Oportunit ii n cre terea calit ii seviciilor publice
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

OPORTUNITĂŢII ÎN CREŞTEREA CALITĂŢII SEVICIILOR PUBLICE. Prof.univ.dr. Mariana Bălan Universitatea “Athenaeum”- Bucureşti. Serviciile publice se află în centrul strategiilor pentru integrarea socială şi pentru coeziunea economică şi socială.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lester-shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oportunit ii n cre terea calit ii seviciilor publice

OPORTUNITĂŢII ÎN CREŞTEREA CALITĂŢII SEVICIILOR PUBLICE

Prof.univ.dr. Mariana Bălan

Universitatea “Athenaeum”- Bucureşti


Oportunit ii n cre terea calit ii seviciilor publice

 • Serviciile publice se află în centrul strategiilor pentru integrarea socială şi pentru coeziunea economică şi socială.

 • Serviciile publice bine finanţate şi inovatoare pot reprezenta fundamentul pentru competitivitate, pe baza investiţiilor în educaţie şi formare, în sănătate şi ajutor social, în siguranţa cetăţeanului, într-o locuinţă decentă şi o bună infrastructură în transporturi, comunicaţii şi energie.


Rolul serviciilor publice n europa
Rolul serviciilor publice în Europa integrarea socială şi pentru coeziunea economică şi socială.

 • Obiectivele politice: calitatea serviciilor publice poate constitui un ajutor în obţinerea legitimităţii UE, prin punerea la dispoziţie de servicii de calitate pentru cetăţenii săi

 • Obiectivele economice: serviciile publice promovează progrese economice şi sociale egale şi susţinute; ele asigură condiţiile pentru o economie competitivă pe plan internaţional; reprezintă fundamentul numeroaselor programe de dezvoltare regională pe baza democratică


Oportunit ii n cre terea calit ii seviciilor publice

 • Obiectivele sociale: integrarea socială şi pentru coeziunea economică şi socială. serviciile publice promovează integrarea socială şi incluziunea europeană; sunt cruciale pentru dezvoltarea de oportunităţi egale; îmbunătăţesc standardul şi calitatea vieţii; şi ocrotesc drepturile economice şi sociale.


Oportunit ii n cre terea calit ii seviciilor publice

Problema creşterii calităţii şi a accesului la serviciile publice este de actualitate alături de alte două obiective majore şi anume:

 • creşterea autonomiei colectivităţilor locale prin transferul de noi responsabilităţi decizionale,

 • resurse financiare şi patrimoniale, cu respectarea principiului subsidiarităţii şi restructurarea administraţiei publice centrale şi locale prin măsuri de creştere a eficienţei instituţionale, simplificarea administrativă, reducerea cheltuielilor curente şi creşterea transparenţei în relaţia cu cetăţenii.


Oportunit ii n cre terea calit ii seviciilor publice

Serviciile publice din România ating într-o mică măsură standardele europene.

Din acest motiv, autorităţile publice locale au nevoie să se modernizeze pentru a fi capabile să îmbunătăţească serviciile pe care le oferă.


Servicii publice eficiente i de calitate
SERVICII PUBLICE EFICIENTE ŞI DE CALITATE standardele europene.

 • Progresul oricărui stat depinde şi de modernizarea administraţiei publice locale.

 • Autorităţile locale joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a regiunilor pe care le administrează. Implementarea unor strategii valabile pe termen lung ar fi dificilă fără o coordonare eficientă din partea autorităţilor publice.

 • Autorităţile publice locale joacă un rol cheie în dezvoltarea durabilă a regiunilor pe care le administrează.

 • Modernizarea administraţiei publice devine astfel prioritară pentru a stimula şi coordona modernizarea şi dezvoltarea regiunilor.


Programul opera ional dezvoltarea capacit ii administrative po dca
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

Principii directoare:

 • participare: implicarea cât mai multor actori interesaţi dintr-un domeniu, prin strategii de parteneriat şi consultare;

 • raţionalizare: reorganizarea structurilor administrative menită să eficientizeze şi să întărească administraţia publică locală în acord cu nevoile cetăţeanului;

 • eficienţă: asigurarea unor servicii publice de calitate cu minimizarea resurselor financiare alocate;

 • sustenabilitate: furnizarea de servicii publice în acord cu principiile dezvoltării durabile.


Oportunit i de finan are pentru o administra ie public modern
OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ MODERNĂ

 • PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE;

 • PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL;

 • PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE


Figura 1 progresul anual n implementarea po dca
Figura 1 Progresul anual în implementarea PO DCA PUBLICĂ MODERNĂ

Sursa: Raportul Anual de Implementare 2012, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”


Figura 2 evolu ia anual n implementarea po dca
Figura 2 Evoluţia anuală în implementarea PO DCA PUBLICĂ MODERNĂ

Sursa: Raportul Anual de Implementare 2012, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”


Oportunit ii n cre terea calit ii seviciilor publice

Mulţumesc pentru atenţie PUBLICĂ MODERNĂ