Геометрия - PowerPoint PPT Presentation

lev
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Геометрия PowerPoint Presentation
Download Presentation
Геометрия

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
163 Views
Download Presentation

Геометрия

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Геометрия Автор: Славена Маринова

  2. Дадено: C • Четириъгълник ABCD • AC = 30cm • MP = 26cm • NQ = 28cm • SABCD = ? P D N Q А B M

  3. Решение: C • MN – ср. отсечка в ∆ABC => MN=║½AC • PQ – ср. отсечка в ∆ABC => PQ=║½AC => MN=║PQ => => MNPQ – успоредник => MN=║PQ = 15 MP² + NQ² = 2(MN² + PQ²) 26²+ 28² = 2(15² + MQ²) MQ = √505 Но MQ ср. oтсечка в ∆ABD => BD = 2√505 P D N Q А B M

  4. C SABCD = ½ d1.d2.sinγ MQ║BD и MN║AC=> <QMN = γ ∆QMN – cosT 28² = =15² + 505 – 2.15.√505 . cosγ 2.15.√505 . cosγ = 730 - 784 P D N О Q γ γ 9 cosγ = γ 5√505 А B M

  5. C sin²γ = 1 – (- 9 )² = 5√505 =1 - 81 = 12544 = 25.505 25.505 => sinγ = 112 5√505 P D N О Q γ γ γ А B M

  6. C S = ½ d1.d2. sinγ S = ½.30.2√505. 112 5√505 => S = 6.56 = 336cm² P D N О Q γ γ γ А B M

  7. Край  Благодаря за внимаието