Sv tov n bo enstv
Download
1 / 5

- PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Světová náboženství. Judaismus. nejstarší monotheistické náboženství vznik 13. století př.n.l ., Palestina jeden Bůh (Jehova, Jahve) stvořil a řídí svět i vesmír v 13. století prorok Mojžíš vyvedl židovský lid z egyptského zajetí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Judaismus
Judaismus

 • nejstarší monotheistické náboženství

 • vznik 13. století př.n.l., Palestina

 • jeden Bůh (Jehova, Jahve) stvořil a řídí svět i vesmír

 • v 13. století prorok Mojžíš vyvedl židovský lid z egyptského zajetí

 • putování přes sinajskou poušť, zjevení Boha proroku Mojžíšovi na hoře Sinaj

 • židé prohlášeni Bohem za vyvolený národ, zavázeli se dodržovat boží ustanovení vyjádřena v desateru

 • židovská bible - Tenach, křesťany zvaný Starý zákon, psaný hebrejsky, spisy vznikali postupně, zachycují například i události z roku 587 př.n.l. - babylonské zajetí

 • podstatou židovského učení - očekávání Mesiáše - spasitele, který spasí židovský národ

 • sakrální stavba - synagoga


K es anstv
Křesťanství

 • vzniká na základě judaismu

 • vznik 1 - 2. stol. n.l., Judea

 • jeden Bůh, stvořitel země i vesmíru

 • Ježíš - (+- 7 - 4 př.n.l. - 33 n.l.) původně židovský učenec, působil v oblasti Palestiny kolem roku 30, skupina židů uvěřila, že se jedná o očekávaného spasitele

 • kázal reformu judaismu, požadoval změnu myšlení, chování, vybízel k lásce ke všem lidem, také k cizinců, chudině i nepřátelům, činil zázraky

 • jeho učení brzy vyvolala u židů nevoli, na žádost židů byl římskými úřady popraven

 • v jeho odkazu pokračovali Ježíšovi stoupenci - apoštolové

 • nové náboženství křesťanství - přístupné a otevřené všem lidem bez rozdílu, nejprve oblíbené u chudiny, brzy si získalo stoupence mezi ostatními vrstvami obyvatelstva

 • příslušníci - křesťané - masově pronásledování římskými císaři

 • 313 edikt milánský, 380 prohlášeno za římské státní náboženství

 • svaté písmo - bible - starý + nový zákon

 • sakrální stavba - kostel


Isl m
Islám

 • 7 stol., Arabský poloostrov

 • jeden Bůh (Aláh)

 • kolem roku 570 narození Mohameda v Mekce

 • Mohamed se zajímal o judaismus a křesťanství

 • zjevení archanděla Gabriela Mohamedu na hoře Híra blízko Mecky, Mohamed označen za proroka božího

 • Mohamed se učí nazpaměť soubor zjevení (veršů) - později nazývanými Korán

 • 611 začal Mohamed kázat, jeho kázání však vzbuzovalo nevoli, lidé se nechtěli vzdát starých bůžků

 • 622 prchá do Medíny, kde zakládá město prorokovo, toto datum se v islámu nazývá hidža a znamená počátek islámského letopočtu

 • Mohamed se stává v Medíně vůdcem a začíná podnikat první válečné výboje, dává jim náboženský smysl a označil je za svatou válku - džihád

 • svaté písmo Korán - "určeno k recitaci", vznikal mnoho let, Mohamed byl sám negramotný, proto verše diktoval, Korán tvoří 114 kapitol a celkem 6000 veršů

 • sakrální stavba - mešita


Spole n znaky
společné znaky

 • judaismus, křesťanství a islám jsou monotheistická náboženství, vyznačují se vírou v jednoho boha

 • křesťanství vychází z judaismu, první část křesťanské Bible tvoří Starý zákon

 • židé považují Ježíše Krista pouze za jednoho z proroků, křesťané za syna božího a očekávaného spasitele

 • islám se podobá křesťanství vírou v poslední soud a ve spravedlivou odplatu za život na zemi po smrti


ad