slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chính phủ điện tử TS. Phạm V ă n Tính Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm TP.HCM pvtinh@hcmuaf.vn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chính phủ điện tử TS. Phạm V ă n Tính Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm TP.HCM pvtinh@hcmuaf.vn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Chính phủ điện tử TS. Phạm V ă n Tính Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm TP.HCM pvtinh@hcmuaf.vn - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Chính phủ điện tử TS. Phạm V ă n Tính Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm TP.HCM pvtinh@hcmuaf.edu.vn. Nội dung. Module 1 - Tổng quan: Khái niệm về Chính phủ đ iện tử Các hình thức - dịch vụ của CPĐT Lợi ích Mô hình Các cấp độ dịch vụ trong chính quyền đ iện tử Hiện trạng CPDT tại Việt Nam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chính phủ điện tử TS. Phạm V ă n Tính Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm TP.HCM pvtinh@hcmuaf.vn' - leonard-rowe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Chính phủ điện tử

TS. Phạm Văn Tính

Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm TP.HCM

pvtinh@hcmuaf.edu.vn

n i dung
Nội dung
 • Module 1 - Tổng quan:
  • Khái niệm về Chính phủ điện tử
  • Các hình thức - dịch vụ của CPĐT
  • Lợi ích
  • Mô hình
  • Các cấp độ dịch vụ trong chính quyền điện tử
  • Hiện trạng CPDT tại Việt Nam
  • Chiến lược phát triển CPDT của TP.HCM
n i dung1
Nội dung
 • Module 2 - Nguồn mở cho PM CPDT
  • Định hướng nguồn mở trong CPĐT
  • Định hướng nguồn mở trong CPĐT tại TP.HCM
  • Các giải pháp công nghệ nguồn mở ứng dụng trong CPDT
  • Giải pháp nguồn mở trong CPĐT của Hàn Quốc -EGovFrame
n i dung2
Nội dung
 • Module 3 - Hệ thống PM CPDT
  • Kiến trúc hệ thống CPDT
  • SOA
  • Yêu cầu hệ thống
  • Các vấn đề cần giải quyết (liên thông, quy trình,..…)
  • Chứng thực số, chữ ký số, số hóa, KIOS,…
  • ESB, DataCenter
  • Giái pháp công nghệ nguồn mở cho CPDT
n i dung3
Nội dung
 • Module 4 - Java Server Faces
  • Giới thiệu về JSF
  • JSF thông qua ví dụ
  • Managed Bean
  • Navigation
  • Standard JSF Tags
  • Table
  • CSS trong JSF
  • Conversion and Validation
  • Event handling (Xử lý sự kiện)
  • AJAX
n i dung4
Nội dung
 • Module 5 - Lập trình portlet trên cổng thông tin Liferay
  • Tổng quan về portal và portlet
  • Kiến trúc liferay
  • Cài đặt plugin liferay trong eclipse
  • Thiết lập project: liferay portlet JSF trong eclipse
  • Quản lý portlet
  • Tạo Trang Và Gán Quyền Truy Cập Cho Trang
  • Thiết lập CSDL và dịch vụ sử dụng service builder
  • Quản trị người dùng
  • Tích hợp các dịch vụ LDAP, SSO trong liferay
ph ng th c t nh i m
Phương thức tính điểm
 • Lên lớp: 10%
 • Project: 50%
 • Báo cáo – Thi vấn đáp: 40%
t i li u tham kh o
Tài liệu tham khảo
 • DAVID GEARY, CAY HORSTMANN - core JavaServer™ Faces, Addison Wesley
 • Beginning JavaServer Faces, Wiley publishing
 • KITO D. MANN, JavaServer Faces in Action, Manning Publications
 • Bill Dudney, Mastering JavaServer™ Faces, Wiley publishing
 • Robert Chen, Liferay Beginner's Guide, Packt Publishing
 • Ashish Sarin, Portlets in Action, Manning Publications