materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation

levia
115 Views
Download Presentation

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

 2. Lekcja 73 Insel Rügen Wyspa Rugia

 3. Rügen ist die größte deutsche Insel. Sie gehörtzudem Land Mecklenburg - Vorpommern.Das „Tor“zur Insel Rügen ist die Stadt Stralsund. Die Inselist durch RügendammRügenbrücke mit dem Festland verbunden. Rugia to największa wyspa niemiecka. Należy ona do Landu Mecklenburgia -Pomorze Przednie. "Bramą " do wyspy jest miasto Stralsund. Wyspa połączona jest z lądem stałym przez wał Rügendamm i molo Rügenbrücke. Die Insel Rügen hat eine Fläche von 926 km².Wyspa Rugia ma powierzchnię 926 km².

 4. In den Jahren von 1889 bis 1912 wurde an der Küste der Hafenstadt Sassnitz eine fast1,5 Kilometer lange Mole errichtet. Sie ist bis heute immer noch die längste Mole Europas.W latach 1889 - 1912 na wybrzeżu miasta portowego Sassnitz zostało wybudowane molo o długości 1,5 km. Jest ono do dzisiaj wciąż najdłuższym molem Europy. Auf der Mole steht ein markanter, achteckiger, grün-weißer Leuchtturm aus dem Jahre1903.Na molo stoi charakterystyczna, ośmiokątna biało - zielona latarnia morska z roku 1903.

 5. Das Kap Arkona, auch als Nordkap bekannt ist der nördlichste Punkt der Insel Rügen.Es lockt jährlich ca. 800.000 Besucher an den markanten Küstenabschnitt,welcher 45 Meter hoch ist. Przylądek Arkona, znany również jako Przylądek Północny jest najbardziej wysuniętym na północ miejscem wyspy Rugii. Przyciąga rocznie ok. 800 tys. turystów swoją charakterystyczną linią brzegową, mającą wysokość 45 m . Das Ufer ist vorwiegend aus Kreide und Geschiebemergel gebaut.Brzeg zbudowany jest przede wszystkim z kredy i margla.

 6. "Der Rasende Roland" ist eine wahre Attraktion auf der Insel Rügen. So reicht die Geschichte dieser Schmalspurbahn bis ins Jahr 1895 zurück, als erstmals ein Zug fuhr und die Eisebahnlinie Putbus und Binz miteinander verbund. „Rasende Roland ”jest prawdziwą atrakcją na wyspie Rugii. Historia tej kolejki wąskotorowej sięga roku 1895 kiedy po raz pierwszy przejechał pociąg i linia kolejowa połączyła ze sobą Putbus i Binz. Die Schmalspur - Dampfeisenbahn hat eine Spurweite von 750 mm.Szerokość rozstawu szyn kolei wąskotorowej wynosi 750 mm.

 7. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. die größte Insel - największa wyspa an der Küste - na wybrzeżu die längste Mole Europas - najdłuższe molo Europy das Kap - przylądek der nördlichste - najbardziej wysunięty na północ das Ufer - brzeg aus Kreide - z kredy rasen - szaleć die Schmalspurbahn - kolejka wąskotorowa miteinander verbinden - łączyć ze sobą die Spurweite - szerokość rozstawu szyn

 8. Der Königsstuhlauf der Insel Rügen ist der höchste und der bekannteste Felsen der Kreideküste.Von der 120 Meter hohen und 200 Quadratmeter großen Aussichtsplattform, kann man man einen herrlichen Blick auf die Ostsee bewundern.Königsstuhl na wyspie Rugii jest najwyższą i najbardziej znaną skałą Wybrzeża Kredowego. Z platformy widokowej o wysokości 120 m i 200 m² powierzchnimożna podziwiać wspaniałą panoramę Bałtyku.

 9. Das Jagdschloss Granitzliegt in der Nähe des Ostseebades Binz. Es wurde in den Jahren 1836 bis 1846 gebaut.Von keinem Punkt der Insel Rügen hat man so eine gute Aussicht über die ganze Regionals von hier.Zamek myśliwski Granitzleży niedaleko kąpieliska wschodniego Binz. Został zbudowany w latach 1836 - 1846. Z żadnego miejsca na wyspie Rugii nie ma tak dobrego widoku na całą okolicę jak stąd. Charakteristisch sind hier vier runden Ecktürme und der 38 m hoheMittelturm. Charakterystyczne są tutaj cztery zaokrąglone wieżyczki narożne i wieża środkowa o wys. 38m.

