, [vid.17.11.2012], dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%BCnster_M%C3%BChlenhof_4.JPG?uselang=cs

 16. Seznam použité literatury:

 17. Děkuji za pozornost 