testaus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Testaus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Testaus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Testaus - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Testaus. J ohdanto: Mitä testaus on (ja mitä se ei ole) Testauksen ongelmia Testaustasot, V-malli Testitapausten valinta Testauksen kattavuus Työkalut Suunnittelu, seuranta ja dokumentointi Oliokeskeisyys ja testaus Kansanviisauksia T. Testaus. ohjelma. ohjelmakoodi. syöteavaruus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Testaus' - levana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
testaus
Testaus
 • Johdanto: Mitä testaus on (ja mitä se ei ole)
 • Testauksen ongelmia
 • Testaustasot, V-malli
 • Testitapausten valinta
 • Testauksen kattavuus
 • Työkalut
 • Suunnittelu, seuranta ja dokumentointi
 • Oliokeskeisyys ja testaus
 • Kansanviisauksia

T

testaus1
Testaus

ohjelma

ohjelmakoodi

syöteavaruus

tulosavaruus

X

Y

sisäinen tila

 • Syöteavaruuden koko ja mahdollisten tilojen määrä on niin valtava, ettei edes pienen ohjelman kattava testaus ei ole käytännössä mahdollista.
 • Reaaliaikajärjestelmän tapauksessa tilanne on kertaluokkaa ongelmallisempi.
 • Testaamalla voi siis osoittaa, että ohjelmassa on virheitä, ei sen virheettömyyttä.

Johtopäätös?

