le nictwo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leśnictwo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leśnictwo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Leśnictwo - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Leśnictwo. Inż. Bartosz Klimczyk. Czym jest leśnictwo?. - Gałąź gospodarki narodowej obejmująca użytkowanie lasu -działania obejmujące utrzymanie drzewostanu -Produkcja oraz pozyskiwanie produktów z lasu ( w tym drewno) -Działania obejmujące ochronę środowiska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leśnictwo' - lester-shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
le nictwo
Leśnictwo

Inż. Bartosz Klimczyk

czym jest le nictwo
Czym jest leśnictwo?

-Gałąź gospodarki narodowej obejmująca

użytkowanie lasu

-działania obejmujące utrzymanie drzewostanu

-Produkcja oraz pozyskiwanie produktów z lasu

( w tym drewno)

-Działania obejmujące ochronę środowiska

-Promocja i edukacja ekologiczna

dlaczego warto uczy si w tym kierunku
Dlaczego warto uczyć się w tym kierunku?
 • Ok.40% pow. UE oraz 30% pow. Polski to lasy
 • Lasy i wytwarzane przez nie odnawialne drewno odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu zmian klimatycznych. (Jeden z priorytetów UE)
 • Perspektywa wykonywania ciekawego zawodu
 • łączącego pracę biurową z pracą na świeżym powietrzu
 • Zwiększająca się ilość miejsc pracy związanych z ekologią i ochroną środowiska
technik le nik specyfikacja zawodu
Technik Leśnik-specyfikacja zawodu

Technik leśnik – osoba, która zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

technik le nik specyfikacja zawodu1
Technik leśnik-specyfikacja zawodu

Aby zostać technikiem leśnikiem należy:

 • ukończyć technikum leśne
 • Odbyć roczny staż w placówce LP
 • Zdać egzamin na ukończenie stażu
 • Zdać egzamin do służby leśnej
laborant nasiennictwa genetyk
Laborant nasiennictwa ( genetyk)
 • pobieranie, pakowanie, plombowanie i rejestrowanie próbek nasion roślin uprawnych i sadzeniaków
 • obsługiwanie sprzętu do badań i analiz
 • ważenie na wagach laboratoryjnych, liczenie i podkiełkowywanie nasion i sadzeniaków, stwierdzanie ewentualnych porażeń chorobowych
 • opracowywanie wyników badań;
 • prowadzenie dokumentacji pracy laboratoryjnej,
 • wypisywanie atestów i zaleceń
stra nik le ny lub owiecki
Strażnik leśny lub łowiecki
 • Do obowiązków Straży Leśnej zalicza się m.in. zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego tj. niszczenie mienia leśnego, kradzież drewna, zanieczyszczanie lasu czy nie właściwe z niego korzystanie.
 • Strażnik leśny upoważniony jest do nakładania mandatów oraz użycia broni palnej w określonych sytuacjach.
chirurg piel gnacji drzew
Chirurg pielęgnacji drzew
 • Zabezpieczanie drzew na terenach inwestycyjnych
 • Pięlegnowanie drzew w zabudowie miejskiej
 • Usuwanie i przesadzanie drzew
 • Zwalczanie chorób i infekcji drzew
 • Zabezpieczanie odsłoniętych korzeni drzew.
animator zadrzewieniowy edukator ekologiczny
Animator zadrzewieniowy-edukator ekologiczny

Nauczanie i prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

arborysta tree worker
Arborysta- tree worker
 • Zawód polegający na pielęgnacji 

drzew metodą alpinistyczną bez

użyciaciężkiego sprzętu. W

odróżnieniu od leśnika zajmuje

się pojedynczymi drzewami,

a nie całym kompleksem leśnym.

operator maszyn i urz dze le nych
Operator maszyn i urządzeń leśnych
 • Pilarz
 • Operator Harvestera/ Forwardera
 • Ogrodnik/ Szkółkarz
mo liwo ci zatrudnienia
Możliwości zatrudnienia
 • Administracja państwowa i samorządowa
 • Biura urządzania lasu i geodezji leśnej,
 • Zakłady Usług Leśnych
 • Parki Narodowe i Krajobrazowe
 • Placówki związane z ochroną środowiska
 • Pracownie marketingowe produktów i usług leśnych
slide13

Możliwośći zatrudnienia

Organizacje pozarządowe:

slide14

Ekspertyzy drzew

 • Zlecane przez inwestorów, zarządców, dróg, właścicieli terenów lub władze samorządowe.
 • Ekspertyzy wykonywane są przez specjalistów z odpowiednim doświadczeniem z wykształceniem leśnym, aroborystycznym lub przyrodnicznym.

Fot. Bartosz Klimczyk

nasadzenia listopad 2013
Nasadzenia – Listopad 2013

Fot. Bartosz Klimczyk

Fot. Bartosz Klimczyk

studia wy sze
Studia wyższe
 • Po technikum leśnym można kontynuowac naukę na kierunkach:
 • gospodarka leśna
 • ochrona zasobów leśnych
 • biologia
 • geografia
 • ogrodnictwo
 • inżynieria środowiska
 • ochrona środowiska
 • geodezja i kartografia
 • architektura krajobrazu
 • zootechnika
 • bioinżynieria
 • agroekologia i ochrona roślin
 • gospodarka przestrzenne
 • inne, niekoniecznie pokrewne