“Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ - PowerPoint PPT Presentation

parimate talumetsamajandajate kokkutulek august 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “

play fullscreen
1 / 31
“Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “
146 Views
Download Presentation
leon
Download Presentation

“Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Metsatööstuse ootused metsaomanike ühistööle August’2010 Ott Otsmann, EMTL tegevjuht Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 2. MIKS ÜHISTÖÖ???

 3. TULEMUS!!!

 4. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit • Ühistegevuse ja metsaühistute areng = majandamise efektiivsus ja kasutuse stabiilsus • Efektiivsuse tõstmine metsa majandamisel ja ülestöötamisel on oluline turul toimetulekuks nii metsaomanikule kui metsatööstusele. • Eesti metsakasutus on hetkel 50% võimalikust jätkusuutlikust kasutusest. 6 milj vs 12 milj. Potentsiaal on tõsine. Kasvatades mahtu, kasvatame ka efektiivsust. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 5. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit • SOOMLASED MURETSEVAD! • Keskmine metsaomandi pindala 30 ha. Ebaefektiivne majandada... • Vaja tõsta 2050 aastaks 50 ha-le. Ühismajandamise vormid. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 6. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit • MEIL • Keskmine erametsaomandi pindala 12 ha. ? Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 7. 200 m3 15 km 15 km 150 -10 -10 200 m3 200 m3 +20 +12000 EEK

 8. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit • Lisandub autoveo efektiivsus ühest piirkonnast suurema mahu korraga äravedamisel. • Ka siin võib võita nii mõnegi krooni m3 kohta. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 9. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Mets on väärtuslik vara. • Metsa majanduslik väärtus tekib oskuslikul ja targal metsa kasvatamisel ja majandamisel. • Metsa majanduslik väärtusrealiseerubläbi metsatööstusettevõtete kas meil või mujal. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 10. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Mida annab hea koostöö metsaomanike ja töösturite vahel? • Stabiilsus, planeeritus.Kui kokkulepped toimivad, VÄHENEB LAOSEISUDE VAJADUS. • Laoseisude vähenemine = võimalus laos kinniolev raha kasutada mujal, vähendada intressikulu. • Kvaliteet. S.t. Õige materjal õigesse kohta. Vähenevad ebamõistlikud kulud. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 11. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Metsatööstusettevõteteinvesteeringud põhivarasse Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 12. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Kas investeeringuid lisandub? • Vaja on usaldusväärset raieplaani ja selle teostumist. • Head koostööd ressursi müüjate ja ostjate vahel.  Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 13. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit • Traditsiooniliste metsatööstusharude potentsiaal kasutatakse ära, raiemahu suurenedes võib lisanduda investeeringuid. • Jätkutöötlus areneb ja lisandub. • Paberipuu eksport on ilmselt ebastabiilsem muude tegevustega võrreldes. • Taastuvenergeetika suureneb (nii otsene energiatootmine kui graanuli-, briketitootmine) Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 14. Eesti Metsatööstuse Liit “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Allikas: Statistikaamet Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 15. Eesti Metsatööstuse Liit “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Allikas: Statistikaamet Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 16. Eesti Metsatööstuse Liit “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Tselluloosi ja puitmassi toodang, t Allikas: Statistikaamet Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 17. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Allikas: Statistikaamet Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 18. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Allikas: Statistikaamet Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 19. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Raiemahud alates 1993, milj m3, kuidas edasi? Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 20. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit • LEPINGULISED SUHTED OSTJA JA MÜÜJA VAHEL. Hullult vaja! No vaatame... Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 21. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit • LEPINGULISED SUHTED OSTJA JA MÜÜJA VAHEL. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 22. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit • Nii metsaomanikud kui tööstus on sama ahela erinevad lülid. • Me oleme lõppkokkuvõttes samal turul. • Kui kuskil tekib konflikt, siis see kandub ahelas edasi või • ahel katkeb. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 23. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit LEPINGULISED SUHTED OSTJA JA MÜÜJA VAHEL. • Kogused • Perioodid • Hind vastavalt kogusele või perioodile • Muud tingimused • Ühistud ja ühistegevus võimaldavad kokkulepetest kinnipidamist paremini Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 24. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit • Maht säilib stabiilsemana: • Kui koostöö on paindlik: Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 25. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit NB! Graafikul on primaarse ümarmaterjali ressursi tarbimisprognoos. Graafik ei arvesta sekundaarset tööstuse kõrvaltoodangu tarbimist näiteks energiasektoris, plaaditööstuses või mujal. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee Allikas: Statistikaamet

 26. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Toormehanke allikad: • RMK- näidanud seni üles üsna stabiilset raiet, kliendile orienteeritus areneb pidevalt. • Eramets (sh jur. isik)- areneb ühistegevus, mis toob kaasa efektiivsust ning pikemaajalisi lepingulisi suhteid. • Import- vajalik eelkõige teatud sortimentide puhul, suuremahulist kasvu ei saa ilmselt oodata. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 27. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit Tööstus hindab partnerina tarnijaid, kes on suutelised: • tarnima kokkulepitud koguseid. • järgima kvaliteedi ja mõõdunõudeid. • müüma kokkulepitud hinnaga Tööstus vajab stabiilsust ning pakub ka pikemat omapoolset kindlust. Spekulatiivsed tehingud ei ole kellelegi kasulikud pikemas perspektiivis. • Metsaomanikud on parimad partnerid ühinedes (mahuefekt, efektiivsus) Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 28. “Parimate talumetsamajandajate kokkutulek august’2010 “ Eesti Metsatööstuse Liit 44% metsamaast kuulub erametsaomanikele, seega: • Erametsaomanik on metsatööstusele väga oluline partner. • Tööstuse käekäik mõjub ka erametsaomanikule ja vastupidi. Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 29. “Puidu kasutuse suurendamine Eestis “ Eesti Metsatööstuse Liit Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee

 30. Eesti Metsatööstuse Liidu Liikmed Sae- ja höövlitööstus SAE- JA HÖÖVLITÖÖSTUS Aegviidu Puit AS Baltic Connexions OÜ Balcas Eesti AS Erapuit AS Finnforest Eesti AS Mo- Puit Jõgeva AS Rait AS Stora Enso Eesti AS Toftan AS Vara Saeveski OÜ Viiratsi Saeveski AS PUIDUSÜSI Barbetec OÜ SEADMED, TEHNIKA Agrosilva AS Hekotek AS Intrac AS PUITTOOTED, PAKENDID Nefab Eesti AS Rebruk AS METSAMAJANDUS, -VARUMINE, PUIDUKAUBANDUS Benito Puit AS Fest Forest AS HM Puidukaubandus OÜ Holmen Mets AS K.A.T. & Ko AS Karo Mets OÜ Lemeks AS Metsäliitto Eesti AS Pärnu Mets AS Reta Puit OÜ Roger Puit AS UPM-Kymmene Forest AS Valga Puu OÜ VMF Estonia OÜ WW Forest Management OÜ Woodwell AS LIIMPUIT Barrus AS Textuur AS PUITMASS Estonian Cell AS VINEER, SPOON UPM-Kymmene Otepää AS Valmos OÜ PUIDUGRAANUL Graanul Invest AS SERTIFITSEERIMINE BM Trada Eesti OÜ HARIDUS EMÜ Luua MK TTÜ IMMUTAMINE Imprest AS

 31. “Puidu kasutuse suurendamine Eestis “ Eesti Metsatööstuse Liit TÄNAN! Viljandi mnt 18a 11216 Tallinn www.emtl.ee