oppimisymp rist t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppimisympäristöt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppimisympäristöt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Oppimisympäristöt - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Oppimisympäristöt. Petri Nokelainen Kasvatustieteiden yksikkö. Oppimisympäristöt. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön , psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat (OPH, 2004). FYYSINEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Oppimisympäristöt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oppimisymp rist t

Oppimisympäristöt

Petri Nokelainen

Kasvatustieteiden yksikkö

oppimisymp rist t1
Oppimisympäristöt
 • Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat (OPH, 2004).

FYYSINEN

PSYYKKINEN

SOSIAALINEN

Rakennukset

Kognitiiviset tekijät

Vuorovaikutus

Ympäristö

Affektiiviset tekijät

Ihmissuhteet

Varustus

oppimisymp rist t2
Oppimisympäristöt
 • Opetusteknologia tarjoaa erilaisia oppimisalustoja (Toikkanen, 2012).

FYYSINEN

PSYYKKINEN

SOSIAALINEN

Rakennukset

Kognitiiviset tekijät

Vuorovaikutus

Ympäristö

Affektiiviset tekijät

Ihmissuhteet

Varustus

<- Opetusteknologia

oppimisen eri muodot
Oppimisen eri muodot
 • Formaali oppiminenon organisoitua ja tapahtuu koulutusjärjestelmän puitteissa
  • Ohjelmointikurssi oppilaitoksessa

(Nokelainen, 2010.)

oppimisymp rist t3
Oppimisympäristöt
 • Pedagogiikka – oppi kasvatuksesta
 • Didaktiikka – oppi opetuksesta

FYYSINEN

Kognitiiviset tekijät

Kognitiiviset tekijät

SOSIAALINEN

OPETTAJA

Affektiiviset tekijät

Affektiiviset tekijät

Pedagoginen näkemys

Pedagoginen näkemys

Didaktinen näkemys

Didaktinen näkemys

oppimisen eri muodot1
Oppimisen eri muodot
 • Formaali oppiminenon organisoitua ja tapahtuu koulutusjärjestelmän puitteissa
  • Ohjelmointikurssi oppilaitoksessa
 • Non-formaali oppiminenon koulutuksen ulkopuolella tapahtuvaa organisoitua koulutusta
  • Työssäoppimisjakso ohjelmointialan yrityksessä

(Nokelainen, 2010.)

oppimisymp rist t4
Oppimisympäristöt

FYYSINEN

Kognitiiviset tekijät

Kognitiiviset tekijät

SOSIAALINEN

OPETTAJA

Affektiiviset tekijät

Affektiiviset tekijät

Pedagoginen näkemys

Pedagoginen näkemys

Didaktinen näkemys

Didaktinen näkemys

Kognitiiviset tekijät

Affektiiviset tekijät

Pedagoginen näkemys

VIRTUAALINEN

Didaktinen näkemys

oppimisen eri muodot2
Oppimisen eri muodot
 • Formaali oppiminenon organisoitua ja tapahtuu koulutusjärjestelmän puitteissa
  • Ohjelmointikurssi oppilaitoksessa
 • Non-formaali oppiminenon koulutuksen ulkopuolella tapahtuvaa organisoitua koulutusta
  • Työssäoppimisjakso ohjelmointialan yrityksessä
 • Informaali oppiminenon jokapäiväisessä elämässä tapahtuvaa oppimista
  • Tietokonepelien pelaaminen, vertaisverkkojen käyttö

(Nokelainen, 2010.)

oppimisymp rist t5
Oppimisympäristöt
 • Myös non-formaalit ja informaalit ympäristöt voivat olla oppimisympäristöjä.

FYYSINEN

SOSIAALINEN

Kognitiiviset tekijät

Kognitiiviset tekijät

Affektiiviset tekijät

Affektiiviset tekijät

Pedagoginen näkemys

Pedagoginen näkemys

Didaktinen näkemys

Didaktinen näkemys

VIRTUAALINEN

oppilaitos koulu oppimisymp rist n
Oppilaitos / koulu oppimisympäristönä

FYYSINEN

EPÄVIRALLINEN

VIRALLINEN

(Kiilakoski, 2012.)

opiskelu ja oppimisymp rist t ennen
Opiskelu ja oppimisympäristöt ennen
 • Antiikin ajoista lähtien opetus on ollut oppiainekohtaista ja tapahtunut siihen varatuissa paikoissa.
 • Opettaja on pystynyt kontrollomaan oppilaiden opiskelun etenemistä ja pääsyä tiedon lähteille.
opiskelu ja oppimisymp rist t nyt
Opiskelu ja oppimisympäristöt nyt
 • Eri oppiaineita tarvitaan edelleen, mutta niiden käsittely toisistaan erillään ei vastaa nykypäivän asettamiin haasteisiin -> opiskelu nähdään yhä enenevässä määrin prosessina, jossa etsitään vastauksia ongelmiin.
skillsfinland ja okm ammattitaitokilpailut
SkillsFinland ja OKM: Ammattitaitokilpailut
 • Taitaja9 Yhdeksäsluokkalaiset
 • Taitaja / TaitajaPlus Ammattitaidon SM
 • EuroSkills Ammattitaidon EM
 • WorldSkillsAmmattitaidon MM

(Nokelainen et al., 2012.)

tamk proakatemia tiimioppiminen
TAMK – Proakatemia: Tiimioppiminen

(http://www.proakatemia.fi)

fyysisten oppimisymp rist jen suunnittelu
Fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu
 • Fyysinen ympäristö (rakennus, sijainti, tietoverkot, TVT-laitteet) vaikuttaa pedagogisiin ratkaisuihin.
 • Kuka päättää rakennetusta ympäristöstä?
  • Arkkitehdit, insinöörit, virkamiehet, tutkijat, loppukäyttäjät, …
mit studio opiskelu
MIT: Studio-opiskelu

