slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Model oversigt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Model oversigt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Model oversigt - PowerPoint PPT Presentation


 • 522 Views
 • Uploaded on

Model oversigt. Tryk F5 og skift til næste slide – De røde knapper vil sende dig direkte til det valgte . Nederst på siden er en knap som hedder “Menu” – tryk på den og du ryger tilbage til oversigten . God fornøjelse. Menu. Becks læringscirkel. Taksonomi oversigt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Model oversigt' - leola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Model oversigt

Tryk F5 ogskifttilnæste slide – De røde knappervilsende dig direktetildetvalgte. Nederstpåsidener en knap somhedder “Menu” – trykpå den og du rygertilbagetiloversigten.

God fornøjelse

slide2

Menu

Becks læringscirkel

Taksonomioversigt

Reflektion

Prindslæringsrum

Scheins model

Hobelsoversigt

Gleerupsskoleoversigt

FIMME

Blooms taksonomi

Tønnesvang + Beck

Krathwohlstaksonomi

Praksistrekanten

Solo taksonomi

Aktivitetsformer

Dales lærerkompetencer

Den didaktisketrekant

Didaktisktrekant + læringssyn

slide3

Didaktisktrekant +

læringssyn

Stoffet

Elevcentreret

Læringsorienteret position

Konstruktivistisk/ Kognitivistisk

læringsteorier

Lærercentreret

indholdsorienteret position

Praksislæring

Tilgang til undervisning

Eleven

Læreren

Lærer & elev

samspilsorienteret position

Socialkonstruktivistisk

læringsteori

Menu

slide4

Aktivitetsformer

E

Vejledende

E

E

E

Præsenterende

L

E

G

L

E

G

E

E

E

E

L

E

E

E

Samarbejdende

E

G

E

Menu

slide5

Taksonomi

Blooms taksonomi

 • Viden (opskrive, benævne, definere, kende, huske)
 • Forståelse (forklare, udtrykke, beskrive, udpege)
 • Anvendelse (oversætte, anvende, bruge, demonstrere,

illustrere, praktisere, skitsere)

 • Analyse (analysere, differentiere, sammenligne, kontrastere, relatere, eksaminere)
 • Syntese (sammensætte, planlægge, foreslå, designe,

konstruere, organisere)

 • Vurdering (vurdere, bedømme, graduere, udvælge, estimere)

Menu

slide6

Taksonomi

Krathwohls taksonomi

 • Modtage (perception, observere, indse, lytte, være opmærksom)
 • Reagere på (praktisere, iagttage, bidrage, overveje,

udforske, vise, svare, fortælle)

 • Værdsætte (foretrække, muliggøre, føle, ønske,

acceptere)

 • Organisere værdier (bedømme, udkrystallisere, vægte,

relatere)

 • Livssyn / personlighed (danne, beslutte, vælge, afgøre)

Bygger på graden af internalisering

Menu

slide7

Taksonomi

SOLO-taksonomien

 • Ikke struktureret (misforstå)
 • Ensidigt struktureret (identificere, udføre)
 • Flersidigt struktureret strukturere, beskrive, registrere, udregne, kombinere)
 • Rationelt (integrere, sammenligne, årsagsforklare, analysere, relatere)
 • Abstrakt (opstille teorier, generalisere, generere hypoteser, perspektivere)

Menu

slide10

Refleksion

Metaniveau

Handleforslaget Refleksionen

Helhed Del

Den umiddelbart Beskrivelsen

foreliggende helhed

Objektniveau

Menu

slide11

Den didaktiske trekant

STOF

Lærercentreret /

indholdsorienteret

Elevcentreret /

læringsorienteret

Læring

ELEV(ER)

LÆRER

Elev/lærer samspilsorienteret

Menu

slide12

Dale: Lærerkompetencer

 • K1 : Kundskabskompetence: Undervisningens gennemførelse. (Asymmetrisk kommunikation)‏
 • K2: Fagdidaktisk kompetence: Planlægning, forløb, evaluering. Lærersamarbejde,- som er forudsætning for skoleudvikling
 • K3: Almendidaktisk kompetence: Teoretisk begrundelse, refleksion og ny teori. Legitimering af valg.
 • Opdragelsesteori, etik, der pædagogisk integrerer K1, K2 og K3

K1

K2

K3

Menu

slide13

Praksistrekanten

refleksion

Praksis/

Handlinger

refleksion

Begrundelser - Teori

Værdigrundlaget - Etik

Menu

slide15

FIMME

 • Formål – Hvorfor?
  • Faglige mål (kognitive og affektive mål)
  • Kompetencemål
 • Indhold – Hvad?
  • Kernestof og supplerende stof (eksemplariske nøgleproblemer)
  • Elevernes for-forståelse og erfaringer
 • Metode – Hvordan?
  • Arbejds- og undervisningsformer (Læringsrum, undervisningsprincipper)
  • Progression (i mål, arbejdsformer, opgaver, taksonomiske niveauer)
  • Kompetencer
  • Socialform og aktivitetsform
  • Sekvensering og variation
 • Materiale – Hvilket?
  • vælges ud fra de ovennævnte overvejelser
 • Evaluering
  • Formativ
  • Summativ

Menu

slide17

Becks læringscirkel

Høj styring / Orden / deduktiv metode

Skulptør

Viden og forståelse

Træner

Færdigheder

Nærhed

Afstand

Videnshåndtering

Konsulent

Vurdering

Deltager

Lav styring / Kaos / induktiv metode

Menu

slide18

Taksonomi

Taksonomier

Menu

slide19

De tre læringsrum

Erik Prinds

Næste

slide20

De tre læringsrum

De tre læringsrums karakteristika

Menu