eksamensorientering n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eksamensorientering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Eksamensorientering - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Eksamensorientering. Sandsli videregående skole. Skolens hjemmeside. http://sav.hfk.no/ Her finner du alt du trenger å vite om eksamen, klageadgang med mer. Fremmøte på skriftlig eksamen. Senest kl. 0845 Dersom du kommer for sent, møt hos rektor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eksamensorientering' - lewis-glass


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eksamensorientering

Eksamensorientering

Sandsli videregående skole

skolens hjemmeside

Skolens hjemmeside

http://sav.hfk.no/

Her finner du alt du trenger å vite om eksamen, klageadgang med mer.

fremm te p skriftlig eksamen
Fremmøte på skriftlig eksamen
 • Senest kl. 0845
 • Dersom du kommer for sent, møt hos rektor
 • Ring skolen, 55115600, fra om du er syk eller ikke møter opp
i eksamenslokalet
I eksamenslokalet
 • Sett deg på tilvist plass, de med tilleggstid setter seg på vindusraden
 • Ikke forlat plassen uten tillatelse fra tilsynet
 • Kun tillatte hjelpemidler, mat og drikke
 • Mobiltelefoner avslått og oppbevart på tilvist synlig plass
 • Musikk, høretelefoner med mer ikke tillatt
i eksamenslokalet1
I eksamenslokalet
 • Kontrollér at du har fått riktig eksamensoppgave
 • Vær sikker på at du kun har tillatte hjelpemidler på pulten (2-delt eksamen i realfag)
 • Hvis du må ut, kontakt tilsynet
 • Kun en kandidat ut om gangen
 • Legg ned dataskjerm og dekk til ark
eksamenstid
Eksamenstid
 • Eksamenstiden står på oppgaven
 • I tillegg 15 min for klargjøring av besvarelsen
 • Evt. 1 time ekstra tid (etter søknad)
eksamenstid1
Eksamenstid
 • Todelt eksamen i realfag
  • 2 timer uten hjelpemidler
  • 3 timer med hjelpemidler

Med utvidet tid:

2 t 24 min uten hjelpemidler

3 t 36 min med hjelpemidler

+15 min til klargjøring av besvarelsen

ikt basert eksamen
IKT – basert eksamen
 • Logg inn på http://pgsa.udir.no/
 • Velg Kandidat
 • Skriv inn utdelt brukernavn og passord
 • Dagspassord får du av vakten
 • Lag et dokument i for eksempel Word og kall det ”fagnavn_dato_kandidatnummer”, for eksempel NOR1211_SAN1234
 • Nettlesere: MS-Explorer, Firefox eller Crome. IKKE Safari (gjelder brukere av MAC)
ikt basert eksamen1
IKT-basert eksamen
 • Når du leverer besvarelsen, sjekk at du har levert rett fil (sjekk filstørrelsen)
 • Dersom du vil sikre deg, kan du legge besvarelsen på en minnepinne som tilsynet har
 • Dersom det blir tekniske problemer under eksamen, vil alle filer bli lagret på minnepinner
ikt basert eksamen2
IKT-basert eksamen
 • Ny funksjon for opplasting av eksamensbesvarelser i PGS-AFor å unngå at kandidater til eksamen laster opp feil fil når de skal levere besvarelsen sin, er det nå lagt inn en kontrollfunksjon i PGS-A.Når kandidatene skal levere besvarelsen sin må de gjøre følgende:1. Laste opp eksamensbesvarelse i PGS-A.2. Åpne besvarelsesfilen ved å klikke på selve filnavnet og kontrollere om riktig fil/dokument er lastet opp.3. Trykke på leveringsknappen.
 • NB! Leveringsknappen blir ikke aktivert før denne sjekken er fullført. Når besvarelsen er kontrollert vil det røde ikonet under “last ned” endre farge til grønn, og leveringsknappen blir aktivert (grønn ramme rundt knappen).
papir basert eksamen
Papir-basert eksamen
 • Gjelder realfagene
 • Bruk kun utlevert papir stemplet med skolens navn
 • Før på kandidatnummer, fag/oppgavekode, dato og antall ark
 • Grafer kan skrives ut med kandidatnr, fra skriver
 • Vaktene henter alle utsklrifter
levere besvarelsen
Levere besvarelsen
 • Leveres elektronisk ved IKT-basert eksamen
 • Ikke forlat plassen din før du får kvittering på skjermen. Kontroller at du har levert riktig fil.
 • Ved papir-basert eksamen henter eksamenstilsynet besvarelsen hos deg
 • Eksamensoppgaven og kladd leveres inn
brudd p reglene
Brudd på reglene
 • Kan føre til bortvisning fra eksamen etter avgjørelse fra rektor
 • Husk at ovesettelsesprogramer på pc ikke er tillatt og det blir foretatt kontroll med dette
fusk eller fors k p fusk
Fusk eller forsøk på fusk
 • Eksamen kan bli annullert
 • Likevel rett til å fullføre eksamen
 • Dersom eksamen blir annullert, faller standpunktkarakteren bort og ny eksamen kan ikke avlegges før ett år er gått
forfall og sykdom ved eksamen
Forfall og sykdom ved eksamen
 • Husk sykemelding eller annen dokumentasjon på forfallet
 • Rett til utsatt eksamen
muntlig muntlig praktisk eksamen
Muntlig/muntlig-praktisk eksamen
 • 2 modeller, inntil 48 t forberedelse og inntil 1 t forberedelse
 • Mulig med begge modeller på samme parti
 • Men – faglærer tar endelig beslutning om prøvemodell
 • Klagerett på formelle feil under eksamen
klage p skriftlig eksamen
Klage på skriftlig eksamen
 • Du kan klage på skriftlig eksamen
 • Klagen skal ikke begrunnes
 • Men du bør være sikker på at resultatet blir uforandret eller går opp
 • Det er tilfeller der resultatet av klagen blir dårligere enn gitt eksamenskarakter
 • NB! Få en faglærer til å se på besvarelsen før du legger inn klage
klagerett p standpunktkarakter
Klagerett på standpunktkarakter
 • Eleven må grunngi klagen
 • Faglærer skal uttale seg skriftlig
 • Eleven kan få kommentere faglærers uttalelse før saken sendes til klagenemnd
 • Klagenemnden vurderer om gjeldende forskrift for karakterfastsetting er fulgt
 • Rektor og faglærer foretar ny vurdering
 • Rektor fastsetter evt. ny karakter
klager generelle regler
Klager - generelle regler
 • Husk:
 • Klag innen 10 - ti dager etter at du har fått karakteren din
 • Rådfør deg med en lærer før du klager
 • Klagen må være skriftlig
 • Du må undertegne klagen din
 • Er du elev, send klagen til skolen din
 • Er du privatist, send klagen til skolen du tok eksamen på
karakter
Karakter
 • Etter at sensuren har falt kan du se resultatene på SKOLEARENA
hva sier forskriften
Hva sier forskriften?
 • Se forskrift til opplæringsloven kap. 5
 • http://sav.hfk.no/
 • VEDRØRENDE VITNEMÅLET
 • Husk å sjekke at ditt vitnemål er blitt overført til vitnemålsdatabasen til Samordna opptak. Dette må du gjøre etter at vitnemålet er skrevet ut fra skolen. Dersom det av en eller annen grunn ikke er overført, må du kontakte skolen straks ellers kan du risikere å miste studieplass.