testaus2
Testaus
 • Testaus on systemaattista virheiden etsimistä -- ei sattumanvaraista ohjelman kokeilua.
 • Testauksen tarkoitus on osoittaa että ohjelmassa on virheitä.
 • Mitä enemmän virheitä löytyy, sitä onnistuneempi testi on.
 • Virhe on ristiriita spesifikaation ja toteutuksen välillä.
 • Virheiden jäljitys eli debuggaus ei ole testausta.
 • Tehtäviä...
  • Testaussuunnitelman laatiminen.
  • Ensimmäinen versio jo määrittelyvaiheessa.
  • Testauksen tavoitteet kussakin testissä.
  • Testikohtaisesti testitapausten suunnittelu.
  • Testausympäristöjen luonti.
  • Testauksen suoritus.
  • Tulosten tarkastelu.
error fault failure
Error, fault, failure
 • Virhe (error, kansanomaisesti bugi): ihmisen tekemä möhläys, esimerkiksi ohjelmointivirhe tai virhe dokumentissa.
 • Kun virheellinen ohjelmankohta suoritetaan, se saattaa aiheuttaa vian (fault). Järjestelmä on nyt tilassa, joka ei ole sen määrittelyn mukainen.
 • Vika puolestaan voi aiheuttaa häiriön (failure), joka on vian ilmeneminen järjestelmän ulkoisessa käyttäytymisessä.
testauksen ongelmia
Testauksen ongelmia
 • Asenne: testauksella yritetään osoittaa ohjelman toimivuus, ei toimimattomuus.
 • Testauksen aliarvostus: "ne jotka eivät muuta osaa, testaavat".
 • Milloin testaus voidaan lopettaa: kun rahat/aika loppuu?
 • Onko kaikki testattu?
 • Mihin tehdyt korjaukset vaikuttavat?
 • Testien toistaminen korjausten jälkeen (regressiotestauksen työmäärä).
 • Testin toistettavuus (ajastukset ja muut hallitsemattomat ilmiöt), esimerkkejä:
  • osoittimien käyttö (yllättävän usein)
  • reaaliaikajärjestelmä,
  • hajautettu järjestelmä ja
  • graafinen käyttöliittymä.
testauksen ongelmia1
...testauksen ongelmia
 • Moduulitestauksessa testausympäristö.
 • Testaustyökalujen vaikutus järjestelmän toimintaan.
 • Järjestelmä on maantieteellisesti laaja (hajautettu).
 • Poikkeamien havaitseminen on vaikeaa (esimerkiksi niiden pienuuden takia)
 • Ei tiedetä, mikä oikean tuloksen pitäisi olla.
 • Tilanteet, jota ei voida testitilanteessa järjestää (ohjelmistoissa on lähes aina tällaisia osia).
 • Tulosten toteaminen oikeaksi, kun järjestelmän toimintaa ei voida seurata ulkopuolelta.
moduulitestaus
Moduulitestaus
 • Moduulitestaus (module testing, unit testing) varmistaa, että yksittäiset moduulit toimivat määrittelynsä mukaisesti.
 • Moduulin toteuttamien palveluiden kutsumiseen ja tulosten tarkasteluun tarvitaan testiajureita (test driver)
 • joudutaan rakentamaan kutsuttavia funktioita varten tynkämoduuleita (test stubs).
 • Modulin toimivuuden testausta varten tarvitaan usein testipetejä (test bed, test driver)
 • Ohjelmoija tekee yleensä itse
integrointitestaus
Integrointitestaus
 • Integrointitestaus testaa moduulien välisiä liittymiä.
 • Testaus etenee usein rinnan moduulitestauksen kanssa joko kokoavasti (bottom up) tai jäsentävästi (top down).
 • Reaaliaikajärjestelmän ohjelma koostuu tavallisesti useista tehtävistä (task, multitasking) => myös tynkäprosessien käyttö on usein hyvä idea.
j rjestelm testaus
Järjestelmätestaus
 • Järjestelmätestauksessa varmistetaan, että järjestelmä toimii määrittelynsä mukaisesti (ja käyttöohjeensa).
 • Testauksen voi suorittaa ulkopuolinen ryhmä.
 • Virheiden korjaus kallista.
 • Luotettavuus-, toipumis-, turvallisuus- ja kuormitustestit (vasteajat, volyymit).
 • Yhteensopivuus muiden järjestelmien kanssa.
muita testauksen muotoja
Muita testauksen muotoja
 • kenttätestaus
 • hyväksymistestaus
 • alfatestaus
 • betatestaus
 • regressiotestaus
 • release testing
 • käytettävyystestaus
 • suorituskykytestaus
 • ...
testitapausten valinta
Testitapausten valinta
 • Lasilaatikkotestaus (glass/white box,structural testing)
 • Harmaalaatikkotestaus (gray box)
  • Käytetään hyväksi tietoa ohjelman toteutuksesta
 • Mustalaatikkotestaus (black box, functional testing)
  • Ekvivalenssiositus: jaetaan syötteet (ja tulosteet) ekvivalenssiluokkiin, mikä tahansa arvo luokassa edustaa koko luokkaa. Valitaan joka luokasta yksi arvo.
  • Raja-arvoanalyysi: Valitaan ekvivalenssiluokista rajatapaukset.
  • Voidaan soveltaa sekä syöteavaruuteen että tulosavaruuteen.
 • Virheenarvaus (tarkastuslista tavallisimmista virheistä).
testauksen riitt vyys kattavuusmitoilla lausekattavuus
Testauksen riittävyys kattavuusmitoilla: lausekattavuus
 • Lausekattavuus: 100% => jokainen lause suoritetaan vähintään kerran.
 • Heikkoudet
  • Ei ota huomioon haarautumisia kontrollirakenteissa.

Int palkka

if ehto {..... Palkka=123....}

return Palkka

testauksen riitt vyys kattavuusmitoilla p t skattavuus
Testauksen riittävyys kattavuusmitoilla: päätöskattavuus
 • Päätöskattavuus (decision coverage): jokainen ehtolauseke saa vähintään kerran molemmat arvonsa (T/F), ts. ehdollisen rakenteen molemmat haarat suoritetaan.
 • Heikkous:
  • ehtojen kaikkia osia, saatikka sitten kombinaatioita ei testata

If (palkka>1000) or (ylitoita and paivitaYlityot()>1000) {...} else {...}

Testiaineistot: palkka=1234 (ehtolauseke tosi) ja palkka=0, ylitoita=epätosi

(ehtolauseke epätosi)

(orf = &&, andf = ||)

testauksen riitt vyys kattavuusmitoilla ehto kattavuus
Testauksen riittävyys kattavuusmitoilla: ehtokattavuus
 • Ehtokattavuus (condition coverage): jokainen ehtolausekkeen osa (or/and-yhdistämä) saa vähintään kerran molemmat arvonsa (T/F).
 • Ei impilikoi välttämättä päätöskattavuutta:
 • Ns. päätös/ehtokattavuus korjaa yo. ongelman.

