slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DIFERENTS SITUACIONS DE TREBALL A L’AULA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

DIFERENTS SITUACIONS DE TREBALL A L’AULA - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

DIFERENTS SITUACIONS DE TREBALL A L’AULA. APRENDRE A APRENDRE. Què és necessari per poder aprendre?. Saber escoltar. Saber organitzar-se la feina abans de començar a treballar. Saber treballar individualment. Saber treballar en grup. Saber compartir els Resultats de la feina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIFERENTS SITUACIONS DE TREBALL A L’AULA' - leona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aprendre a aprendre
APRENDRE A APRENDRE

Què és necessari per poder aprendre?

Saber escoltar

Saber organitzar-se la feina

abans de començar a treballar

Saber treballar

individualment

Saber treballar

en grup

Saber compartir els

Resultats de la feina

Saber aplicar els conceptes

treballats

Saber autoavaluar-se

situacions de treball
SITUACIONS DE TREBALL
 • SABER ESCOLTAR
 • ORGANITZAR-SE LA FEINA
 • TREBALLAR INDIVIDUALMENT
 • TREBALLAR EN GRUP
 • SABER APLICAR ELS CONCEPTES
 • SABER AUTOAVALUAR-SE
 • SABER COMPARTIR ELS RESULTATS
saber escoltar
SABER ESCOLTAR
 • Saber estar en silenci.
 • Ser receptiu.
 • Saber preguntar.
 • Saber respectar l’opinió de l’altre
 • Saber seguir una explicació amb atanció.
 • Saber demanar el torn de paraula.
 • Tenir una postura corporal correcta.
moments d escoltar
MOMENTS D’ESCOLTAR

A.- Es produeixen al llarg de tota la quinzena. Són moments de curta durada i que es repeteixen al llarg de la majoria dels dies de la quinzena.

B.- Necessiten:

. Que el mestre tingui molt clar els conceptes nous que és donen a la quinzena.

(Penúltima columna del full d’escoltar de la guia del mestre.)

. Que l’alumne tingui clares les actituds que ha de tenir per realitzar amb èxit aquesta situació de treball.

C.- Significa:

. Explicar a l’alumne els conceptes nous.

. Practicar aquests conceptes amb ells per a que estiguin preparats per poder-les aplicar més tard en el treball individual.

organitzar se la feina
ORGANITZAR-SE LA FEINA
 • Utilitzar l’agenda.
 • Tenir un ordre a l’hora de preparar els treballs.
 • Tenir preparades les eines necessàries per treballar.
 • Saber seguir una explicació.
 • Saber respectar el torn de paraula.
 • Saber organitzar-se el temps.
 • Saber organitzar-se l’espai.
organitzaci de la quinzena
ORGANITZACIÓ DE LA QUINZENA

A.- Es produeix al moment d’entregar la quinzena.

B.- Necessita:

. Que el mestre tingui organitzats i ubicats els moments

d’explicació. (Tercera columna del full de planificació de

la guia del Mestre).

C.- Significa:

. Ubicar a l’agenda de l’alumne:

. El treball personal

. El treball en grup

. Posades en comú: correcció i aclariment de dubtes

. Proves

. Recordar els coneixements previs que l’alumne necessitarà per

realitzar les activitats

treballar individualment
TREBALLAR INDIVIDUALMENT
 • Concentrar-se en una tasca determinada.
 • Ser autònom.
 • Saber reconèixer i si és possible solucionar les dificultats.
 • Gaudir de la feina ben feta.
 • Saber respectar l’ambient de silenci i de treball.
 • Acabar les feines començades.
 • Respectar els treballs dels altres.
 • Saber esperar.
 • Respectar els materials.
 • Ser ordenat amb el material.
treballar en grup
TREBALLAR EN GRUP
 • Acceptar i responsabilitzar-se de la feina que li toqui
 • Saber expressar el que ha fet.
 • Diferenciar el moment de feina de la diversió.
 • Donar opinió i respectar la de l’altre.
 • Acceptar l’opinió de la majoria.
 • Ser participatiu.
 • Acceptar tots els companys.
treballar en grup1
TREBALLAR EN GRUP
 • Saber repartir-se la feina.
 • Conèixer les feines que han fet els seus companys.
 • Saber respectar els treballs dels altres grups.
 • Esforçar-se per integrar-se al grup
moments de treball individual o en petit grup
MOMENTS DE TREBALL INDIVIDUAL O EN PETIT GRUP

A.- Es produeixen al llarg de tota la quinzena. Són moments de curta durada i que es repeteixen al llarg de la majoria dels dies de la quinzena.

