slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKOPB PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKOPB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

EKOPB - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

EKOPB. PB. Považská Bystrica – naše mesto. ENERGIA. Tepláreň a.s. Považská Bystrica Vyrába elektrickú energiu aj teplo Výhody: nenáročnosť prevádzky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKOPB' - lesley-finley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energia
ENERGIA
 • Tepláreň a.s. Považská Bystrica
 • Vyrába elektrickú energiu aj teplo
 • Výhody: nenáročnosť prevádzky
 • Nevýhody: vznik kyslých dažďov, popolček, skleníkové SO2, NOx, CO, CO2, celkové znečistenie životného prostredia, závislosť na fosílnych palivách (ropa, hnedé uhlie, vykurovacie oleje)
ekoenergia slnko
EKOENERGIASlnko
 • Energia dopadajúca na strechu budovy vo väčšine prípadov presahuje spotrebu energie v nej
 • V našich podmienkach sú solárne kolektory schopné bežne pokryť 60-80% spotreby teplej vody a 25 - 50% spotreby energie na kúrenie pre priemerný dom
 • Výhody: nízke prevádzkové náklady, vysoká životnosť zariadení (15 – 20 rokov)
 • Nevýhody: pre celoročné využívanie je nutný doplnkový zdroj energie
ekoenergia vietor
EKOENERGIAVietor
 • Možná lokalita: sídlisko Rozkvet(najvyššie položené miesto v PB)
 • Najlepšie lokality na stavbu veterných turbín sú v blízkosti morských pobreží a na kopcoch
 • Najväčšia intenzita vetra je v zime najnižšia v lete
 • Je to presne  opačne ako v prípade slnečnej energie, preto sa slnečná a veterná technológia vhodne dopĺňajú
 • Výhody: žiadne emisie ani palivo potrebné na pohon, zastavaná plocha elektrárne je minimálna
 • Nevýhody: vplyv na vtáctvo, akustický hluk
odpad
ODPAD
 • Lokalita skládky: obec Sverepec (možné využívať ešte 2 roky)
 • Ďalšie problémy odpadu:
 • Nedostatok veľkých kontajnerov (vznik čiernych skládok)
 • Nedostatok kontajnerov na triedený odpad (len 3 druhy)
 • V niektorých mestských častiach nie je možnosť separácie odpadu

NÁŠ ODPAD

ekoodpad separovanie
EKOODPADSeparovanie
 • Pod pojmom separovaný odpad rozumieme zber oddelených zložiek komunálnych odpadov
 • Separácia zahŕňa triedenie komunálnych odpadov, lisovanie, odovzdávanie na recykláciu.
 • Mali by sme separovať viac druhov odpadu: kovy, elektrotechniku, neónové svietidlá, batérie, bioodpad, textil, stavebný odpad, gumu
doprava autobusy
DOPRAVAAutobusy
 • Výhody: voľný pohyb, žiadne špeciálne trate
 • Nevýhody: výfukové plyny, ktoré znečisťujú vzduch, závislosť na rope, ktorej je stále menej
ekodoprava
EKODOPRAVA
 • Hromadná doprava na elektrickú energiu: trolejbusy, električky
 • Výhody trolejbusov: ekologická prevádzka, lepšia manévrovateľnosť ako pri električkách, nižšia náklady na zriadenie nových tratí ako pri električkách
 • Nevýhoda trolejbusov: závislosť na trolejovom vedení, závislosť na elektrickom prúde, oproti električkám nižšia prepravná kapacita
zdroje
ZDROJE
 • www.fae.sk
 • www.sazp.sk
 • www.wikipedia.org
 • www.mestskadoprava.net
 • www.teplaren.sk
 • www.jajo.sk
 • www.shutterstock.com