ES fondu projektu ieviešana 2007.-2013.gadā
Download
1 / 14

2009.gada 18.marts - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

ES fondu projektu ieviešana 2007.-2013.gadā Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija. 2009.gada 18.marts. Normatīvo aktu hierarhija. Regulas – tieši piemēro.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2009.gada 18.marts' - leonard-fuller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2009 gada 18 marts

ES fondu projektu ieviešana 2007.-2013.gadāNormatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija

2009.gada 18.martsRegulas tie i piem ro
Regulas – tieši piemēro

 • KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

 • PADOMES REGULA (EK) Nr. 1083/2006 ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999

 • Tikai regulās ir noteikta PVN attiecināmība, ja tas nav atgūstams


Likums
Likums

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums

spēkā no 2007.gada 1.marta

(grozījumi spēkā no 06.01.2009.)


Likums galvenie termini
Likums: galvenie termini

 • Atbildīgā iestāde – Vides ministrija

 • Vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 • Maksājumu iestāde – Valsts kase


Ministru kabineta noteikumi horizont lie jaut jumi
Ministru kabineta noteikumi (horizontālie jautājumi)

2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”, grozīti 2008. un 2009.gadā.

2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, grozīti 13.05.2008.


Ministru kabineta noteikumi horizont lie jaut jumi 2 da a
Ministru kabineta noteikumi (horizontālie jautājumi) – 2.daļa

2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”.

2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.441 “Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”.


Ministru kabineta noteikumi horizont lie jaut jumi 3 da a
Ministru kabineta noteikumi (horizontālie jautājumi) – 3.daļa

Tika veikti grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos:

2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”

Maksājuma pieprasījuma izskatīšanas termiņš atbildīgajā iestādē ir samazināts līdz 20 darba dienām


Ministru kabineta noteikumi kuri neattiecas uz aktivit ti
Ministru kabineta noteikumi, kuri neattiecas uz aktivitāti

Uz šo aktivitāti neattiecas Ministru kabineta noteikumi par valsts budžeta dotāciju piešķiršanu pašvaldības īstenotājiem ES fondu projektiem

Dotācijas no valsts budžeta projekta īstenošanai nav paredzētas


Ministru kabineta noteikumi par apak aktivit tes ievie anu
Ministru kabineta noteikumipar apakšaktivitātes ieviešanu

Ministru kabineta 2008.gada 20.jūnija noteikumi Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"”

 • Pieejami www.likumi.lv


Vieno an s
Vienošanās

 • Slēdz pēc projekta apstiprināšanas (vai arī nosacījumu izpildes)un finanšu līdzekļu pārdales likumā par valsts budžetu.

  Noteikumi par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali (10.06.08., Nr.430)


Vieno an s ietver
Vienošanās ietver

 • Projekta īstenošanas termiņu;

 • Pušu – finansējuma saņēmēja un atbildīgās iestādes tiesības un pienākumus;

 • Iepirkumu veikšanas kārtību;

 • Maksājumu kārtību;

 • Projekta pārskatu sagatavošanu;

 • Pārbaužu veikšanas kārtību;

 • Publicitātes pasākumu nodrošināšanas kārtību


Vadl nijas projektu ievie anas jaut jumi
Vadlīnijas (projektu ieviešanas jautājumi)

 • Publicitātes pasākumu īstenošanai

 • IKS apraksta izveidei

 • Iepirkumu veikšanai

  http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6511

  Dokumenti pieejami Vides ministrijas mājas lapā

  (Sadaļa “Fondi un investīcijas”)

  Dokumentu precizēšanas gadījumā finansējuma saņēmēji tiks savlaicīgi informēti


Sagatavo anas semin ru materi li
Sagatavošanas semināru materiāli

 • Iepriekšējo semināru (par projektu iesniegumu sagatavošanu) materiāli ir pieejami šeit:

  http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=7114