Svetovna književnost 20. stoletja - PowerPoint PPT Presentation

svetovna knji evnost 20 stoletja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svetovna književnost 20. stoletja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svetovna književnost 20. stoletja

play fullscreen
1 / 53
Svetovna književnost 20. stoletja
431 Views
Download Presentation
lester-hunt
Download Presentation

Svetovna književnost 20. stoletja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Svetovna književnost20. stoletja

 2. Preverjanje znanja o delih naslednjih avtorjev:Franz KafkaRainer Maria RilkeAlbert CamusJean Paul SartreEugene Ionesco

 3. Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50

 4. Pesem Panter je glede na prevladujočo smer 10 točk ? Nazaj v tabelo Odgovor

 5. Odgovor: 10 točk simbolistična V tabelo

 6. Je ideja, da panter simbolizira ujetost in stisko sodobnega človeka,za Rilkejevo pesemverjetna in prepričljiva? 20 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 7. Odgovor: 20 točk da V tabelo

 8. Kje je dobil Rilke navdih za pesem Panter?a) pri kiparju Augustu Rodinub) v živalskem vrtu c) v slikovni enciklopecijid) iz lastne predstave 30 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 9. 30 točk Odgovor: Pravilna odgovora sta a in b. V tabelo

 10. Kateri verz se v pesmi Panter ne pojavi:- od kroženja po kletki utesnjeni- tisočkrat zgoščeni drogovi so mu zatemnili svet- zeleno, ki te ljubim zeleno 40 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 11. Odgovor: 40 točk Tretji: zeleno, ki te ljubim zeleno (F. G. Lorca) V tabelo

 12. Katera metafora, ki predstavlja ujetost, se pojavlja v pesmi? 50 točk Odgovor Nazaj v tabelo

 13. Odgovor: 50 točk kletka V tabelo

 14. Kateri zvrsti/vrsti pripada Kafkova Preobrazba? 10 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 15. Odgovor: 10 točk To je novela. V tabelo

 16. 20 točk • Od kod je vzeta snov za Kafkovo Preobrazbo? • v celoti je domišljijska • iz avtorjevega življenja • iz vojnega časa v Berlinu Nazaj v tabelo Odgovor

 17. Odgovor: 20 točk Snov je deloma avtobigrafska. V tabelo

 18. Naštej 3 motive iz novele Preobrazba. 30 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 19. Odgovor: 30 točk motiv preobrazbe, motiv števila tri, motiv časopisa, motiv postelje, motiv smrti … V tabelo

 20. Za katero smer 20. stoletja so značilne sanjske podobe in podzavestni svet? 40 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 21. Odgovor: 40 točk za nadrealizem V tabelo

 22. Kako se imenuje delo, ki grozljivo-smešno prikazuje življenje, tako kot Preobrazba? 50 točk Odgovor Nazaj v tabelo

 23. Odgovor: 50 točk groteska V tabelo

 24. 10 točk V katerem in čigavem literarnem delu je glavni lik Meursault? Nazaj v tabelo Odgovor

 25. Odgovor: 10 točk v Camusovem Tujcu V tabelo

 26. 20 točk Kako je z Meursaultom povezan Raymond in kako Marija? Odgovor Nazaj v tabelo

 27. Odgovor: 20 točk Raymond (zvodnik) je njegov prijatelj, Marija pa je Meursaultova ljubica. V tabelo

 28. Je Meursaultov svetovni nazor krščanski ali ateističen? 30 točk Odgovor Nazaj v tabelo

 29. Izrazi Meursaultov odnos do smisla življenja. 40 točk Odgovor Nazaj v tabelo

 30. Odgovor: 30 točk ateističen V tabelo

 31. Odgovor: 40 točk Zaveda se absurda in si ne dela iluzij, da je življenje smiselno. V tabelo

 32. Kateri tip pripovedovalca je v romanu Tujec:a) prvoosebni in personalnib) tretjeosebni in vsevedni 50 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 33. Odgovor: 50 točk Pravilen odgovor je a. V tabelo

 34. Kateri literarni vrsti/zvrsti pripada Plešasta pevka? 10 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 35. Odgovor: 10 točk dramatiki V tabelo

 36. 20 točk Kateri lik se v Plešasti pevki ne pojavi: gospa Smith, gospod Smith, gasilec, policist, gospa Martin, gospod Martin? Nazaj v tabelo Odgovor

 37. Odgovor: 20 točk policist V tabelo

 38. Kako se imenuje drama, ki zanika tradicionalno dramatiko in postane njeno nasprotje? 30 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 39. Odgovor: 30 točk antidrama V tabelo

 40. Kako je naslov drame v povezavi z njeno vsebino? 40 točk Odgovor Nazaj v tabelo

 41. Odgovor: 40 točk Ni v nobeni povezavi; je naključen. V tabelo

 42. Katera literarna prvina je značilna za Plešasto pevko:satiričnost, grotesknost aliburkaštvo? 50 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 43. Odgovor: 50 točk grotesknost V tabelo

 44. Poimenuj dogajalni prostor drame Zaprta vrata. 10 točk Nazaj v tabelo Odgovor

 45. Odgovor: 10 točk sodobni pekel V tabelo

 46. V katero književnost 20. stoletja uvrščamo J.-P. Sartra? 20 točk Odgovor Nazaj v tabelo

 47. Odgovor: 20 točk v francosko V tabelo

 48. Katera smer je značilna za dramo Zaprta vrata? 30 točk Odgovor Nazaj v tabelo

 49. Odgovor: 30 točk eksistencializem V tabelo

 50. 40 točk Poimenuj tri glavne literarne like. Odgovor Nazaj v tabelo