B.- Necessiten: . Que l’alumne tingui molt clar les fitxes que són de repàs i que per tant no necessiten explicació. (Tercera columna dels fulls de la guia de l’alumne) .

. Que l’alumne vagi modificant la tercera columna de la guia de l’alumne a mesura que el mestre va explicant els conceptes nous.

. Que el mestre hagi recordat els conceptes que són de repàs i que són necessaris per fer les fitxes que no necessiten explicació.

. Que l’alumne tingui clares les actituds que ha de tenir per realitzar amb èxit aquesta situació de treball.

C.- Significa: . Saber consultar les fitxes de memorització o els treballs fets en altres quinzenes.

.Saber prendre nota dels dubtes que van sorgint per preguntar en els moments de posada en comú.

saber aplicar els conceptes treballats
SABER APLICAR ELS CONCEPTES TREBALLATS
 • Reproduir amb les seves paraules un text estudiat.
 • Reproduir amb les seves paraules una explicació rebuda.
 • Resoldre problemes.
 • Realitzar una activitat després d’una explicació prèvia.
 • Ser creatiu.
 • Tenir capacitat de crítica constructiva.
saber aplicar els conceptes treballats1
SABER APLICAR ELS CONCEPTES TREBALLATS
 • Extrapolar els coneixements.
 • Saber buscar estratègies.
 • Relacionar els conceptes nous amb vivències i conceptes que ja té.
 • Deduir, a partir dels coneixements previs, nous conceptes
saber compartir els resultats de la feina
SABER COMPARTIR ELS RESULTATS DE LA FEINA
 • Expressar el que un ha fet.
 • Expressar els dubtes que han sorgit quan es feia la feina.
 • Corregir els errors.
 • Aprendre dels errors
 • Respectar els errors dels altres i els propis
 • Saber demanar ajuda.
 • Oferir-se a ajudar.
posades en com
POSADES EN COMÚ

A.- Es produeixen al llarg de tota la quinzena. Són moments de curta durada i que es repeteixen al llarg de la majoria dels dies de la quinzena.

B.- Necessiten: . Que l’alumne tingui molt clars els dubtes que li han sorgit a l’hora del treball individual o en el moment de la correcció.

. Que el professor tingui molt clars els conceptes de repàs que vol reforçar així com els exercicis que contenen més dificultat.

. Que el professor tingui clara la forma de corregir les activitats

Que l’alumne tingui clares les actituds que ha de tenir per realitzar amb èxit aquesta situació de treball.

C.- Significa: . Saber comprovar els resultats del seu treball.

. Saber corregir les errades.

. Saber preguntar els dubtes

sintesi final
SINTESI FINAL

A.- Es produeixen al final de tota la quinzena. La durada dependrà de la quantitat de conceptes nous que hi ha hagut a la quinzena i de les preguntes dels alumnes.

B.- Necessita:

. Que l’alumne tingui per escrit els conceptes estudiats . (Hem après)

. Que el professor tingui molt clars els conceptes que vol reforçar i els que serviran com a conceptes previs de la quinzena següent.

. Que l’alumne tingui clares les actituds que ha de tenir per realitzar amb èxit aquesta situació de treball.

C.- Significa: . Repassar el treball fet al llarg de la quinzena.

. Interioritzar el que va estudiant.

. Connectar els continguts treballats a la quinzena amb els coneixements previs que ja tenia.

saber autoavaluar se
SABER AUTOAVALUAR-SE
 • Ser conscient del resultat de la seva feina.
 • Ser conscient de la seva actitud davant la feina.
 • Portar un control d’allò que falta per fer.
 • Buscar solucions als problemes que van sortint.
 • Conèixer els aspectes que li costen i els que no de cada feina.
 • Ser sincer.
 • Reconèixer les seves virtuts i limitacions.
 • Tenir un autoconcepte positiu d’ell mateix.
autoavaluaci
AUTOAVALUACIÓ

A.- Es produeixen al llarg de tota la quinzena. Són moments de curta durada i que es repeteixen al finalitzar cada situació de treball i al finalitzar alguns treballs individuals o en petit grup .

B.- Necessita:

. Que l’alumne tingui molt clares les actituds que ha de tenir a cada situació de treball.

.Que l’alumne tingui clares les actituds que ha de tenir per realitzar amb èxit aquesta situació de treball.