 10. Die Sanddornfrucht, auch Zitrone des Nordens genannt, enthält 10 mal mehr Vitamin Cals eine Zitrone. Sie kommt aus Südschweden und sie wird seit mehr als 200 Jahrenauf Rügen angebaut.Owoc rokitnika, zwany też cytryną północy, zawiera 10 razy więcej witaminy C niż cytryna.Pochodzi on z południowej Szwecji i jest od ponad 200 lat uprawiany na Rugii. Entzündungshemmend, Senkung des Cholesterinspiegels oder Stärkung der Abwehrkräfte - die Sanddornfrüchte wirken wahre Wunder. Lecząc stany zapalne, obniżając cholesterol czy też wzmacniając odporność organizmu - owoce rokitnika czynią prawdziwe cuda.

 11. Mit seiner Länge von 370 Metern ist die Seebrückein Binz die längste Seebrückeaufder Insel Rügen und eine der schönsten an der deutschen Ostseeküste.Sie wurde im Jahre 1902 errichtet und maß ursprünglich fast 600 Meter. Przy swojej długości 370 m molo w Binz jest najdłuższym molem na wyspie Rugii i jednym z najpiękniejszych na niemieckim wybrzeżu Bałtyku. Powstało w roku 1902 i mierzyło pierwotnie prawie 600m. Von hier aus beginnt man Ausflugsfahrten. Stąd rozpoczyna się rejsy wycieczkowe.

 12. Einer der schönsten Leucht-türme ist der 1897 - 1898 errichtete Leuchtturm Kolliker Ort,welcher an der Kreideküste der Insel Rügen liegt. Der nur 7 Meter hoheLeuchtturm und istvon der Landseite schwer zugänglich. Jedną z najpiękniejszych latarni morskich jest wbudowana w latach 1897 - 1898latarnia morska Kolliker Ort, która leży na wybrzeżu kredowym wyspy Rugii.Ta mierząca zaledwie 7 m wysokości latarnia morska jest trudno dostępna od strony lądu. Man soll mehrere Kilometer durch den Nationalpark Jasmund wandern. Trzeba przejść wiele kilometrów przez park narodowy Jasmund.

 13. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. der bekannteste Felsen - najbardziej znana skała die Kreideküste - wybrzeże kredowe das Jagdschloss - zamek myśliwski die gute Aussicht - dobry widok die runden Ecktürme - okrągłe wieże narożne der Mittelturm - wieża środkowa der Nähe des Bades - w pobliżu kąpieliska die Sanddornfrucht - owoc rokitnika die Senkung - zbijanie die Abwehrkräfte - odporność schwer zugänglich - trudno dostępny

 14. In der einzigen Edelobstbrennerei in Lieschow, kann man alles überObstsorten erfahren und darüber wie Feindestillate undEdel-brände aus traditionellen,heimischen Obstsorten hergestellt werden. W jedynej swego rodzaju destylarni owoców w Lieschow można dowiedzieć się wszystkiego o rodzajach owoców i o tym jak produkuje się delikatne destylaty i szlachetne wódki z tradycyjnych, krajowych owoców.

 15. Die Kreideküsteist das Wahrzeichen der Insel Rügen. Bis zu 120 Meter hoch ragen hierdie Klippen. Der höchste Punkt ist der berühmte "Königsstuhl", zudem in den Sommermonaten täglich tausende Touristen pilgern.Wybrzeże Kredowe jest symbolem wyspy Rugii. Aż do 120 m wysokości sięgają tutaj skały. Najwyższym punktem jest sławny "Königsstuhl" (Tron Królewski) do którego w miesiącach letnich codziennie podążają tysiące turystów. Die Kreideküste ist vor allem auf der Halbinsel Jasmund zu finden. Wybrzeże kredowe spotyka się przede wszystkim na półwyspie Jasmund.

 16. Der Freizeitparkin Rügenbefindet sich in Gingst, im Westen der Insel. Auf 40 000 m² gibt fast100 Miniaturen der bekanntesten Gebäude der Welt im Maßstab von 1:25.Einige Modelle sind bis zu 9 Meter hoch.Park rozrywki na wyspie Rugii znajduje się w Gingst, na zachodzie wyspy.Na 40 000 m² jest prawie 100 miniaturek najbardziej znanych budowli świata w skali 1:25. Niektóre modele mają do 9 m wysokości. Man kann bekannte Bauwerke wie die Kathedrale von Notre Dame oder das Kolosseum von Rom bewundern.Można podziwiać znane budowle jak np. katedra Notre Dame czy rzymskie Koloseum.

 17. Der nordwestliche Teil Rügens ist begrenzt durch die atemberaubenden undeinzigartigen Boddenlandschaften. Ein Bodden das ist ein vom offenen Meer durch Landzungen abgetrenntes Küstergewässer.Północnozachodnia część Rugii jest otoczona cudownymi i jedynymi w swoim rodzaju krajobrazami lagunowymi. Laguna to jezioroprzybrzeżne oddzielone od morza pasmem lądu.