If (palkka>1000) and (ylitoita) {...} else {...}

Testiaineistot: palkka=1234 ja ylitoita=epätosi (ehtolauseke epätosi)

ja palkka=0, ylitoita=tosi (ehtolauseke epätosi)

(huom: and on tässä “normaali” and-operaatio, ei c-tyylinen oikoevaluointi)

testauksen riitt vyys kattavuusmitoilla moni ehtokattavuus
Testauksen riittävyys kattavuusmitoilla: moniehtokattavuus
 • Moniehtokattavuus (multiple condition coverage): jokainen päätös evaluoidaan vähintään kerran kaikilla mahdollisilla ehtojen totuusarvojen yhdistelmillä.
 • Päätös/moniehtokattavuus vaatii lisäksi päätöskattavuuden.

If (palkka>1000) orf (ylitoita andf paivitaYlityot()>1000) {...} else {...}

muita kattavuusmittoja
Muita kattavuusmittoja
 • Polkukattavuus: kaikki suorituspolut (lukukumäärä, silmukoiden käsittely). Montako polkua?
 • Funktiokattavuus: onko rajapinnan kaikkia funktioita testattu.
 • Kutsukattavuus: onko kaikki funktiokutsut suoritettu.
 • Silmukkakattavuus: silmukat suoritettu 0, 1 ja monta kertaa.
 • Tilakattavuus: kaikki tilat&tilasiirtymät
 • Poikkeuskattavuus...

i=0

while i<20 loop

if ehto1 then

if ehto2 then L1

else L2;

else

if ehto3 then L3

else L4;

end while

kattavuusmittojen rajoituksia
Kattavuusmittojen rajoituksia
 • “Kattavasti testattu” EI ole kattavasti testattu.
 • Puuttuvaa koodia ei voi testata.
 • Käytännössä kaikkia suorituspolkuja (polkukattavuus?) ei saa testattua, testataanpa päätöskattavasti:
 • Kattavuus ei ota huomioon olion tilaa.

If status=1 then ...

else if status = 2 then ...

else...

laskePalkka(...)

int palkka

...

if ylityötunnit >40 {... palkka=....}

if ylityötunnit <40 {... palkka=...}

return palkka

kattavuusmitat k yt nn ss
Kattavuusmitat käytännössä
 • Kannattaa mitata: tarkoituksena on löytää puutteita testiaineistossa, ei niinkään todistaa testauksen perusteellisuutta.
 • Prosenttilukujen tulkinnassa kannattaa olla varovainen
  • suuri kattavuus ei välttämättä tarkoita hyvää testausta
  • mitat eivät välttämättä ole keskenään vertailukelpoisia
 • 100% kattavuus käytännössä usein mahdottomuus
 • Yleensä tavoitteena esimerkiksi 85% kattavuus (lause- tai päätöskattavuus)
muita tapoja
Muita tapoja
 • Mutkikkuusmitat: Voidaan arvioida mm. koodin laatua (esimerkiksi alihankinnat), ohjelman "rispaantumista" ylläpidossa ja testauksen vaativuutta.
   • Halsteadin mitta: lähinnä historiallista merkitystä
   • McCaben syklomaattinen numero
    • G on ohjelman kontrolliverkko ja c päätösten määrä
    • Ohjelman syklomaattinen numero v(G) = c+1
 • Virheiden kylväminen
  • Ohjelmassa X virhettä (X tuntematon).
  • Kylvetään N virhettä.
  • Testauksessa löytyy X' oikeaa virhettä ja N' kylvettyä virhettä.
  • Oletetaan, että X'/X = N'/N.
  • Siis ohjelmassa on yhteensä X = X'N/N' virhettä, joista vielä X-X' kpl on löytämättä.
testausty kalut
Testaustyökalut

