1 / 8

Sv. Lucija

Djevica i mučenica. Sveta Lucija oko +304 13. XII. Sv. Lucija.

lerato
Download Presentation

Sv. Lucija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Djevica i mučenica Sveta Lucija oko +304 13. XII. Sv. Lucija

  2. Od svete Lucije do Božica ima samo još 12 dana. Lucijino ime znači "svijetla". Ona kao da na neki način već naviješta veliko svjetlo božićne noći. U našem narodu vlada uvjerenje da će naredne godine biti u pojedinim sv. Luciji znamo samo malo pouzdano mjesecima onakvo vrijeme kako je kroz 12 dana od svete Lucije do Božića. O životu. Ona je jedna od posljednjih žrtava velikog progona za cara Diokecijana, a blagdan joj se već spominje u 400. godini. Blagan: 13.prosunca

  3. Kao o mnogim drugim svecima, tako je i o njoj nastala legenda koja joj stavlja na usta ove lijepe riječi "Kad cisto živim, tijelo je moje stan Duha Svetoga". Razjaren poganski mučitelj zgrozio se na to "Dat ću te otpremiti u kuću bludnica da ti bude oskvrnjena čistoća i onda će te ostaviti tvoj Duh Sveti". A mudra je djevica odgovorila "Ako mi budeš na silu oduzeo čistoću, moja duša neće biti oskvrnjena, nego ću imati na nebu dvostruku krunu.

  4. Grijeh je samo ono što čovjek učini slobodnom voljom". Bog je sačuvao pred poganima djevičanstvo svoje službenice. Krvnik ju je probo mačem. Zato je umjetnici rado tako i prikazuju. U Sirakuzi nalazi se glasovita bazilika sv. Lucije kamo još i danas mnogi hodočaste. KTA

  5. Sveti Leopold Mandić Hrvat iz Herceg Novoga, promatrao je 1934. u Lurdu neku redovnicu kako gorljivo moli za svoje ozdravljenje, pa je upita: "Biste li svoje ozdravljenje ustupili nekomu drugomu?" "Rado ću to učiniti", odvrati sestra. On je povede do mladoga Francuza, slijepoga od rođenja, pomoli se i oboje pričesti. I čudo se dogodilo. Francuz je progledao, a ona je svoju bolest ponijela natrag svojoj kući. Bi li i ti to učinio? Zaboli li te ikada tuda nevolja?

  6. Mladoj Sicilijanki nisu uspjeli pronaći cijenu za koju bi ona prodala vjeru i svoje djevičanstvo. Njezine oči Vidjeli ste vjerojatno sliku ili kip gdje sv. Lucija na tanjuriću drži dva oka. Predaja naime tvrdi da su joj pri mučenju oba oka iskopali. Stoga ju je vjerni narod izabrao za zaštitnicu očiju i vida. Tome je doprinijelo i značenje njezina imena.

  7. Latinska riječ "lux" znači svjetlo. Ona je dakle Svjetlana koja nam svima može osvijetliti put. Put po kojem hodamo, a i put prema nebu. Tu njezinu duhovnu ulogu pose­bno je Dante naglasio u svom djelu "Božanstvena komedija".

  8. Liječnici okulisti liječe nam oči, optičari nam nude naočale, kako bismo bolje vidjeli. No, imajmo uvijek na umu daje Isus bez naočala i bez lijekova slijepcu vraćao vid. www.svetifrane.org www.svetinikola.hr

More Related