pozn mky k vypl ov n dosti kter vypl vaj ze zku enost z 1 v zvy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poznámky k vyplňování žádosti, které vyplývají ze zkušeností z 1.výzvy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poznámky k vyplňování žádosti, které vyplývají ze zkušeností z 1.výzvy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Poznámky k vyplňování žádosti, které vyplývají ze zkušeností z 1.výzvy - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Poznámky k vyplňování žádosti, které vyplývají ze zkušeností z 1.výzvy. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. K líčové aktivity.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Poznámky k vyplňování žádosti, které vyplývají ze zkušeností z 1.výzvy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pozn mky k vypl ov n dosti kter vypl vaj ze zku enost z 1 v zvy

Poznámky k vyplňování žádosti, které vyplývají ze zkušeností z 1.výzvy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

k l ov aktivity
Klíčové aktivity
 • Pro pojmenování klíčových aktivit v aplikaci Benefit využít název podporované aktivity uvedený ve 2.výzvě (např. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky a učitele, a to i mimo vyučování)
 • Nutná vazba klíčových aktivit vzájemně na rozpočet, na cílovou skupinu a na monitorovací indikátory
 • Klíčové aktivity se vztahují i na dálkové formy studia
 • Průzkum zájmu ze strany cílových skupin provést nejen v případě žádostí podávaných do oblasti podpory 1.3, ale i do1.1 a 1.2 pokud je to relevantní
 • Správně používat terminologii dítě a žák, nikoli student
 • Nepoužívat termín tvorba ŠVP, ale zavedení, inovace, realizace
k l ov aktivity1
Klíčové aktivity
 • Stáže lze realizovat v zahraničí pouze v případě, že to není možné v ČR a je to v projektu zdůvodněno, musí se jednat o krátkodobé stáže (1-2 týdny)
 • Využívání ICT mimo vyučování- musí vždy sloužit vzdělávání, ne volnočasovým aktivitám
 • Vzdělávací programy využívané v rámci oblasti podpory 1.3 musí být akreditovány. Pokud je tvorba programu předmětem projektu musí být akreditován do konce realizace projektu
 • Pokud je projekt zaměřen na technické obory je třeba rozepsat o jaké se jedná
u dr itelnost
Udržitelnost
 • Příjemce je povinen zajistit, aby aktivity a výstupy, které budou v rámci projektu podpořeny, byly udržovány ještě 5 let po skončení financování z OPVK
 • Aktivity, které povedou k udržitelnosti musí být v žádosti specifikovány

Cílové skupiny

 • Cílovou skupinou mohou být i dobrovolníci, nesmějí být ale za svou činnost v projektu placeni, mohou být pouze vzděláváni jako cílová skupina (k této spolupráci musí být sepsána dobrovolnická smlouva)
 • Přečíst aktuální Prováděcí dokument - jsou nově upraveny cílové skupiny v případě oblasti podpory 1.2
r ozpo et
Rozpočet
 • Osobní náklady - řídit se metodickým pokynem č.4 ( Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OPVK)
 • Plat pedagogů za odučené hodiny (i když inovativním způsobem) nelzehradit z OPVK - pouze přípravy na hodiny, tvorby materiálů atd.
 • Ubytování zahraničních lektorů není způsobilým výdajem
 • Úhrada zkoušek k získání certifikátů jazykových i počítačových (ECDL) je způsobilým výdajem
m onitorovac indik tory
Monitorovací indikátory
 • Musí být provázány na aktivity, rozpočet, cílové skupiny
 • Jihočeský kraj musí naplnit monitorovací indikátory stanovené MŠMT pro globální granty
 • Indikátory stanovit pokud možno reálně, protože jsou součástí smlouvy mezi příjemcem pomoci a Jihočeským krajem jako zprostředkujícím subjektem
kontaktn osoby
Kontaktní osoby

RNDr. Anna Straková

telefon: 386 720 834

email: strakova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Hynek Čížek

telefon: 386 720 900

email: cizek@kraj-jihocesky.cz