slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن « VLBW» PowerPoint Presentation
Download Presentation
ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن « VLBW»

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن « VLBW» - PowerPoint PPT Presentation

lev
174 Views
Download Presentation

ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن « VLBW»

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن «VLBW» استاد راهنما: دکتر سهرابی ترجمه و ارائه: عبدالعلی زاده

 2. نمره آپگار «Apgar score» • به محض تولد نوزاد، يك پرستار آموزش ديدهو يا يك متخصص اطفالبه كمك تست آپگار ، ميزان سلامت كودكرا ارزيابي مي كند. اين آزمايش يك تا پنج دقيقه بعد از تولد انجام ميگيرد و هدف آن اطمينان از وضعيت كودك و احتمال نياز وي به كمك هاي ويژه جهت تطابق با محیط جديدش است. براي انجام اين آزمون ، معيارهاي زير اندازه گيريميشوند: • تعداد ضربان قلب • تنفس • قوام عضلاني • پاسخ هاي رفلكسي • رنگ پوست

 3. عوامل موثر در تولد نوزادان کم وزن مهمترین عوامل در تولد نوزادان کم وزن عبارتند از: * رژیم غذایی دوره بارداری * عملکرد جفت * ژنتیک مادر * ارتفاع محل سکونت * جنس نوزاد * سیگار و نیکوتین * مواد الکلی * تولد پیش از موعد * و...

 4. مزایای تغذیه با شیر مادر در نوزادان کم وزن ترکیب شیر این مادران متناسب با نیاز تغذیه ای نوزادان آنهاست. مواد ضد میکروبی موجود در شیر این مادران موجب کاهش بروز عفونت در نوزادان آن هامی شود. با توجه به ترکیب خاص شیر این مادران، هضم و جذب آن برای دستگاه گوارش نارس این نوزادانآسان تر است. این نوع تغذیه موجب افزایش وزن مناسب روزانه در این نوزادان می شود. درجه حرارت آن مناسب بوده و احتمال آلودگی آن بسیار کم است. مادر به طور فعال می تواند در مراقبت از نوزاد خود شرکت نماید. ضریب هوشینوزادان نارس که از شیر مادر تغذیه می شوند، به مراتب بیشتر از نوزادانی است که با شیر خشک تغذیه می گردند.

 5. طبقه بندی نوزادان کم وزن

 6. ویژگیهای مربوط به نوزادان کم وزن تحقیات نشان می دهد که نوزادان نارس حتی اگر در ابتدا آسیب جدی ندیده باشند، مشکلاتی را در دوره های بعدی زندگی پیدا خواهند نمود. که منشاء این مشکلات ناهنجاریهای پنهان در سیستم عصبی مرکزی است. این ناهنجاریها شامل: مشکلات عصبی عضلانی، ناتوانی در یادگیری، ناتوانی در بروز عواطف و احساسات، بیش فعالی، کم توجهی ، مشکلات رفتاری و مسایلی از این دست می باشد.

 7. مقایسه نوزادان کم وزن و عادی صفات شناختی: نوزادان کم وزن IQپایین تری نسبت به نوزادانی که باوزن طبیعی به دنیا می آیند؛ دارند. اما در 9 سالگی این اختلاف به حداقل می رسد (Ornstein1991). صفات یادگیری: با افزایش سن ناتوانی های یادگیری در کودکان نارس بیشتر می شود. کودکان نارس در هنگام یادگیری تکالیف نمی توانند همانند کودکان عادی توجه و تمرکز خود را بر روی تکلیف معطوف دارند (Hack1988). تحقیقات هاک نشان داد که بین وزن زمان تولد و توجه هنگام یادکیری همبستگی بالایی وجود دارد. همچنین در تحقیقی که روی کودکان 8 ساله کم وزن انجام گرفت مشخص شد که این کودکان در آزمون روخوانی ، املاء و حساب نمرات ضعیفتری نسبت به کودکان متولد شده با وزن عادی بدست آوردند. (Saigal1991).

