slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasilanie Roju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasilanie Roju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
leslie-hopper

Zasilanie Roju - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation
Zasilanie Roju
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zasilanie Roju

  2. Założenia podstawowe w ASR System roju: Intencjonalna samoorganizacja niezależnych modułów poprzez lokalną interakcję Lokalna interakcja – wymiana energii i informacji Komórki współdzielą : Energię i informację Dwa kable: (-) i (+) Dwa kable: dane ASR

  3. „+” 2A Obc. Obc. Obc. Obc. PS1 „-” SMPS – VIP mode Zmodyfikowany konwerter DC/DC– z trybem Voltage In Parallel (VIP) Konwerter DC/DC Klucz mocy Filtr LF Układ ViPpodziału mocy Zasób energii Obc. Mikrosterownik Dyskretne, nieliniowe sprzężenie zwrotne • Zaciski „+” i „-” zasilaczy mogą być łączone równolegle • Zwiększenie wydajności prądowej • Dostarczenie prądu zasilania do punktu odbioru celem uniknięcia spadków napięć • Zwiększenie niezawodności systemu zasilania 4A 2A PS3 PS3 PS2 ASR

  4. + - + - + - - - - - - - - - - + + + + + + + + + A A A A A A A A A B B B B B B B B B Przepływ energii pomiędzy komórkami Cykl komórki aktywnej ~ Brak 230 VAC 230VAC Komórka aktywna, tryb EPS(zasilanie z sieci) zasila inne komórki z sieci Komórka aktywna, tryb APS (tryb akumulatorowy) zasila inne komórki z akumulatora • Automatyczne bilansowanie energii w systemie Roju • Aktywne komórki w trybie EPS doładowują akumulatory komórek aktywnych w trybie APS • Aktywne komórki w trybach EPS i APS zasilają komórki pasywne Rozładowany akumulator Komórka aktywna przekształcona w komórkę pasywną zasilana przez inne komórki aktywne ASR

  5. + - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Tolerancja uszkodzeń ~ A1 P1 • Przykład uszkodzenia: • uszkodzony (wyłączony, brak sieci, rozładowany akumulator) zasilacz w komórce aktywnej ~ P2 A2 P3 P4 P5 ~ A3 P6 ASR

  6. + - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Tolerancja uszkodzeń ~ A1 P1 • Przykład uszkodzenia: • uszkodzony (wyłączony, brak sieci, rozładowany akumulator) zasilacz w komórce aktywnej • Reakcja systemu • detekcja, identyfikacja i lokalizacja uszkodzenia • generacja zdarzenia i zapis do logu • Stan systemu po uszkodzeniu • aktywna komórka A3 zamienia się w pasywną i działa dalej • grupa zasilania tworzona przez A3 zostaje automatycznie wchłonięta przez nową grupę zasilania tworzoną przez A1 i A2 • funkcjonalność systemu utrzymana w 100% ~ P2 A2 P3 P4 P5 ~ A3 Automatyczna konwersja komórki aktywnej w pasywną P6 Nowa, automatycznie stworzona grupa zasilania (z redundancją) ASR

  7. + - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Tolerancja uszkodzeń ~ A1 P1 • Przykład uszkodzenia: • uszkodzony (wyłączony, brak sieci, rozładowany akumulator) zasilacz w komórce aktywnej • Reakcja systemu • detekcja, identyfikacja i lokalizacja uszkodzenia • generacja zdarzenia i zapis do logu • Stan systemu po uszkodzeniu • aktywna komórka A3 zamienia się w pasywną i działa dalej • grupa zasilania tworzona przez A3 zostaje automatycznie wchłonięta przez nową grupę zasilania tworzoną przez A1 i A2 • funkcjonalność systemu utrzymana w 100% • Samonaprawianie(po powrocie zasilania w A3): • Automatyczne odtworzenie poprzednich grup zasilania ~ P2 A2 P3 P4 P5 ~ A3 Automatyczna konwersja komórki pasywnej w aktywną P6 Automatyczne odtworzenie poprzedniego stanu zasilania systemu (samo-naprawianie) ASR

  8. Podsumowanie System zasilania Roju: Skalowalny system zasilania Parametry zasilania mogą być zawsze zwiększone Rój z ilością komórek aktywnych >1 zapewnia redundancję Samonaprawianie odtwarzalnych uszkodzeń Moduły zasilające zgodne z EN 50131-6:2008, klasa 3 Zasilacze w komórkach aktywnych mogą współpracować z różnymi akumulatorami Sumaryczny prąd obciążenia każdej komórki aktywnej może być zwiększony do 200% wartości nominalnej w określonym czasie* (*) – w czasie tym nie jest podtrzymywany dodatni bilans energii dla danego zasilacza, – czas określony pojemnością akumulatora