bakterie obecn vlastnosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bakterie – obecné vlastnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bakterie – obecné vlastnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Bakterie – obecné vlastnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Bakterie – obecné vlastnosti. VY-32-INOVACE-BIO-105. AUTOR: Ing. Helena Zapletalová. ANOTACE: Tento výukový modul je určen žákům 1. ročníku gymnázia pro předmět biologie. Seznamuje žáky s obecnými vlastnostmi bakterií.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bakterie – obecné vlastnosti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bakterie obecn vlastnosti

Bakterie – obecné vlastnosti

VY-32-INOVACE-BIO-105

AUTOR: Ing. Helena Zapletalová

ANOTACE: Tento výukový modul je určen žákům 1. ročníku gymnázia pro předmět biologie. Seznamuje žáky s obecnými vlastnostmi bakterií

KLÍČOVÁ SLOVA: bakterie, prokaryotická buňka, koky, bacily, bakteriologie, nepohlavní rozmnožování, příčné dělení, pučení

bakterie
Bakterie
 • Bakteriologie: vědní obor, který se zabývá bakteriemi
 • Jednobuněčné prokaryotické organismy
 • Kosmopolitní ( žijí v nejrůznějších prostředích i

v extrémních podmínkách)

půda

vzduch

slaná i sladká voda

těla organismů

horké prameny

ledovce

slide3

přítomnost mureinové buněčné stěny

 • nukleoid (jaderná oblast, která je jen u velmi málo druhů oddělena od cytoplazmy membránou)
 • prokaryotický typ ribozómů
 • DNA bez intronů a plazmidy a absencí klasického pohlavního rozmnožování.
historie
Historie
 • Antoni van Leeuwenhoek

poprvé pozoroval bakterie

roku 1676 a to mikroskopem vlastní výroby.

 • Jméno bacterium zavedl až Christian Gottfried Ehrenberg

v roce 1838. Pojem pochází z řeckého slova

bacterion, které znamená malý klacek či tyčka

(první pozorované bakterie byly tyčinky).

historie1
Historie
 • V roce 1859 Louis Pasteur dokázal, že kvašení způsobují různé typy mikroorganismů, a vypracoval metodu tepelné sterilizace,

která brání nežádoucímu kvašení potravin - tzv. pasterizace.

Vyvinul a prováděl očkování např. proti anthraxu

a proti vzteklině (virová nákaza).

 • Robert Koch studoval původce cholery, TBC a anthraxu.

Při výzkumu TBC s konečnou platností dokázal,

že bakterie jsou původci této nemoci,

za což dostal v roce 1905 Nobelovu cenu.

historie2
Historie
 • Gramovo barvení, metoda k rychlé klasifikaci bakterií do několika skupin, bylo vyvinuto v roce 1884 Hansem Christianem Gramem.
 • Alexander FlemingV roce 1928 zjistil, že plíseň Penicilinumnotatum, která byla zanesena do Petriho misky s bakteriemi otevřeným oknem, vytváří látky, které zabíjí některé kmeny bakterií.
 • V roce 1941 se začal penicilín masově vyrábět a používat v medicíně. Zásluhu na tom mají také německý biochemik Ernst Chaina australský patolog HowardFlorey, kteří objevili způsob izolace a průmyslové  výroby. Všichni tři dostali za své objevy v roce 1945 Nobelovu cenu.
velikost bakteri
Velikost bakterií
 • velikost bakterií je velice rozmanitá
 • obvykle se pohybuje mezi desetinami a desítkami μm
 • dříve se mělo za to, že prokaryotická buňka nemůže být větší než řádově desítky mikrometrů vzhledem k omezeným možnostem difuze, která hraje hlavní úlohu při transportu látek buňkou
rozmno ov n a sexualita bakteri
Rozmnožování a sexualita bakterií

Nepohlavní rozmnožování:

příčným dělení

Při příčném dělení se buňka prodlouží na dvojnásobnou délku, načež se uprostřed vytvoří septum (přehrádka složená z membrány a základu buněčné stěny), které buňku rozdělí na dvě stejné části. Příčnému dělení předchází replikace bakteriální DNA.

pučením nebo hormogonií

Pučení probíhá tak, že zralá buňka začne na svém povrchu vytvářet "de novo" novou buňku. Pokud dceřiná buňka doroste do dostatečné velikosti, je do ní vpuštěna DNA a buňka (obvykle podstatně menší než mateřská) je odpojena. Postupem času doroste a může se začít sama rozmnožovat. I zde samozřejmě předchází pučení replikace DNA.

 • Sexualita bakterií> Bakterie nemají systém pohlaví podobný eukaryotám, nicméně mohou si navzájem vyměňovat část svojí genetické informace pomocí plazmidů.
pojmenuj jednotliv sti bu ky
Pojmenuj jednotlivé části buňky

obal

buněčná stěna

bičík

nukleová kyselina

plazmatická membrána

ribozomy

cytoplazma

kter pojmy charakterizuj bakterie
Které pojmy charakterizují bakterie

NEBUNĚČNÉ

JADERNÁ MEMBRÁNA

JEDNOBUNĚČNÉ

POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ

MNOHOBUNĚČNÉ

PROKARYOTICKÉ

EUKARYOTICKÉ

NEPRAVÉ JÁDRO

PUČENÍ

KOKY

ke jm n m p i a te pojmy
Ke jménům přiřaďte pojmy
 • Antoni van Leeuwenhoek
 • Christian GottfriedEhrenberg
 • Louis Pasteur
 • Robert Koch
 • Hans Christian Gram
 • Alexander Fleming

sterilizace

TBC

mikroskop

bacterium

penicilín

barvení bakterií

pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE:

[online]. [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Prokaryotické organismy. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Availablefrom www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=P035>

Http://bibliothek.bbaw.de/goethe/ausstellung/netzwerke/korrespondent. [online]. [cit. 2012-11-18].

Http://obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=_P9d0MwQwnF2xOyzNgHJ&orientation=&q=pasteur [online]. [cit. 2012-11-18].

Http://obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=_P9d0MwQwozHxhlf2mMn&orientation=&q=koch [online]. [cit. 2012-11-18].

Http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-18].

www.glassschool.cz