verhoor door aig uw rechten en plichten n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Verhoor door AIG Uw rechten en plichten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Verhoor door AIG Uw rechten en plichten - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Verhoor door AIG Uw rechten en plichten. Wettelijk kader AIG. WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149) Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht, rekenschap geven KB AIG ( 20 juli 2001 STS/ST80)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verhoor door AIG Uw rechten en plichten' - lethia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wettelijk kader aig
Wettelijk kader AIG
 • WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149)

Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht, rekenschap geven

 • KB AIG ( 20 juli 2001 STS/ST80)

Opdrachten, Werking (algemene bepalingen, inspectieprocedure, behandeling van klachten en aangiften, bemiddeling)

 • Huishoudelijk reglement AIG

Goedgekeurd door MBZ

Voorschriften inzake uitvoering van opdrachten, aanwending van middelelen…

uw rechten en plichten
Uw rechten en plichten
 • Wettelijk kader AIG is voornaamste bron

- Vormt de eerste basis van uw rechten en plichten in relatie tot AIG

- Leden AIG hebben geen enkele bijzondere bevoegdheid dan die voorzien in hun wettelijk kader

- Uitoefening van die bevoegdheden AIG onderworpen aan diverse modaliteiten

 • Overige : leden AIG = lid politiedienst

- Onderworpen aan alle andere wettelijke bepalingen

(Ger: Franchimont, ….)

- Niet ger: beginselen van behoorlijk bestuur

oproep door aig om u te horen
Oproep door AIG om u te horen
 • Oproeping

- dient met de nodige discretie te gebeuren

- via oproepingsbrief in principe uiterlijk 3 werkdagen voor verhoor

- verplichte vermeldingen in de brief (aard van de zaak, in welke hoedanigheid u wordt opgeroepen)

 • Gevolg

WGP : gehouden gevolg te geven aan de oproeping

 • Sanctie

Geen uitdrukkelijke sanctie bepaald (dus enkel tucht mogelijk)

Gevolg geven = reageren (vb andere datum voorstellen….)

verhoor
Verhoor
 • Het is UW verhoor

Dus de inhoud = wat u had willen zeggen

 • Bij aanvang van het verhoor

- Laat acteren dat u kosteloos een kopie wil van uw verhoor (indien het u niet wordt meegedeeld)

- Laat acteren in welke hoedanigheid je wordt gehoord en wat de aard is van de zaak

- Laat acteren in welke vorm je wenst dat het verhoor plaatsvindt (vraag en antwoordvorm)

aard van de zaak onderzoek
Aard van de zaak:onderzoek
 • Onderzoek t.g.v. klacht of aangifte?
 • Onderzoek ter uitvoering van gerechtelijke opdrachten?
 • Onderzoek in uitvoering van een controleopdracht (zo ja, welke controleopdracht)
 • Onderzoek in het raam van een inspectie (op wat?)
waarom die vragen stellen
Waarom die vragen stellen?
 • Recht op informatie voorzien door wet
 • Persoonlijke controle m.b.t. uw hoedanigheid waarin je wordt gehoord
 • Omdat, afhankelijk van het antwoord, dit een impact heeft op je rechten (zowel nu = tijdens het verhoor als later vb. inzage van het dossier)
uw gedrag en houding
Uw gedrag en houding
 • Blijf altijd beleefd maar laat u niet intimideren
 • U bent vrij in uw doen en laten (GSM gebruiken, pauseren (sanitair), drank, nota’s nemen…
 • U kan op eigen initiatief het verhoor stopzetten (vb onwel, vermoeid, kinderen afhalen….)
 • U kan zelf ook nota nemen (van gestelde vragen of verstrekte antwoorden op uw vragen) om later de correctheid van de verklaring te checken of het verhoor eventueel opnemen
 • Indrukken zijn belangrijk
inhoud van het verhoor
Inhoud van het verhoor
 • Al wat u zegt, kan tegen u worden gebruikt
 • Loyauteitsverplichting in principe enkel in tuchtzaken (AIG ≠ tuchtoverheid)
 • Niet verplicht iedere vraag te beantwoorden maar denk aan de indrukken
 • Vragen laten herformuleren
 • Slecht geheugen = meeste gemoedsrust
afsluiten van het verhoor
Afsluiten van het verhoor
 • Controleer (idem Franchimont) of alle gegevens kloppen (datum, uren, identiteit verhoorders, onderbrekingen…..)
 • Lees uw verklaring zorgvuldig na (vraag een outprint wanneer ze wordt voorgelezen zodat je op papier kan volgen) en onderteken pas als u akkoord gaat met alle gebruikte bewoordingen
 • Indien niet akkoord met sommige bewoordingen: - vraag de nodige aanpassingen

- zoniet voorbehoud zelf noteren en vervolgens ondertekenen;

- eventueel niet ondertekenen (vermeld zelf waarom je weigert te ondertekenen op de verklaring)

- vraag vervolgens een kopie van die verklaring met eventueel uw bijhorende bemerkingen

en nadien
En nadien
 • In geval van incidenten tijdens verhoor

- Onmiddellijk contact opnemen met uw syndicale afgevaardigde die het NSPV zal inlichten

- Eventueel zal u worden gevraagd zo snel mogelijk een schriftelijke verklaring op te stellen m.b.t. de feiten tijdens het verhoor

- Kopie van uw verklaring zorgvuldig bewaren en zo nodig toezenden aan NSPV

- Debriefing met uw syndicale afgevaardigde