LZA valde: Andis Paeglītis Elita Vinogradova Irēna Delle - PowerPoint PPT Presentation

leora
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LZA valde: Andis Paeglītis Elita Vinogradova Irēna Delle PowerPoint Presentation
Download Presentation
LZA valde: Andis Paeglītis Elita Vinogradova Irēna Delle

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
LZA valde: Andis Paeglītis Elita Vinogradova Irēna Delle
299 Views
Download Presentation

LZA valde: Andis Paeglītis Elita Vinogradova Irēna Delle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Latvijas Zobārstu Asociācija Informācija par dentālo rtg iekārtu lietošanu (licences un obligātās veselības pārbaudes) LZA valde: Andis Paeglītis Elita Vinogradova Irēna Delle LZA priekšlikumi MK Funkciju audita Komisijai 18.05.2011.

  2. Zobārstniecības rtg aparāti Latvijā: • Radiācijas Drošības Centrā 2010.g. reģistrēti kopumā 965 jonizējošā starojuma avoti; no tiem dentālie rtg aparāti: 644 gab. (66,7%) • RDC inspekcijas kopumā 2010.g. - 414; zobārstniecības kabinetos -167 (40%) • Administratīvie pārkāpumi kopumā -68; zobārstniecības kabinetos: 40 (57%) • Naudas sods administratīvā pārkāpuma gadījumā: min. 50 Ls, SIA 100 Ls, + LZA priekšlikumi MK Funkciju audita Komisijai 18.05.2011.

  3. Licences iegūšana un izmaksas: Pieteikums: nepieciešami 15 dažādi dokumenti un līgumi par praksi, darbiniekiem, iekārtu, telpām, izglītību, kvalitātes programmu, apdrošināšanu... Patērētais sagatavošanas laiks: 2-4 mēneši Izmaksas: Pirmreizēja licence: apt. 345 LVL (1 rtg, 1 darbin.); Izmaksas katru gadu: apt. 200 LVL (1 rtg, 1 darbin.) Atkārtota licence jākārto: parasti pēc 3 gadiem (MK not.nosaka licences darbības termiņu no 3 līdz 5 gadiem, bet 2011.g. RDC lic.kom.protokoli rāda, ka licences tiek piešķirtas maksimāli uz 3 gadiem) LZA priekšlikumi MK Funkciju audita Komisijai 18.05.2011.

  4. Obligātā veselības pārbaude (OVP) personām, kas strādā ar jonizējošā starojuma avotiem • LR MK noteikumi nr. 219 (2009.g.10.03) punkts 43: “Atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam sniedz Aroda un radiācijas medicīnas centra arodslimību ārsts” • Visiem darbiniekiem 1x 2 gados ir jāapmeklē arodārsts veselības pārbaudei. Ja ārsta darbs ir saistīts ar jonizējošā starojuma avotiem – TIKAI speciāls arodārsts (PS KUS Centrā,Pilsoņu 13, Rīgā). • Realitāte: centrs neveic specifisku izmeklēšanu, tikai apkopo analīžu datus. Bieži kolēģi aizved visu darbinieku dokumentus un saņem atzinumus kopā. LZA priekšlikumi MK Funkciju audita Komisijai 18.05.2011.

  5. Vizīte Aroda un radiācijas medicīnas centrā: • Pilna asins analīze ar leikocītu formulu; • Aizpildītas 2 veselības pārbaudes veidlapas (izdrukā no MK noteikumiem Nr. 219 pielikuma vai iegādājas veidlapu veikalā) • Aizpildīta aptaujas lapa par veselības stāvokli (izdrukā no MK noteikumiem Nr. 219 pielikuma vai iegādājas veidlapu veikalā) • Dozu uzskaišu grāmatiņa, kurā arodārsts veic ierakstu par OVP darbības periodu: - 2 gadi (ar ierakstu, ka gada apstarojuma deva ir mazāka par 6mS/gadā). Ja to pieprasa zobārsts. - 1 gads. Parasti centra arodārsts atzīmē 1 gadu; apstarojuma devu nenorādot. Tādā gadījumā RDC Inspekcijai ir tiesības sodīt operatoru par administratīvo pārkāpumu pēc 1 gada (jo formāli termiņš ir pārsniegts, neskatoties uz devas lielumu). LZA priekšlikumi MK Funkciju audita Komisijai 18.05.2011.

  6. Vizīte Aroda un radiācijas medicīnas centrā: • Darba aizsardzības likums 2. sadaļa 15. punkts- nosaka, ka visas izmaksas veicot OVP sedz darba devējs. Izmaksas: • Tiešās izmaksas: OVP maksā 8.00 LVL katram darbiniekam, + asins analīzes iesniegšanai. • Netiešās izmaksas: ceļa izdevumi turp/atpakaļ no jebkuras zobārsta prakses vietas Latvijā, darba dienas kavējums ārstam, māsai; kabineta dīkstāve. • + Arodārsts pēc nepieciešamības var nosūtīt pie speciālistiem: oftalmologa, neirologa, hematologa, dermatologa, utt. LZA priekšlikumi MK Funkciju audita Komisijai 18.05.2011.

  7. Darbinieku iedalījums A un B kategorijā Darbinieku iedalījums, atkarībā no saņemtās gada apstarojuma devas: • nodarbinātiem, kas iekļaujas A kategorijā (paredzamā efektīvā doza var pārsniegt 6 mSv gadā) – veselības pārbaude jāveic reizi gadā; • nodarbinātiem, kas iekļaujas B kategorijā (paredzamā efektīvā doza nedrīkst pārsniegt 6mSv gadā) – veselības pārbaude jāveic reizi divos gados. Pieredze: ES valstu zobārsti tiek skatīti B kategorijā; dažās valstīs OVP veic tikai pēc paša ārsta izvēles. LZA priekšlikumi MK Funkciju audita Komisijai 18.05.2011.

  8. LZA priekšlikumi: • Atļaut Obligātās veselības pārbaudes veikt pie Arodārstiem reģionos. Ņemt vērā, ka PS KUS Aroda un radiācijas Centrā datu bāzes vai statistikas par zobārstiem, kas būtu saslimuši ar jon.avota izraisītu arodslimību, NAV. (Zobārstu skaits 1300; licencēto rtg iekārtu - 664; zobārsti apskates veic regulāri). • Iedalīt zobārstus pie B kategorijas nodarbinātajiem, kur paredzamā efektīvā doza nedrīkst pārsniegt 6 mSv gadā un veselības pārbaude jāveic reizi 2 gados (pēc RDC datiem, vidējā apstarojuma deva zob. ir 0.74 mSv/gadā). LZA priekšlikumi MK Funkciju audita Komisijai 18.05.2011.