Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2006/2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2006/2007

Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2006/2007

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2006/2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2006/2007 Efektywna logistyka i dynamiczny wzrost sprzedaży

 2. Osiągnięcia w III kwartale* • Dynamiczny wzrost obrotów przekraczający 45% • Wzrost marży brutto do 6,5% • Wzrost rentowności wyniku netto o 0,7 pkt. proc., do 1,2% • Podpisane kontrakty dystrybucyjne • Microsoft - sprzedaż produktów w formie detalicznej (boxy) • Apple IMC Poland – od początku kwietnia dostępne są wszystkie modele odtwarzaczy mp3, iPod oraz bogaty wybór akcesoriów • Konica Minolta - sprzęt biurowy, tj. drukarki, kopiarki oraz materiały eksploatacyjne • Wzrost liczby klientów ACTION SA o 10,7% - średnio 7,5 tys. aktywnych klientów *W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego

 3. Przychody (tys. zł) Najważniejsze informacje finansowe Marża brutto (%) ROE (%)* Zysk na akcję (zł) Zysk operacyjny (tys. zł) * *Wskaźnik zaanualizowany na bazie zysku netto z III kw. 2007

 4. Wyniki finansowe w III kwartale

 5. Czynniki wzrostu Zewnętrzne • Znacznie lepsza niż w minionym roku ogólna sytuacja gospodarstw domowych • Zmniejszające się bezrobocie i rosnące wynagrodzenia • Napływ środków unijnych • Uruchomienie dużych przetargów

 6. Czynniki wzrostu Wewnętrzne • Struktura sprzedaży nakierowana na średnie i małe firmy, obsługujące głównie gospodarstwa domowe • Poprawa efektywności działu handlowego • Zwiększenie dziennej średniej ilości faktur przypadającej na jednego handlowca o 50%, z 39 szt. w 2006 r. do 58 szt. w 2007 r. • Ponad 9 linii produktowych w zamówieniu • O 15% większa liczba nowych klientów w 2006/2007 r. • Udoskonalenie programów informatycznych wspierających sprzedaż i logistykę • Nowy sklep internetowy i-serwis2, pozwalający realizować ponad 70% sprzedaży przez Internet • Udoskonalenie programu sprzedażowego • Udoskonalenie programu magazynowego

 7. Czynniki wzrostu Wewnętrzne cd. • Poprawa efektywności bazy magazynowo-logistycznej: • ponad 65% więcej produktów w ofercie niż w 2006 r. • unowocześnienie magazynu (transportery rolkowe, automatyczne szafy) • Zwiększenie o 37% ilości wydawanych pozycji z magazynu – średnio 420 tys./miesiąc • Zrealizowane przetargi na łączną sumę 29 mln zł (m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Straż Graniczna)

 8. Realizacja strategii Własne marki • Wzrost udziału w całości obrotów do 7,5% z ok. 6% Action na Ukrainie • Do końca 2007 r. otworzone zostaną kolejne 2 sklepy: w Charkowie i w Rownem Logistyka • System transporterów rolkowych - ponad 3x wzrost możliwości wysyłkowych magazynu (5 tys. paczek obecnie - 19 tys. po uruchomieniu) • Nowy magazyn towarowy - zwiększenie wydajności o 30-40% Przetargi • MEN, ZUS i PZU

 9. Prognoza jest realna • W roku obrotowym 2006/2007 wypracujemy • 1,75 mld przychodów • 35,56 mln zysku operacyjnego • 22,89 mln zł zysk netto • Zaawansowanie realizacji prognozy • 78% dla przychodów • 57% dla zysku operacyjnego • 61% dla zysku netto Realizacja prognozy zysku netto • Założenia dotyczące prognozy zysku netto na IV kwartał 2006/2007: • Sprzedaż nieruchomości 4,5 mln zł • Przetargi 3 mln zł • Działalność operacyjna 1,5 mln zł

 10. Zmiany na rynku – jesteśmy gotowi im sprostać Zachodzące na rynku zmiany podążają w kierunku automatyzacji i sprzedaży internetowej oraz zwiększenia roli logistyki • Sprzedaż internetowa i automatyzacja • Platforma wymiany danych EDI • Elektroniczna współpraca z dużymi sklepami internetowymi • Udoskonalanie własnego sklepu intranetowego i-serwis2 (dla dealerów Action) • Praca nad A.pl • Logistyka • Nowa linia transporterów rolkowych • Automatyczne szafy w magazynie • Nowa powierzchnia magazynowa • Nowe linie produktowe

 11. Galeria Internetowa a.pl • Testowe udostępnienie systemu w maju 2007 r. – aktualnie 2000 odwiedzin Galerii i 20 rejestracji nowych klientów dziennie • Stopniowe poszerzanie oferty – aktualnie dostępne są produkty z branży spożywczej, w najbliższych miesiącach kolejne branże • Profesjonalna sieć logistyczna – samochody wyposażone w zamrażalniki gwarantujące świeżość • Jedno z pierwszych wdrożeń w Europie, pierwsze w Polsce – system iStore – Oracle e-Biznes Suite – w pełni skalowalny i redundantny – aktualnie umożliwia jednoczesne obsłużenie 10.000 tys. zadanych operacji • Przygotowanie celowanej akcji marketingowej *

 12. Wskaźnik cena/wartość księgowa* Wartość rynkowa zbliżyła się do 400 mln złW tym roku zwiększyła się o 28,3%, a od wyceny z oferty publicznej o 100% Action na giełdzie Wskaźnik cena/zysk* *Przy kursie akcji na poziomie 24 zł