Testikattavuusanalysaattorit

 • Purify, Bounds Checker: osoitinongelmat, muistivuodot
 • Profilointiohjelmat
 • Vertailuohjelmat
 • Testipetigeneraattorit, testiskriptit
 • Emulaattorit, simulaattorit
 • Nauhoitustyökalut, kuormageneraattorit
 • Testauksen automatisointi?
testauksen suunnittelu
Testauksen suunnittelu
 • Projektisuunnitelma: mitä dokumentteja tuotetaan,kuka tuottaa ja milloin
 • Sopimus ja/tai sen liitteet: Hyväksymiskoesuunnitelma joka kuvaahyväksymiskriteerit, joita asiakas testaa hyväksymistestissä.
 • Testauksesta saattaa olla hyvä tuottaa erillinen yleissuunnitelma: kuka vastaa ja mistä (mm. testiympäristöjen pystyttäminen jne.).
 • Järjestelmätestaussuunnitelma: määrittelydokumentissa tai erillisenä dokumenttina.
 • Integrointitestaussuunnitelma: suunnitteludokumentissa tai erillisenä dokumenttina.
 • Moduulitestaus:
  • Kunkin moduulin määrittelyyn liittyy testiympäristön määrittely ja testitapausten määrittely.
  • Voi olla yleisohje, ei välttämättä erillistä suunnitelmaa
seuranta
Seuranta
 • Testeistä syntyy testiraportteja.
 • Asiakasreklamaatiot dokumentoitava.
 • Laatujärjestelmän kehittämiseksi virheet on analysoitava ja tilastoitava
  • virheiden löytymis- , syntymis- ja korjausajankohdat,
  • testauksen kattavuusmitat,
  • virheiden luokittelu (mild, moderate, annoying, disturbing, serious, very seriuos, extreme, intolerable, catastrophic, infectious)
 • Yksi keino on pitää testipäiväkirjaa.
oliokeskeisyyden vaikutus testaukseen
Oliokeskeisyyden vaikutus testaukseen
 • Ei eroja järjestelmätestaustasolla (?).
 • Alemmilla testaustasoilla lisäongelmia aiheuttavat periytyminen ja dynaaminen sitominen.
 • Kun jotain on peritty, onko se testattava uudelleen?
  • Vastaus näyttäisi (ikävä kyllä) olevan myönteinen.
  • Vain hyvin yksinkertaisten funktioiden tapauksessa voi olla varma, että kantaluokalle tehty testaus riittää.
  • Jos perityssä funktiossa käytetään dynaamista sitomista, ei voida olla varmoja funktion toimivuudesta uudessa ympäristössä.
 • Kattavuus?
  • Kaikki dynaamista sitomista sisältävät pitää testata “päätöskattavasti” (kutsukohtahan on tavallaan ehdollinen haarautuminen olion tyypin perusteella).
 • Oliomenetelmille tyypillinen iteratiivisuus monimutkaistaa testauksen hallintaa.
kansanviisauksia
Kansanviisauksia
 • Testauksen suorittaa joku muu kuin tekijä.
 • Teoksessa [Kit 1995] on esitetty otsakkeen ´The Six Essentials of Software Testing´alla seuraavat perusperiaatteet.
  • The quality of the test process determines the success of the test effort.
  • Prevent defect migration by using early life-cycle testing techniques.
  • The time for software testing tools is now.
  • A real person must take responsibility for improving the testing process.
  • Testing is a professional discipline requiring trained, skilled people.
  • Cultivate a positive team attitude of creative destruction.
kansanviisauksia1
... kansanviisauksia
 • Älä poista testauspiirteitä ohjelmasta.
 • Suorita "apinatestejä”, ota pistoke irti seinästä.
 • Tee/testaa muutokset ja lisäykset riittävän pieninä annoksina.
 • Virheet kasaantuvat: jos jostain on löytynyt useita virheitä, lähistöllä on niitä vielä lisää.
 • Dynaamisen muistin määrän kehityksestä kannattaa pitää kirjaa (roskaantuminen, satunnaiset kuormitushuiput).
 • Tarkasta vielä kerran laskennan virhetilanteet: nollalla jako, yli/alivuodot sekä liukulukujen pyöristys.
 • Tee myös testipetit kunnolla, suurin osa ajasta kuluu muuten virheiden hakuun testipeteistä.
 • Jos poikkeustilanteita käsittelevää koodia on vähän, kaikkia poikkeustilanteita ei ole vielä otettu huomioon.
kansanviisauksia2
... kansanviisauksia
 • A good test can never save a bad program.
 • The cost of a tool is more than the cost of a tool.
 • Tuotekehitysprojektissa järjestelmätestauksen loppuvaihe kestää pitempään, kuin osaat kuvitella edes pahimmissa painajaisunissasi.
 • Kokeile, mutta älä luule, että se on testausta, suunnitelmallisuus on valttia.
 • Test now or pay later; the later you find it, the more you pay.
reaaliaikaj rjestelmien testauksen kansanviisaudet
Reaaliaikajärjestelmien testauksen kansanviisaudet
 • Motto: sulautetun ohjelmiston testaus alkaa siitä, mihin tavallisen ohjelmiston testaus loppuu.
 • Testattavuus on otettava jo suunniteltaessa huomioon ja ohjelmoitava järjestelmään mukaan. Tuotantoversiossakin voi olla testauspiirteitä, jotka saa tarvittaessa kytkettyä toimintaan.
 • Ensin sarjallisesti mahdollisimman perusteellisesti.
 • Mahdollisimman pitkään kehityslaitteistossa ja sitten simulaattoreita ja emulaattoreita hyväksikäyttäen.
 • Kriittiset osat on katselmoitava huolellisesti ja mahdollisesti todistettava oikeiksi (tai edes perusteltava vakuuttavasti, miksi kuviteltu riski ei pääse toteutumaan).
 • Seuraa CPU:n käyttöastetta varsinkin muutosten jälkeen. Seurannan voi toteuttaa joko kellokeskeytyskäsittelijässä tai matalimman prioriteetin taustaprosessina.
 • Kerää tilastoa poikkeustapauksista: menetetyt kellokeskeytykset ja oheislaitteiden ohjauksessa sekä tiedon siirrossa tapahtuneet virheet.
 • Seinäkelloa voi tarpeen mukaan nopeuttaa tai hidastaa. Nopeuttamalla kelloa saadaan esimerkiksi koko vuosi nopeasti testattua.
teht v
Tehtävä
 • Ohjelma lukee kolme konaislukua, jotka kuvaavat kolmion sivujen pituuksia. Ohjelma tutkii luvut ja ilmoittaa, onko kolmio tasasivuinen, tasakylkinen vai ovatko kaikki sivut eri mittaisia.
 • Yksinkertaisuuden vuoksi epäkelpoja syötteitä ei tarvitse ottaa huomioon.
 • Millä syötteillä testaisit ohjelmaa?
ohjelmakoodi
Ohjelmakoodi

