Cyklistické přilby - PowerPoint PPT Presentation

lester
cyklistick p ilby n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cyklistické přilby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cyklistické přilby

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Cyklistické přilby
77 Views
Download Presentation

Cyklistické přilby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cyklistické přilby 1. Jak může přilba pomoci ? 2. Co by měla přilba mít ? 3. Jakou helmu si koupit ? 4. Zakázáno 5. Shrnutí

 2. 1. Jak může přilba pomoci ? Když člověk řídí kolo, nejlepší ochranu hlavy poskytuje cyklistická přilba. To ví i okolní svět, kde cyklistická přilba a jízdní kolo představují nerozlučnou dvojici.

 3. 1. Jak může přilba pomoci ? Cyklistická přilba nemůže nikoho ochránit od pádu z kola, ale může výrazně omezit možnost vážného poranění.

 4. 1. Jak může přilba pomoci ? Cyklistické přilby mohou předejít okolo 80% vážných poranění hlavy u cyklistů a 75% všech úmrtí je způsobeno úrazem hlavy. Používání přileb může ochránit mnoho životů. Je to smysluplná investice pro každého cyklistu, mladého nebo staršího.

 5. 2. Co by měla přilba mít ? Vložku vyrobenou z tuhé rozbitné pěny. Vzadu může být zámek. Je důležité , aby byla řádně usazena na hlavě - jedině pak může plnit bezpečnostní funkci beze zbytku.

 6. 3. Jakou helmu si koupit ? Lehkou. Dětem postačí helma v hodnotě 300,- Kč. Dospělí si mohou koupit kvalitní přilbu již v hodnotě kolem 900,- Kč. Ujistěte se, že se přilba dítěti líbí.

 7. Zakázáno Přilba nesmí zakrývat uši ! Je zakázáno polštářování řemenů pod bradou u cyklistických přileb !

 8. Zakázáno Správně „vyladěná“ přilba nemá klouzat do žádné strany, ale má sedět rovně.

 9. Zakázáno Hygienická stránka se nemá zanedbávat.

 10. Shrnutí Ročně havaruje tisíce dětí na kole. Skončí-li jejich pády s odřenými lokty nebo koleny, mají štěstí. Některé z nich čeká i smrt.

 11. Shrnutí Společným ochráncem většiny úrazů na jízdním kole je nošení cyklistické přilby.

 12. Shrnutí Cyklistická přilba je dobrá ochrana před nepříjemnou zkušeností z nehody na jízdním kole a chrání život svého nositele.

 13. Noste cyklistické přilby , můžou vám zachránit život !!!