slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O M Í T K Y 4 . PowerPoint Presentation
Download Presentation
O M Í T K Y 4 .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

O M Í T K Y 4 . - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

O M Í T K Y 4. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P P R O V Á D Ě N Í O M Í T E K. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK Z Á S A D Y. omítky se nanášejí převážně v několika vrstvách, výjimku tvoří jednovrstvý druh spodní vrstva musí být nejpevnější, vrstvy následující jsou postupně měkčí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'O M Í T K Y 4 .' - levi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o m t k y 4

O M Í T K Y 4 .

T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P P R O V Á D Ě N Í O M Í T E K

technologick postup prov d n om tek z s a d y
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKZ Á S A D Y
 • omítky se nanášejí převážně v několika vrstvách, výjimku tvoří jednovrstvý druh
 • spodní vrstva musí být nejpevnější, vrstvy následující jsou postupně měkčí
 • při omítání se čerstvá omítka chrání před přímým sluncem (v horku a suchu je nutno omítku neustále vlhčit)
 • v zimě je možno omítat, jen pokud teplota vzduchu neklesne pod +5°C
technologick postup prov d n om tek z s a d y1
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKZ Á S A D Y
 • omítkářské práce se provádějí až po zastřešení stavby, po dokončení instalačních rozvodů (vody, plynu, elektrického vedení a topení)
 • před omítáním fasád musí osazeny všechny výrobky přidružené výroby (okna, dveře, háky, příchytky atd.) a zajištěny před agresivním vlivem malty
 • omítat se smí po řádném sednutí a vyschnutí stavby
technologick postup prov d n om tek p r a v y p o d k l a d u
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKÚ P R A V Y P O D K L A D U
 • před omítáním vždy omítkáři překontrolují povrchy stěn a stropů
 • podklad nesmí být zašpiněný, zamaštěný olejem ani zaprášený
 • krabice elektrických vypínačů a zásuvek je třeba vyplnit papírem
 • pokud zdivo silně saje vodu, je nutno podklad řádně provlhčit
 • styk dvou různých materiálů, např. zdiva a dřeva nebo zdiva a oceli se překrývá nejméně 200 mm nosičem omítky - obr. 1
technologick postup prov d n om tek p r a v y p o d k l a d u1
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKÚ P R A V Y P O D K L A D U

Obr. 1 Úprava styku dřevěné konstrukce se zdivem pro omítání

1 - cihelné výplňové zdivo, 2 - dřevěný sloup, 3 - nosič omítky,

4 - omítka

technologick postup prov d n om tek v n i t n o m t k y
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKV N I T Ř N Í O M Í T K Y
 • připevnění a vyvážení latí do koutů, na hrany a na ostění
 • provedení omítníků maltových, ocelových nebo dřevěných - obr. 2
 • nahazování, strhávání a urovnávání jádrové vrstvy (jádro se nahazuje do ploch mezi omítníky vždy zdola nahoru prudce, aby omítka pevně přilnula k podkladu)
 • na rozích se upevňují úzká prkna, která přesahují líc zdiva o tloušťku jádra - obr. 3
technologick postup prov d n om tek v n i t n o m t k y1
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKV N I T Ř N Í O M Í T K Y

Obr. 2 Maltové omítníky

1 - lať, 2 - maltový omítník,

3 - maltový terč, 4 - olovnice

Obr. 3 Provedení ostrých hran v omítce

1 - omítka, 2 - prkno,

3 - zednická skoba, 4 - pravítko

technologick postup prov d n om tek
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK
 • nahozené jádro se zatře a strhne 2 m dlouhým prknem (prkno se vede po omítnících zdola nahoru)
 • vyjmutí omítníků a vyspravení omítky
 • štuk (lícní vrstva) se nanáší na zavadlé jádro dřevěným hladítkem v tenké, asi 2 mm tlusté vrstvě
 • vnitřní omítka musí odpovídat jakosti předepsané normou - rovnost plochy se kontroluje latí 2 m dlouhou
 • přípustná odchylka je ± 2 mm
technologick postup prov d n om tek s t r o j n o m t n
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKS T R O J N Í O M Í T Á N Í
 • očištění zdiva od drobných nečistot, zakrytí otvorů a rámů
 • nástřik (prostřik) zdiva
 • osazení latí nebo lišt na ostré hrany a na dělící části stěny
 • nanášení omítací maltové směsi pomocí strojní omítačky v několika vrstvách
 • přitažení PVC hladítkem a hliníkovou latí v délce 2 m
technologick postup prov d n om tek s t r o j n o m t n1
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKS T R O J N Í O M Í T Á N Í
 • po zatvrdnutí upravit omítku hliníkovou zazubenou latí do roviny
 • začistit ostění a lehce vyhladit dřevěným hladítkem
 • ocelové lišty v omítce zůstávají, chrání rohy před mechanickým poškozením
 • po dokonalém zatuhnutí se na jádrovou vrstvu nanáší vrchní vrstva omítky
p o u i t z d r o j e
P o u ž i t é z d r o j e
 • Seznam použité literatury
 • TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.
 • Obrazový materiál
 • Obr. 1 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.
 • Obr. 2, 3 PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie : 2. a 3. ročník : učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X.
o v e n p r e z e n t a c e 0 9
O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 9

Jak řešíme úpravu podkladu při styku dvou různých materiálů, např. zdiva a dřeva?

Jaká je teplota vzduchu při omítání v zimě?

Jak se upraví savý podklad před omítáním?

Jak se kontroluje rovnost omítky?

Jaká je největší povolená odchylka hotové omítky?