C.- Significa: . Saber reconèixer la seva actitud davant les diferents situacions de treball.

. Saber buscar solucions a les actituds que no té assolides

. Saber comprovar els resultats del seu treball.

. Saber corregir les errades.

. Saber preguntar els dubtes

slide25

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

QUINZENA: 1

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

QUINZENA: 1

R

M

TREBALL INDIVIDUAL

B

ORGANITZAR-SE

TREBALL EN GRUP

ESCOLTAR

POSADA EN COMÚ

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 2

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 3

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 4

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 5

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 6

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 7

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 10

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 11

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 12

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 13

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 14

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

QUINZENA: 15

R

M

B

ORGANITZAR-SE

ESCOLTAR

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL EN GRUP

POSADA EN COMÚ

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

AUTOAVALUACIÓ

NOM: DATA:

slide27

ÁREA

SUBÁREA

ACTIVIDADES

NECESITA EXPLICA-CIÓN

TIEMPO APROXIMA-DO

CORREC-CIÓN

CASTELLANO

LECTURA

TRABAJO INDIVIDUAL

No

Si

Si

Si

4 hores

Maestro

Todos

Tots

Maestro

Todos

Lee la lectura de la ficha 5 y haz la comprensión lectora.

GRAMÁ-TICA

TRABAJO EN GRUPO

Haz las fichas 1,2,3 , 4, 5,6.

ORTO-GRAFÍA

TRABAJO INDIVIDUAL

. Realiza las fichas 1 , 2 y 3.

 . Dictado

LÉXICO

TRABAJO EN GRUPO

. Realiza las fichas 1, 2 ,3 y 4.

PLANIFICACIÓN QUINCENAL. GUÍA DEL ALUMNO

CICLE SUPERIOR TRIMESTRE 2 QUINCENA: 6

slide28

ÀREA

SUBÀREA

ACTIVITAT

TEMPS APROXIMAT

TIPUS D’EXPLI-CACIÓ

Objectius terminals

Llengua Catalana

Ortografia

. La síl·laba

. Els diftongs

1h.

Repàs

Nou

1,2,3,5,6,78,11,12,141516,17,

19, 22,23, 27, 32,33, 36

Lèxic

. Sentit figurat ,real i especial d’alguns mots.

30min

Nou

Lengua castellana

Lectura

Lectura en voz alta

30min

Gramática

. nombre: propio, común

. el número y el género // Los articulos

.

No hay

explicación

Repaso

Léxico

Uso del diccionario

No hay explicación

Repaso

Matemàtiques

Numeració

Llegir nombres

1h.

Repàs

3, 4, 6, 1011, 12, 13 ,14, 20 24,44, 45, 47,48,

49, 50

Escriptura de nombres

Comparar i ordenar nombres

Repàs

Arrodonir nombres

Nou

Propietats de la suma

Repàs

Fer sumes i restes per estimació

Nou

Coneixement del medi natural i social

Buscar

CMS: Ubicar dins del tema els objectius. (pàg 11-15)

2h

Nou

Naturals:

6, 14 15, 16, 18, 20 22, 23, 32Socials

7,22,38

Analitzar

CMN:Pautes d’anàlisi d’imatges (pàg 6,7)

Nou

Organitzar

CMN: Continguts de la pàgina 7

Nou

Interpretar

Memoritza

CMN:Repàs dels ossos i articulacions .

CMN: Memorització per associació (pàg 6)

Repàs

Utilitzar

slide29

SESSIÓ

CONTINGUT

COM?

TEMPS

APROXIMAT

CORRECCIÓ

1era.

PLANIFICACIÓ

MATEMÀTIQUES

Escoltar

Escoltar

10 min.

50 min.

  2ona

MATEMÀTIQUES

T. en Grup

60 min.

3era.

CASTELLANO(gramát)

CATALÀ(gramàtica)

Escoltar

Escoltar

30 min.

30 min.

4arta.

T. en Grup

T. individual

  30 min

30 min.

5ena.

MATEMÁTIQUES

CATALÀ(ortografia)

Posada en comú

Escoltar

30 min

30 min.

TOTS

6ena.

T. individual

60 min.

7ena.

CATALÀ: Lèxic, gramàtica i ortografia

Posada en Comú

60 min.

TOTS

8ena

 CASTELLANO: Lectura en voz alta.

 CASTELLANO:Lectura comprensiva

REPÀS DE LA SETMANA

T. individual

T. individual

Posada en Comú

  20 min.

  20 min.

20 min

   MESTRE

ad