m dek n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MÜDEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

MÜDEK - PowerPoint PPT Presentation


  • 262 Views
  • Uploaded on

MÜDEK. MÜ hendislik DE ğerlendirme K urulu. MÜDEK Platin 2. SUNUM İÇERİĞİ. Tarihçe Müdek Amaç, Hedef, İşlev ve Özellikleri Program Değerlendirme Müdek Etkinlikleri Müdek Çalışma Esasları Değişiklik Önerileri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MÜDEK' - les


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m dek

MÜDEK

MÜhendislikDEğerlendirmeKurulu

sunum er

MÜDEKPlatin 2

SUNUM İÇERİĞİ

Tarihçe

Müdek Amaç, Hedef, İşlev ve Özellikleri

Program Değerlendirme

Müdek Etkinlikleri

Müdek Çalışma Esasları Değişiklik Önerileri

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

tar h e

MÜDEKPlatin 3

TARİHÇE

19 Ocak 2001

MDK 1. Toplantısı

Mühendislik Eğitimini Değerlendirme Çalışma Grubu (MEDÇG)

oluşturuldu.

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

tar h e1

MÜDEKPlatin 4

TARİHÇE

MEDÇG Üyeleri

Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan (Boğaziçi Ü.)

Prof. Dr. Bülent E. Platin (O.D.T.Ü.)

Prof. Dr. Fikret Kargı (Dokuz Eylül Ü.)

Prof. Dr. Mehmet Baray (Bilkent Ü.)

Prof. Dr. Orhan Aksoğan (Çukurova Ü.)

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

tar h e2

MÜDEKPlatin 5

TARİHÇE

24-25 Mayıs 2002

MDK 4. Toplantısı

MEDÇG ve MDK Yürütme Kurulu ortak çalışması ile oluşturulan

Mühendislik Değerlendirme Kurulu

önerisi kabul edildi ve üyeler atandı.

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

m dek yeleri

MÜDEKPlatin 6

MÜDEK Üyeleri

Aydın Kosova (KalDer)

Ayşe Erdem-Şenatalar (İTÜ)

Bülent E. Platin (ODTÜ)

Erbil Payzın (Payzın Danışmanlık)

Hamit Serbest (Çukurova Ü.)

Nüket Yetiş (TUSSİDE)

Oğuz Gündoğdu (TMMOB)

Refik Üreyen (TTGV)

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

temel ama

MÜDEKPlatin 7

TEMEL AMAÇ

TEMEL HEDEF

Mühendislik eğitiminiteşvik etmek ve ilerletmek

Daha iyi eğitilmiş ve kalitesi yükseltilmiş mühendisler yetiştirilerek toplum refahını ileri götürmek

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

temel lev

MÜDEKPlatin 8

TEMEL İŞLEV

Mezunlarına “mühendis” derecesi verilen MDK bünyesindeki mühendislik programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

levler

MÜDEKPlatin 9

İŞLEVLER

Mühendislik programlarının değerlendirilmesi

Değerlendiricilerin seçimi ve eğitimi

Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimi

Değerlendirme ölçütlerinin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

temel zell kler

MÜDEKPlatin 10

TEMEL ÖZELLİKLER

Yönetsel özerklik

Nesnel ölçütlere dayalı değerlendirme

Açıklık, şeffaflık  kurumsal gizlilik

Değerlendirmelerde son karar organı

Üniversite yöneticileri ileilişkisiz kadro

Hafızalı kadro değişimi

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

programlarin de erlend r lmes

MÜDEKPlatin 11

PROGRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SIRALAMA değil DEĞERLENDİRME

BÖLÜM değil PROGRAM değerlendirme

Değerlendirmelerde herkesçe bilinen ve yalın ÖLÇÜTLERİN kullanılması

Değerlendirmelerin DEĞERLENDİRİCİ TAKIMLAR tarafından yapılması

Değerlendirmelerin sonuçlandırılması -MÜDEK

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

de erlend rme takimlari

MÜDEKPlatin 12

DEĞERLENDİRME TAKIMLARI

Değerlendirilecek programların sahibi her fakülte için ayrı bir TAKIM

TAKIM BAŞKANI (MÜDEK Üyesi)

TAKIM ÜYELERİ (Değerlendirilen her program için en az bir PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ)

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

de erlend rme s rec

MÜDEKPlatin 13

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

MÜDEK'e başvuru (Dekanlık)

Özdeğerlendirme Raporlarının (ÖDR) hazırlanması ve teslimi (Dekanlık + Bölümler)

ÖDR incelenmesi, ek bilgi istenmesi (Takım)

Üniversite ziyareti (Takım)

Değerlendirme raporları (Takım)

Değerlendirmenin sonuçlandırılması (MÜDEK)

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

s re takv m 2003

MÜDEKPlatin 14

SÜREÇ TAKVİMİ (2003)

MÜDEK'e başvuru (Dekanlık) [Şubat]

Özdeğerlendirme Raporlarının (ÖDR) hazırlanması ve teslimi (Dekanlık + Bölümler) [Ağustos]

ÖDR incelenmesi, ek bilgi istenmesi (Takım) [Eylül-Ekim]

Üniversite ziyareti (Takım) [Kasım-Aralık]

