slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2010. - 2014.g., euro PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2010. - 2014.g., euro

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2010. - 2014.g., euro - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2010. - 2014.g., euro. Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2014.gadam. Pamatbudžeta ieņēmumi - 31 994 316 euro Speciālā budžeta ieņēmumi – 900 145 euro Ziedojumi un dāvinājumi – 9269 euro KOPĀ – 32 903 730 euro

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2010. - 2014.g., euro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r zeknes pils tas konsolid tais bud ets 2014 gadam
Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2014.gadam
 • Pamatbudžeta ieņēmumi - 31 994 316 euro
 • Speciālā budžeta ieņēmumi – 900 145 euro
 • Ziedojumi un dāvinājumi – 9269 euro

KOPĀ – 32 903 730 euro

 • Pamatbudžeta izdevumi - 32 416 508 euro
 • Speciālā budžeta izdevumi – 1 113 365 euro

KOPĀ – 33 529 873 euro

Finansēšanas daļa – 626 143 euro

 • no līdzekļu atlikuma gada sākumā – 6 398 026 euro
 • no aizņēmumiem – (- 5 635 883) euro
 • līdzdalība komersantu pašu kapitālā – (-136 000) euro
r zeknes pils tas bud eta priorit tes 2014 gad
Rēzeknes pilsētas budžeta prioritātes 2014.gadā
 • Izglītība
 • Sociālā aizsardzība
 • Kultūras un sporta iestāžu attīstība
 • Pilsētas infrastruktūras attīstība, īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus
r zeknes pils tas pamatbud eta izdevumi 2014 g p c vald bas funkcij m 32 416 508 euro
Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2014.g. pēc valdības funkcijām – 32 416 508 euro
r zeknes pils tas pa vald bas pl notie projekti 2014 gad
Rēzeknes pilsētas pašvaldības plānotie projekti 2014.gadā

Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti:

 • Atbrīvošanas alejas posmā no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija – 3,2 milj. euro;
 • Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās – 1,3 milj. euro;
 • Gaismas objektu nomaiņa Rēzeknes pilsētā 2.kārta – 575 tūkst. euro;
 • Virtuālā pagātne – muzeju nākotnes stūrakmens – 46 660 euro;
 • Zaļās Sinagogas restaurācija – 319 tūkst. euro.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti:

 • Zemnieku ielas rekonstrukcija posmā no 18.novembra ielas līdz Stacijas ielai – 1 milj. euro;
 • Rūpnīcas ielas rekonstrukcija – 429 883 euro;
 • Metālistu ielas rekonstrukcija – 735 865 euro;
 • Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Ļermontova, Zavoloko, Nākotnes, Mazā ielās - 91 732 euro;
 • Stadiona skrejceliņu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcija, pandusa uzstādīšana - 429 787 euro;
 • Peldbaseina vannas renovācija - 54 170 euro;
 • BMX trases izveide - 32 726 euro.
 • Nožogojuma uzstādīšana Rēzeknes 2.vsk.mākslīgā seguma futbola laukumam - 32 726 euro;
 • mākslīgā seguma futbola laukuma nožogojuma uzstādīšana SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne" - 136 000 euro.