with int_io, text_io; use int_io, text_io;

procedure kolmio is

sivu :array (1..3) of integer;

procedure vaihda(i,j:integer) is

h: integer;

begin

if sivu(i) > sivu(j) then

h:=sivu(j); sivu(j):=sivu(i); sivu(i):= h;

end if;

end vaihda;

begin

loop for i in 1..3 loop

put_line("anna sivu "&integer'image(i));

get(sivu(i));

end loop;

vaihda(2,3);-- pienin menee ensimmaiseksi, mutta suurin ei viim.

vaihda(1,2);

-- vaihda(2,3); --- unohtunut pois 10,1,1 kelpaa kolmioksi

if sivu(3) > (sivu(1) + sivu(2)) then

put_line("ei kolmio");

elsif (sivu(1) + sivu(2) + sivu(3))/3 = sivu(3) then

-- elsif sivu(1) = sivu(2) and sivu(2)= sivu(3) then

put_line("tasasivuinen");

elsif (sivu(1) = sivu(2)) or (sivu(2) = sivu(3)) then

put_line("tasakylkinen"); else

put_line("sivut kaikki eri pituisia");

end if;

end loop;

end KOLMIO;

testitapaukset
Testitapaukset

testitapaus

mitä testataan

oletettu tulos

testin tulos

?

?

?

?

tutkimuksia
Tutkimuksia
 • Myers:
  • "Highly experienced professional programmers score, on the average, only 7.8 out of a possible14".
 • Binderin testitapaukset Java-versiolle: 65 (periytyminen ja dynaaminen sitominen monimutkaistavat testaamista).
 • Viimeisiä tutkimuksia( Tichy, Hatton, Humphrey, Shepherd and Cartwright)
  • C++: 25% enemmän virheitä kuin C ja Pascal
  • Periytyminen aiheuttaa 6 kertaa enemmän virhietä
  • Java säikeet ja periytyminen: melkein mahdotonta kirjoittaa oikein. Ja vielä pahempaa testata