alexandra u kov 02 a gamn zium j a raimana pre ov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alexandra Ďuďáková 02.A Gamnázium J.A.Raimana Prešov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alexandra Ďuďáková 02.A Gamnázium J.A.Raimana Prešov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Alexandra Ďuďáková 02.A Gamnázium J.A.Raimana Prešov - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

Prečo sa učiť fyziku. Alexandra Ďuďáková 02.A Gamnázium J.A.Raimana Prešov. Pochopíme prírodne úkazy, ako napríklad blesk. Eliášov oheň. Je to tichý výboj atmosférickej elektriny prejavujúci sa svetielkovaním na hrotoch, napr. veží. Pochopíme prírodne úkazy, ako napríklad blesk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Alexandra Ďuďáková 02.A Gamnázium J.A.Raimana Prešov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alexandra u kov 02 a gamn zium j a raimana pre ov

Prečo sa učiť fyziku

Alexandra Ďuďáková

02.A

Gamnázium J.A.Raimana Prešov

pochop me pr rodne kazy ako napr klad blesk
Pochopíme prírodne úkazy, ako napríklad blesk.

Eliášov oheň

Je to tichý výboj atmosférickej elektriny prejavujúci sa svetielkovaním na hrotoch, napr. veží

pochop me pr rodne kazy ako napr klad blesk1
Pochopíme prírodne úkazy, ako napríklad blesk.

Plošný blesk

Je tichý elektrický výboj v atmosfére, sprevádzaný svetielkovaním a slabým praskaním.

Tento blesk nemá dostatočne veľký elektrický náboj preto nemôžu vytvoriť búrkový výboj v tvare čiarového blesku.

slide4

Pochopíme prírodne úkazy, ako napríklad blesk.

Perlový blesk

Tento blesk sa skladá z viacerých svietiacich telies gulovitého tvaru,ktoré ležia na jeden čiare.

Vzdialenosť medzi nimi 7-12 metrov.Jeho tvar pripomína perly na šnúre, preto sa nazýva perlový blesk.

slide5

Pochopíme prírodne úkazy, ako napríklad blesk.

Guľový blesk

Je veľmi vzácne sa vyskytujúci elektrický výboj guľovitého, prípade hruškovitého tvaru.

Býva opisovaný ako svietiaca, niekedy dutá, červená alebo biela guľa s priemerom okolo 20 cm s modrastou vrstvou okolo obvodu a nie celkom ostrými hranicami.

Sprevádza ju syčivý, bzučivý alebo prerušovaný zvuk. Objaví sa v spodných makových vrstvách a klesá k zemi.

Celé toto prírodné divadlo netrvá viac než len pár krátkych sekúnd, hoci v extrémnych prípadoch aj niekoľko minút.

spozn me fyzikov a ich objavy
Spoznáme fyzikova ich objavy

Róbert Brown (1773-1858)-

Brownov pohyb je neustály neusporiadaný chaotický pohyb častíc.

Isaac Newton (1643-1727)-

Gravitačný zákon - dva hmotné body o hmotnostiach m1 a m2 vo vzájomnej vzdialenosti r sú navzájom priťahované gravitačnou silou F, ktorej veľkosť je priamo úmerná súčinu ich hmotností a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialenosti:

nau me sa robi zauj mav pokusy
Naučíme sa robiť zaujímavé pokusy

Brownov pohyb a difúzia

Brownov pohyb

Brownov pohyb je ustavičný neusporiadaný pohyb častíc v látke.

Difúzia je samovoľné prenikanie častíc jednej látky medzi častice druhej látky.

Difúzia aj Brownov pohyb nepriamo svedčia o tom, že látky sú zložené z častíc, ktoré sa ustavične neusporiadane pohybujú.

slide9

Naučímesa fyzikálne tabuľky a vzorce

Vzorce:

Objem : v = a.b.c

Hustota:

π=m/V

nau me sa premie a jednotky d ky objemu hmotnosti hustoty asu teploty sily
Naučíme sa premieňať jednotky: dĺžky, objemu, hmotnosti, hustoty, času, teploty, sily

teploty-t aj T zak. j. kelvin K:0°C=273,15K

dlzka-d zak. j. meterm:1m=1000mm

1m=100cm

1m=10m

1m=0,001km

čas-t zak. j. sekunda s:1min.=60s

1hod.=3600s

sila-F zak. j. newton N:1N=1000mN

1N=0,001KN

1N=0,000001MN

hmotnost-m zak. j. kilogram kg:1kg=1000000mg

1kg=1000g

1kg=100dg

hustota-π jednotky g/cm3,kg/m3: 1g/cm3=1000kg/m3

1kg/m3=0,001g/cm3

objem-V zak. j. meter kubicky m3:1m3=1000cm3

1m3=1000000dm3

1dm3=1l

1cm3=1ml