 18. Die Landschaft der Insel Rügen wird von vielen Baumalleen geprägt.Die bekannteste Allee Rügens die „AlteBäderstraße“ zieht sich durch den Südosten der Insel. Siebeginnt im Sellin. Krajobraz wyspy Rugii zdominowany jest wieloma alejami.Najbardziej znana aleja "Alte Bäderstraße" ciągnie się przez południowy wschód wyspy. Rozpoczyna się ona w Sellin. Charakteristisch für die Rügener Alleen sind die schmalen Fahrbahnen. Charakterystycznymi dla Alei Rugii są wąskie jezdnie.

 19. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. die Obstsorten - rodzaje owoców man kann alles erfahren - można dowiedzieć się wszystkiego die Obstbrennerei - destylarnia owoców sie werden hergestellt - są produkowane das Wahrzeichen - symbol die Halbinsel - półwysep ist zu finden - znajduje się im Maßstab - w skali bekannte Bauwerke - znane budowle sie ist begrenzt durch - jest ograniczona przez atemberaubend - zapierający dech

 20. Markanteste Punkte der Halbinsel Wittow sind die beiden Leuchttürme am KapArkona. Der erste das ist der älteste Leuchtturm, welcher in den Jahren1826 - 1827 erbautwurde. Der zweite ist im Jahre 1905 entstanden. Sie hat 35 Meter Höhe.Charakterystycznym punktem półwyspu Wittow są dwielatarnie morskie na przylądku Arkona. Pierwsza z nich to najstarsza latarnia morska, która została wybudowana w latach1826/27. Druga powstała w roku 1905. Ma 35m wysokości.

 21. Im Osten der Insel Rügen, zwischen Mukran und Prora liegtFeuersteinfeld. Vor etwa 4.000 Jahren sorgten zahlreiche Sturmfluten für eine gewaltige Sammlung von Feuersteinen auf einer Fläche von circa 40 Hektar.Na wschodzie wyspy Rugii, między Mukran i Prora leży Pole Krzemieni. Przed ok. 4.000 laty liczne sztormy stworzyły dużą kolekcję krzemieni na powierzchni ok. 40 ha. Seit Mitte des XIX Jh. wurde das Gebiet mit einem Kiefernwald bepflanzt.Od połowy XIX w. został ten obszar obsadzony lasem sosnowym.

 22. Das Wahrzeichen des Ostseebades Sellin ist die Seebrücke.Sie hat 394 Meter Länge. Hier befindet sich ein prachtvolles Gebäude - Brückenhaus.Die Seebrücke wurde im Jahr 1998 wiedereröffnet.Symbolem kąpieliska bałtyckiego Selin jest molo. Ma ono 394 m długości. Tutaj znajduje się wspaniały budynek Brückenhaus. Molo zostało otwarte ponownie w roku 1998. Im Brückenhaus befinden sich Restaurants und ein großer Hochzeitssaal.W Brückenhaus znajdują się restauracje i wielka sala weselna.

 23. Rügens Ostseebäderdassind:Thiessow, Göhren, Baabe, Sellinund Binz. In den Sommermonaten erfreuen sie sich großer Beliebtheit bei den Touristen. In Binz gibt es die 4 km lange Strandpromenade.Kąpieliska bałtyckiena wyspie Rugii to: Thiessow, Göhren, Baabe, Sellin i Binz. W miesiącach letnich cieszą się szczególną popularnością wśród turystów. W Binz jest czterokilometrowa promenada wzdłuż plaży.

 24. In den vergangenen Jahrhunderten war Gingst ein handwerkliches Zentrum der InselRügen. Hier befindet sich die "Historische Handwerkerstube".Auf der Insel Rügen war damals fast 50 Berufen.W minionych wiekach było Gingst centrum rzemieślniczym wyspy Rugii. Tutaj znajduje się Historyczna Izba Rzemieślnicza. Na wyspie Rugii było wówczas prawie 50 zawodów. Die Ausstellungsstücke sind in einem denkwürdigen Gebäude aus dem XVIIJh. ausgestellt. Eksponaty są prezentowane w zabytkowym budynku z XVII w.

 25. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. der Feuerstein - krzemień zahlreiche Sturmfluten - liczne sztormy der Kiefernwald - las sosnowy ein prachtvolles Gebäude - wspaniały budynek er wurde wiedereröffnet - został ponownie otwarty der Hochzeitssaal - sala weselna in den Sommermonaten - podczas miesięcy letnich die Beliebtheit - upodobanie die Strandpromenade - promenada wzdłuż plaży ein handwerkliches Zentrum - centrum rzemielśnicze die Ausstellungsstücke - eksponaty