 8. مقایسه حالات رفتاری و عاطفی کودکان کم وزن وعادی نوزادان کم وزن اختلالاتی از قبیل تحریک پذیری، تهاجم، بیش فعالی بی توجهی و سرکشی را از خود بروز می دهند(Hack1994). محققان در جديدترين تحقيقات خود نشان دادند كه نوزادان كم‌وزن در دوران نوجواني و جواني بيشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگي هستند. محققان دريافته اند ، نوزادان دختر كه در هنگام تولد كمتر از ‪ 2.5 ‬كيلوگرم وزن دارند ، بيش از كودكان داراي وزن طبيعي، در سنين ‪13 ‬تا ‪ 16 ‬سالگي در معرض ابتلا به افسردگي قرار مي‌گيرند. محققان دانشگاه دوك آمريكا با بررسي بيش از 1400 كودك ‪ 9تا ‪ 16 ‬ساله دريافتند كه بطور متوسط سالانه ‪23.5 ‬درصد دختراني كه هنگام تولد وزنشان كم بوده به افسردگي مبتلا مي‌شوند. اين در حالي است كه در بين دختران با وزن تولد طبيعي ، اين ميزان ‪3.4 ‬. بر اساس اين تحقيق ، به دختراني كه در هنگام تولد كم وزن هستند بايد در زمان بلوغ توجه بيشتري شود. نتايج اين تحقيقات در نشريهArchives of General Psychiatryمنتشرشده است.

 9. مقایسه مهارت های ادراکی حرکتی کودکان کم وزن و عادی کودکان خیلی کم وزن (VLBW) تقریباً در تمام تست ها ی ادراکی حرکتی به طور معنا داری پایین تر از کودکان متولد شده با وزن طبیعی هستند (Liebhardt 2000). این کودکان در کپی کردن اشکال ناموفق تر از کودکان عادی بودند. همچنین هماهنگی چشم و دست در کودکان کم وزن پایین تر از عادی بود. و در نهایت این کودکان در درک اشکالسه بعدی نسبت به کودکانی که با وزن طبیعی به دنیا آمده بودند؛ مشکلات بیشتری از خود نشان دادند. شاید بتوان این مشکلات را به IQافراد یا آسیب عصبی این کودکان نسبت داد (Robertson 1990).

 10. مقایسه اجرای مهارتهای حرکتی به طور کلی کودکان کم وزن به طور معنی داری مهارت های حرکتی مختلف را ناشیانه تر و ضعیف تر از کودکان متولد شده با وزن طبیعی اجرا می نمایند. مهارتهایی از قبیل پرش جفت، طناب زدن، تعادل روی یک پا، در یافت کردن توپ و هدف گیری (Bullock 1985). همچنین کودکان کم وزن در اجرای مهارت های حرکتی ظریف در تمام سطوح نتایج پایین تری نسبت به کودکان متولد شده با وزن عادی بدست آوردند (Klein1989).

 11. تعیین رشد حرکتی نوزادان خیلی کم وزن «VLBW» هدف: هدف از این تحقیق تعیین اکتساب (زمان ظهور) حرکات ظریف و درشت بوسیله نوزادان خیلی کم وزن (VLBW) در طی 12 ماه اول زندگی، بدون در نظر گرفتن نظریات تشخیصی سنتی است. طرح تحقیق: نمونه ها شامل 89 نوزاد VLBW بودند که رشد حرکتی شان در زمان تولد، 4 ماهگی، 8 ماهگی، 12 ماهگی اندازه گیری شد. تحقیق انجام شده از نوع آینده نگر با نمونه گیری غیر تصادفی است. آیتم های اندازه گیری حرکات ظریف و درشت از سه مقیاس دقیق اندازه گیری انتخاب شدند.

