Presentasjon av steen str m asa januar 2004
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Presentasjon av Steen & Strøm ASA Januar 2004 . Innhold. Forhold som skal belyses: HVEM er Steen & Strøm ? HVA er selskapets verdier og kompetanse ? HVORDAN er markedsutsiktene ? HVORFOR er Steen & Strøm interessant for investorene ?. Hvem ?. Steen & Strøm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lerato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Presentasjon av steen str m asa januar 2004
Presentasjon avSteen & Strøm ASAJanuar 2004


Innhold

Innhold

Forhold som skal belyses:

HVEM er Steen & Strøm ?

HVAer selskapets verdier og kompetanse ?

HVORDANer markedsutsiktene ?

HVORFORer Steen & Strøm interessant for investorene ?


Steen str m

Hvem ?

Steen & Strøm

Skandinavias største kjøpesenterselskap

Eier av:

16 kjøpesentre i Norge

4 kjøpesentre i Sverige

2 kjøpesentre i Danmark *

I tillegg forvalter av 28 sentre

i Norge og Danmark.

* Ett senter eies 50%


V r grunnfilosofi

Hvem ?

Vår grunnfilosofi

 • Vi skal eie, utvikle og forvalte ledende kjøpesentre i Skandinavia

 • For å oppnå dette ønsker vi et tett samspill med våre viktigste samarbeidspartnere; leietakerne.

 • Vi vil kontinuerlig søke å utvikle og forbedre våre sentre gjennom å

  • fornye og utvide totaltilbudet

  • renovere og revitalisere sentrene

  • kontinuerlig nye aktiviteter

  • utnytte stordriftsfordeler


Rendyrket kj pesenterselskap

Hvem ?

Rendyrket kjøpesenterselskap

Kjøpesentre

Kjøpesenterprosjekter

Annet

Aksjer i Storebrand og FORAS samt Oslo Havnelager ble solgt i 2003.

98% av eiendelene er nå relatert til kjøpesentervirksomheten.


Kapitaleksponering

Hvem ?

Kapitaleksponering

25%

55%

20%


H y og stabil avkastning

Hvem ?

Høy og stabil avkastning

Kjøpesentre (86%):

Stabil inntjening med lav risiko

Lange kontrakter hovedsakelig med store solide detaljhandelsaktører

Utviklingsprosjekter (14%) :

”Krydderet” som gir ekstra høy lønnsomhet.

Lang erfaring og høy kompetanse på utvikling av kjøpesentre


Attraktiv eksponering mot konsumutviklingen

Hvem ?

Attraktiv eksponering mot konsumutviklingen

 • Fortsatt sterk konsumutvikling gir gode utsikter for detaljhandelen

 • Kjøpesenternes andel av deltaljhandelen har vært økende

 • Høye ingangsbarrierer for nye sentre på grunn av reguleringsbestemmelser

 • Historisk – og fortsatt forventet – god avkastning på kjøpesentre


2003 i korte trekk

Hva ?

2003 i korte trekk

v

v

v

v

Marked

Detaljhandelen utvikler seg fortsatt positivt.

Lavt rentenivå og reduserte strømpriser har bidradd til økning i privat konsum.

Omsetning

Butikkomsetningen på konsernets kjøpesenterportefølje har utviklet seg positivt (Norge 3,0%, Sverige 7,8%, Danmark 1,2%).

Resultat

Resultat før skatt utgjorde pr. 3. Kvartal NOK 122 mill.

I 4. kvartal har vi oppnådd gevinster på salg av Oslo Havnelager og FORAS-aksjer med til sammen NOK 190 mill.

Prosjekter

Bruun’s Galleri er fullt utleid og hadde på åpningsdagen 100.000 besøkende.

Field’s og Øverby åpner i mars/april og er nesten fullt utleid.

Stor interesse blant detaljhandelsaktørene for Partille-prosjektet (Gøteborg).


N kkeltall

Hva ?

Nøkkeltall*

Utleid butikkareal 99,0%

Driftskostnadsprosent 13,3%

Andel omsetningsleie 6,0%

Gjenværende løpetid kontrakter 3,9 år

Gjenværende kontraktslengde 7,0 år

Netto rentebærende gjeld 5.817 mill.

