นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
155 Views
Download Presentation
leo-pace
Download Presentation

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.price.moc.go.th แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 2. www.price.moc.go.th ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2551 – กุมภาพันธ์ 2552

 3. www.price.moc.go.th ราคาน้ำมันเบนซิน 95 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2551 – กุมภาพันธ์ 2552

 4. อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

 5. อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

 6. www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

 7. www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ มค.52 102.1 0.0 -0.4 -0.4 เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เท่ากับ 103.1 กพ.52 / มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 กพ.52 / กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.1 (มค.-กพ.52)/(มค.-กพ.51) ลดลงร้อยละ 0.3

 8. www.price.moc.go.th กพ.52/มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม • สูงขึ้นร้อยละ 1.8 • สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ • น้ำมันเชื้อเพลิง • ค่ากระแสไฟฟ้า • ค่าน้ำประปา • สินค้าราคาลดลง ได้แก่ • ค่าของใช้ส่วนบุคคล (สบู่ถูตัว แชมพูสระผม แปรงสีฟัน) • ลดลงร้อยละ 0.3 • สินค้าราคาลดลง ได้แก่ • ผักสด • ส้มเขียวหวาน • ข้าวสารเจ้า • ไข่ไก่ • สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ • เนื้อสุกร • ปลาและสัตว์น้ำ • นมและผลิตภัณฑ์จากนม • เครื่องปรุงอาหาร (น้ำมันพืช ซีอิ้ว ซอสหอยนางรม)

 9. www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 อัตรา (%) ดัชนี (2550 = 100) เทียบเดือนที่ผ่านมา

 10. www.price.moc.go.th กพ.52/กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม • สูงขึ้นร้อยละ 9.1 • สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ • ข้าว • เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ • ไข่และผลิตภัณฑ์นม • ผักและผลไม้ • ลดลงร้อยละ 6.4 • สินค้าราคาลดลง ได้แก่ • น้ำมันเชื้อเพลิง • ค่าโดยสารสาธารณะ • ค่ากระแสไฟฟ้า • ค่าน้ำประปา • ค่าประกันภัยรถยนต์ • ค่าบริการการสื่อสาร

 11. www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

 12. www.price.moc.go.th มค.-กพ.52 / มค.-กพ.51 ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม • ลดลงร้อยละ 7.1 สูงขึ้นร้อยละ 10.4 ..

 13. www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ กพ.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน อัตรา (%)

 14. www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ มค.52 102.4 -0.1 1.6 1.6 เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เท่ากับ 102.8 กพ.52 / มค.52 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 กพ.52 / กพ.51 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (มค.-กพ.52)/(มค.-กพ.51) สูงขึ้นร้อยละ 1.7

 15. www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 อัตรา (%) ดัชนี (2550 = 100) เทียบเดือนที่ผ่านมา

 16. www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 อัตรา (%) เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

 17. www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ กพ.52 อัตรา (%) เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

 18. วิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดทำและให้บริการดัชนีเศรษฐกิจการค้า” • เว็บไซต์ www.price.moc.go.th • โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 • ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา • www.price.moc.go.thห้วข้อชมการถ่ายทอดสด