ES projektu sagatavošanas un ieviešanas mehānisms - PowerPoint PPT Presentation

es projektu sagatavo anas un ievie anas meh nisms n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES projektu sagatavošanas un ieviešanas mehānisms PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES projektu sagatavošanas un ieviešanas mehānisms

play fullscreen
1 / 10
ES projektu sagatavošanas un ieviešanas mehānisms
136 Views
Download Presentation
leonard-alvarado
Download Presentation

ES projektu sagatavošanas un ieviešanas mehānisms

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ES projektu sagatavošanas un ieviešanas mehānisms Edmunds Valantis JPPA “Pilsētsaimniecība” Direktora vietnieks projektu jautājumos

  2. Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Pilsētsaimniecība”

  3. Apstiprinātie ES projekti • “Satiksmes drošība pie skolām” (CBC) • “Drošais ceļš uz skolu” (ERAF) • “Baltic Sea Cycling” (INTERREG)

  4. Projektu sagatavošanas etapi • JPPA “Pilsētsaimniecība” - sagatavo projektu idejas • Jelgavas dome - apstiprina projekta ideju un dalību ES projektu konkursā • Projektēšanas birojs - sagatavo tehnisko dokumentāciju • Konsultanti - sagatavo un iesniedz projekta pieteikumu

  5. “Satiksmes drošība pie skolām”ieviešanas mehānisms • Projekta vadošais partneris – JPPA “Pilsētsaimniecība” • Administratīvā uzraudzība • Grāmatvedība • Iepirkums • Tehnisko un finanšu atskaišu sagatavošana • Projekta partneri – Jelgavas Dome, Orebro pašvaldība • Projekta publicitāte • Pieredzes apmaiņa

  6. Administratīvais personāls • Pasākuma vadītājs • Pasākuma koordinators • Pasākuma grāmatvede • Pasākuma jurists • Iepirkumu speciāliste

  7. Tehniskais personāls • Investīciju komponenšu ieviešanas vadītājs • Neinvestīciju komponenšu ieviešanas vadītāja • Satiksmes drošības eksperts • Sabiedrisko attiecību speciāliste • Koordinators darbam ar skolām

  8. “Drošais ceļš uz skolu ”ieviešanas mehānisms • Projekta vadošais partneris – Jelgavas Dome • Administratīvā uzraudzība • Projekta publicitāte • Projekta partneris – JPPA “Pilsētsaimniecība” • Tehniskā uzraudzība • Grāmatvedība • Iepirkums • Tehnisko un finanšu atskaišu sagatavošana

  9. “Baltic Sea Cycling”ieviešanas mehānisms • Projekta vadošais partneris – Jelgavas Dome • Administratīvā uzraudzība • Iepirkums • Projekta publicitāte • Projekta partneris – JPPA “Pilsētsaimniecība” • Tehniskā uzraudzība • Grāmatvedība • Tehnisko un finanšu atskaišu sagatavošana