(http://web.mit.edu/edtech/casestudies/teal.html)

slide17

Auditorio

Kirjasto

Liikunta-tilat

Päivä-hoito

Ruokala

Koulurakennus

Koulut

Puistot, urheilu-kentät

Kaupun-kiympä-ristö

Kaupat

Päivä-hoito

Ikäihmis-ten palvelut

Yhteiskun-nan palvelut

Kaupalliset palvelut

(Sulonen, 2009.)

slide18

Auditorio

Kirjasto

Liikunta-tilat

Päivä-hoito

Ruokala

Yhteiskunnan jäsenet

Koulut

Puistot, urheilu-kentät

Kaupun-kiympä-ristö

Kaupat

Päivä-hoito

Ikäihmis-ten palvelut

Yhteiskun-nan palvelut

Kaupalliset palvelut

oppimisymp rist jen kokonaisvaltainen suunnittelu
Oppimisympäristöjen kokonaisvaltainen suunnittelu
 • TopSchool (Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto) (http://tampereenoppimisymparistot.wordpress.com)
 • PALM - Participatory Learning Model and Environments in Life-cycle Services for Children and Adolescents
 • Pedagoginen käytettävyys
opetusteknologia osana oppimisymp rist
Opetusteknologia osana oppimisympäristöä
 • Suljetut virtuaaliset oppimisalustat (VLE, Virtual Learning Environments; CMS, Content Management Systems) –paluu opettajakeskeiseen malliin tapahtuu helposti.
slide22

1. Oppimisen itsearviointi 1.44

2. Kehitysvaiheiden huomioiminen 1.28

3. Formatiivinen arviointi 0.90

4. Opettaja-oppilas opetustuokiot 0.88

5. Akseleraatio 0.88

71. Tietokoneavusteinen opetus 0.37

NEGATIIVINEN VAIKUTUS

KYPSYMI-NEN

OPETTAJA

POSITIIVINEN VAIKUTUS

-0.2 -0.1 0.00.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

(Hattie, 2009.)

opetusteknologia osana oppimisymp rist1
Opetusteknologia osana oppimisympäristöä
 • Sosiaalinen media -> personoidut oppimisympäristöt
slide24

http://www.upsidelearning.com/blog/index.php/2010/03/10/elements-for-constructing-social-learning-environments/http://www.upsidelearning.com/blog/index.php/2010/03/10/elements-for-constructing-social-learning-environments/

oppimiselle asetetut haasteet
Oppimiselle asetetut haasteet
 • Tämän päivän nopeasti kehittyvät, dynaamiset ja kompleksiset ongelmat eivät ole ratkaistavissa todellisuudesta eristetyillä tai sitä yksinkertaistavilla lähestymistavoilla.
 • Tiedon puoliintumisaika: kuinka moni tänään opituista ”faktoista” pitää paikkansa kymmenen, viiden tai yhden vuoden kuluttua?
miten niihin vastataan
Miten niihin vastataan?
 • Oppimisprosessi on yhtä tärkeä kuin oppimistuotos -> elinikäisen oppimisen avaintaidot.
 • Ryhmässä tapahtuva oppiminen, jossa tarkastellaan merkityksellisiä ilmiöitä -> sosiaalistuminen, motivaatio.
 • Oppiminen ymmärretään ajasta ja paikasta riippumattomaksi -> tuetaan myös non-formaalia ja informaalia oppimista, sosiaalinen media.
 • Fyysinen ympäristö mahdollistaa em. toiminnan.
l hteet
Lähteet

Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London & New York: Routledge.

Kiilakoski, T. (2012). Koulu nuorten näkemänä ja kokemana. Muistiot 2012:6. Helsinki: Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/download/144743_Koulu_nuorten_nakemana_ja_kokemana_2.pdf.

Kumpulainen, K. (2012). Learning process tomorrow: Transforming the choronotopes of learning in 21st century education. Retrieved from http://congress.utu.fi/CELE2012/5 -CELE_Kristiina Kumpulainen.pdf

Nokelainen, P. (2010). Mistä on ammatilliset huippuosaajat tehty? Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 12(2), 4-12.

l hteet1
Lähteet

Nokelainen, P., Smith, H., Rahimi, M., Stasz, C., & James, S. (2012). What Contributes to Vocational Excellence? Characteristics and experiences of Competitors and Experts in WorldSkills London 2011. Madrid, Spain: WorldSkills Foundation. Retrieved from http://www.worldskillsfoundation.org/downloads/WSF_MoVE_Global_report_WSC2011.pdf

Nuikkinen, K. (2009). Koulurakennus ja hyvinvointi. Teoriaa ja käytännön kokemuksia peruskouluarkkitehtuurista. Acta Universitatis Tamperensis 1398. Tampere: Tampere University Press.

OPH (2004). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf

OPH (2011). The school of opportunities – towards every learner’s full potential. Helsinki: Finnish National Board of Education. Retrieved from http://www.oph.fi/download/134584_the_school_of_opportunities.pdf

l hteet2
Lähteet

Pirkkalainen, L. (2012). Lukion matematiikkaa kännykällä. Retrieved from http://peda.net/img/portal/2485962/uusi_MoMath_LP_012012.pdf

Sulonen, J. (2009). The usability of contemporary finnish schools - InnoSchool. Retrieved from http://innoschool.tkk.fi/innoarch/dokumentit/the usability of contemporary finnish schoolsPIENI.pdf