Değerlendirme raporları (Takım) [Ocak-Şubat 2004]

Değerlendirmenin sonuçlandırılması (MÜDEK) [Nisan 2004]

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

de erlend rmeye aday programlar 2003

MÜDEKPlatin 15

DEĞERLENDİRMEYE ADAY PROGRAMLAR (2003)

9 ayrı üniversite

Toplam 23 program

(5) Makina (2) Bilgisayar

(4) Elektrik-Elektronik (1) Çevre

(4) Endüstri (1) Maden

(2) Kimya (1) Seramik

(2) İnşaat (1) Fizik

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

m dek etk nl kler

MÜDEKPlatin 16

MÜDEK ETKİNLİKLERİ

İki kez (5 Temmuz ve 21 Eylül 2002) toplandı, e-posta ile bir çok kez elektronik toplantı yapıldı. 26 Aralık'ta üçüncü toplantısını yapmayı hedefliyor.

Eğitim Çalışma Grubu kuruldu, bir kez (12 Eylül 2002) toplandı, e-posta ile bir çok kez toplantı yapıldı.

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

m dek etk nl kler1

MÜDEKPlatin 17

MÜDEK ETKİNLİKLERİ

MDK Mühendislik Eğitimini Değerlendirme Çalışma Grubu'nca hazırlanmış olan MÜDEK belgelerinin* gözden geçirilerek tutarlılık ve dil birliğinin sağlanması [halen sürmektedir]

* MÜDEK Çalışma Esasları

* Değerlendirme Ölçütleri

* Özdeğerlendirme Uygulama Esasları

* Değerlendirme Kılavuzu

* Değerlendirme Raporu

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

m dek etk nl kler2

MÜDEKPlatin 18

MÜDEK ETKİNLİKLERİ

MÜDEK üyeleri ve program değerlendiricileri için bir eğitim süreci tasarlandı.

Bu sürecin gereği olarak bir MÜDEK üyesi ASME tarafından 17 Kasım 2002'de düzenlenen "ASME/ABET-EC2000 Preparedness Workshop" adlı toplantıya katıldı.

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

m dek etk nl kler3

MÜDEKPlatin 19

MÜDEK ETKİNLİKLERİ

MÜDEK üyeleri ve program değerlendiricileri eğitimi süreci kapsamında 17-18 Ocak 2003'da ASME-ABET bağlantılı bir değerlendirici ön eğitimi çalıştayı planlanmakta.

ASME aracılığı ile uygun çalıştay eğitmenleri bulundu, eğitmenlerin yol ve konaklama giderlerini karşılamak üzere TÜBİTAK, TMMOB ve ARÇELİK'ten destek sağlandı.

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

m dek etk nl kler4

MÜDEKPlatin 20

MÜDEK ETKİNLİKLERİ

2003 yılında değerlendirilmeye alınacak programlar kesinleştikten sonra, bu programların

Yöneticileri ile Şubat-Mart 2003'de

Değerlendiricileri ile Mayıs-Haziran 2003'de

farklı kapsamda iki ayrı bilgilendirme ve eğitim çalıştayı yapılması planlanmaktadır. [hazırlıkları halen sürmektedir]

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

te ekk rler m dek

MÜDEKPlatin 21

TEŞEKKÜRLERMÜDEK

MÜDEK ÇALIŞMA ESASLARI DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

m dek ali ma esaslari de kl k ner s

MÜDEKPlatin 22

MÜDEK ÇALIŞMA ESASLARI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Madde 3 (a)

Eski: "MÜDEK, biri Başkan, biri bir sonraki dönemin Başkanı olacak Başkan Yardımcısı ve biri eski Başkan olmak üzere toplam dört (4) üniversite öğretim üyesi, biri Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) temsilcisi, biri Türkiye Kalite Derneği (KalDer) temsilcisi, ikisi sanayi temsilcisi olmak üzere toplam sekiz (8) kişiden oluşur."

Yeni: "MÜDEK, toplam dört (4) üniversite öğretim üyesi, biri Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) temsilcisi, biri Türkiye Kalite Derneği (KalDer) temsilcisi, ikisi sanayi temsilcisi olmak üzere toplam sekiz (8) kişiden oluşur. Bu üyelerden biri Başkan, biri bir sonraki dönemin Başkanı olacak Başkan Yardımcısı ve biri bir önceki dönemin Başkanıdır. Bu üyelerden,”

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

m dek ali ma esaslari de kl k ner s1

MÜDEKPlatin 23

MÜDEK ÇALIŞMA ESASLARI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Madde 7 (b) – üçüncü tümce

Eski: "Akademik üyelerin Profesör ünvanlı olmaları gerekmekte, yurt içinde ve/veya yurt dışında akredite edilmiş mühendislik programlarında deneyimli olmaları tercih edilmektedir."

Yeni: "Akademik üyelerin yurt içinde ve/veya yurt dışında akredite edilmiş mühendislik programlarında deneyimli olmaları tercih edilmektedir. ”

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002

te ekk rler m dek1

MÜDEKPlatin 24

TEŞEKKÜRLERMÜDEK

Mühendislik Dekanları Konseyi 5. Toplantısı Konya - 13 Aralık 2002