 12. تعیین رشد حرکتی نوزادان خیلی کم وزن «VLBW» نتایج: سیستم های رشد حرکتی حرکات ظریف و درشت قبل از 8 ماهگی نسبتاً به یکدیگر وابسته نیستند. بنابراین در ابتدا حرکات ظریف رشد می کنند و اغلب مانع پیشرفت رشد حرکات درشت می شوند، زمانیکه کنترل حرکات ظریف در 8 ماهگی ثابت و برقرار شد، حرکات پایه ای درشت بوجود می آید، در این زمان نوزاد به سن 12 ماهگی رسیده است. استنتاج(نتیجه گیری):فرضیات رایج قبلی به دنبال تعیین نرم رشدی برای کسب حرکات ظریف و درشت بوسیله نوزادان خیلی کم وزن و فول ترم بودند. اگر چه گذرگاههای رشدی بوسیله نقاط عطف زمانی(Milestone) بدست می آید اما در کمتر از سن 12 ماهگی ظهور این نقاط عطف در نوزادان VLBWمتفاوت است. بنابراین به کار بردن ابزارهای دقیق استاندارد نوزادان فول ترم برای ارزیابی نوزادانVLBW ناکارآمد است.

 13. مشخصات نمونه ها برای گزینش نمونه ها ملاک های 5 گانه زیر به کار رفت: 1- میزان نگهداری نوزاد در بخش مراقبت های ویژه 2- سن بارداری کمتر از 35 هفتگی 3- وزن تولد کمتر از 1500 گرم و مناسب با سن بارداری 4- نداشتن اختلال ارثی 5- فقدان درگیری شدید در سیستم عصبی مرکزی مجموعاً 96 نوزاد با ملاک های یاد شده معین گردآوری شدند، 4 نوزاد پس از ترخیص از بیمارستان فوت نمودند. 2 نوزاد دارای اختلال بینایی شدید بودند که کنار گذاشته شدند و یک نوزاد اختلال ژنتیکی داشت. بنابراین مجموع نمونه ها شامل 89 نوزادی بود که به طور بالقوه برای ارزیابی موجود بودند.

 14. ابزار اندازه گیری آیتم های اندازه گیری حرکات ظریف و درشت از مقیاس اندازه گیری رفتار نوزادی(NeonatalBehavioral Assessment Scale)، مقیاس رشد کودک بیلی و آزمون غربالی رشد دنور؛ انتخاب شدند. علت این انتخاب این بود که این مقیاسها ثبات خوبی داشتند و مجموعاً تمام دامنه فراگیری و اکتساب حرکات بنیادی ظریف و درشت را که در طی 12 ماهه اول زندگی گزارش شده است را نمایش می دادند. امتیاز هر آیتم اندازه گیری با توجه به حضور طبیعی، حضور غیر طبیعی و عدم حضور ثبت شد. 6 رفتار حرکتی ظریف و 7 رفتار حرکتی درشت تعیین شدند برای زمان تولد. 9 رفتارحرکتی ظریف و 11 رفتار حرکتی درشت تعیین شدند برای 4 ماهگی. 17 رفتار حرکتی ظریف و 17 رفتار حرکتی درشت تعیین شدند برای 8 ماهگی.17 رفتار حرکتی ظریف و 22 رفتار حرکتی درشت تعیین شدند برای12 ماهگی

 15. نتایج تحقیق هم حرکات ظریف و هم حرکات درشت در طول دوره اندازه گیری بوجود آمدند. اگر 75 درصد نمونه ها می توانستند حرکات را در فرم نرمال خود نمایش دهند؛ گفته می شد که تکلیف ظاهر شده است(ملاک 75 درصدی). به طور کلی 14 رفتار حرکتی ظریف و 9 رفتار حرکتیدرشت در طول دوره اندازه گیری بوسیله نوزادان نمایش داده شد.

 16. مشخصات نمونه

 17. «خسته نباشید»