Andel lån med fast rente 32,1%

Gjenværende løpetid lån 10,1 år

Antall aksjer 27,9 mill.

Antall egne aksjer 1,1 mill.

* Pr. 30.09.2003


Kompetanse

Hva ?

Kompetanse

Steen & Strøm har høy kompetanse innenfor

Forvaltning

Utvikling

Eierskap

av kjøpesentre


Kompetanse p forvaltning

Hva ?

Kompetanse på forvaltning

Gjennomsnittlig årlig leievekst på 4,3%


Kompetanse p utvikling

Hva ?

Kompetanse på utvikling

Torp Köpcentrum, Uddevalla

Kjøp av kjøpesenteret i 1995 for SEK 92 mill.

Utbygd i 1998 for SEK 60 mill.

Samlet investering SEK 152 mill.

Netto leie 2004: SEK 26,5 mill.

Yield: 7,5%

Markedsverdi (E): SEK 352 mill.

Gevinst (E): 200 mill. (etter gj.sn. syv års eierskap)


Kompetanse p kj p

Hva ?

Kompetanse på kjøp

Stavanger Storsenter

Kjøp av senteret i juni 2002 for NOK 375 mill.

Netto leie 2004: NOK 36,1 mill.

Yield 7,5%

Markedsverdi (E): NOK 480 mill.

Gevinst (E): NOK 105 mill. (etter to års eierskap)


Kompetanse p bygging

Hva ?

Kompetanse på bygging

Bruun’s Galleri

Brutto leie NOK 108 mill.

Nettoleie NOK 100 mill.

Investering NOK 1.222 mill.

Verdi (7,0%) NOK 1.429 mill.

Gevinst (E): NOK 207 mill.


Verdier

Hva ?

Verdier

Kjøpt Stavanger

Storsenter i mai 2002


Verdi pr aksje yield

Hva ?

Verdi pr. aksje – yield ?

*) Brutto leie kr 760 mill. x 0,86 = netto leie kr 654 mill.

Ved yield 6,5% utgjør VEK pr aksje NOK 235

7,0% NOK 209

7,5% NOK 185

Dagens børskurs (124) innebærer at kjøpesentrene prises til

yield 9,3%.


Presentasjon av steen str m asa januar 2004

Hva ?

EK-avkastning

15,5%

Dir. avkastning

Realvekst

Gjeldsgrad

Rentenivå

Inflasjon

Omsetningsvekst

Finansiell

strategi

Ekspansjons

strategi

Leieøkn. - reforhandl.

Kostnadsprosent

Ledighet

Langsiktig målsetting


Presentasjon av steen str m asa januar 2004

Hvordan ?

Positiv markedstrend

Kjøpesenteromsetningen

SWE + NOR: 1995 = 100, DAN: 2000:100

Source: DnB Markets


Forventet vekst i privat forbruk kilde dnb markets

Hvordan ?

Forventet vekst i privat forbruk(kilde: DnB Markets)


Kt kj pekraft blant yngre kt forbruksvilje blant eldre

Hvordan ?

Økt kjøpekraft

Arv

20 år 60 år

Nye

Generasjoner

Meget sterk Sterk Liten

forbruksvilje Forbruksvilje forbruksvilje

Økt kjøpekraft blant yngreØkt forbruksvilje blant eldre

Alder

Endringer i forbrukeradferden er positiv for varehandelen.

Vi forventer at gjennomsnittlig forbruk pr. kapita vil øke.


Presentasjon av steen str m asa januar 2004

Hvorfor ?

Jevn økning i verdiene

SWE + NOR: 1995 = 100, DAN: 2000:100

Source: DnB Markets


Oppsummering

Hvorfor ?

Oppsummering

 • Gode markedsutsikter med forventninger om fortsatt vekst i privat forbruk

 • Lange kontrakter med solide leietagere sikrer inntjeningen

 • Stabil løpende avkastning med målsetting om 15,5% EK-avkastning

 • Vellykket gjennomføring av Bruun’s.

 • Attraktiv prosjektportefølje (Øverby, Field’s, Farmandstredet, Partille m.m.)

 • Store underliggende verdier

 • Potensiale for økte leieinntekter

 • Høy kompetanse med rendyrket fokus på kjøpesentre