slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aluesihteeri Meeri Vaarala PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aluesihteeri Meeri Vaarala

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
leo-huffman

Aluesihteeri Meeri Vaarala - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
Aluesihteeri Meeri Vaarala
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lähidemokratiaa ja lähipalveluita - case YläkemijoenaluelautakuntaPIENKUNTASEMINAARI Simon kunnassa 12.4.2012 Aluesihteeri Meeri Vaarala

 2. Yläkemijoen aluelautakunta

 3. m Muodostuu yhdeksästä kylästä On yksi Rovaniemen kaupungin kuudesta suuralueesta Kuntakeskukseen 50-80 kilometriä Asukkaita noin tuhat, n.2 % koko Rovaniemen asukasmäärästä haja-alueen väestörakenne ja -kehitys

 4. YLÄKEMIJOEN ALUELAUTAKUNTA • on yksi Rovaniemen kaupungin hallinto-organisaation tilaajalautakunnista ja on perustettu aluksi aluehallintokokeiluna v. 1993, myöhemmin vakinaistettu v. 1996 • Kaupunginvaltuusto hyväksyy lautakunnan jäsenet kyläkokousten esityksestä • Jäseniä on yksi/kylä riippumatta kylän asukasmäärästä • Aluelautakunnalle on määritelty oma tehtäväalue ja maantieteellinen toiminta-alue

 5. PALVELUKESKUKSET ”MYYVÄT” • ALUELAUTAKUNTA TILAA PALVELUSOPIMUKSELLA vuonna 2012 n. 2, 1 miljoonalla eurolla Yläkemijoen alueen asukkaiden • Päivähoitopalvelut • Perusopetuspalvelut • Äitiysneuvola- ja kotisairaanhoitopalvelut • Vanhusten avopalvelut • Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut • Nuorisopalvelut • Kirjastopalvelut • lisäksi aluelautakunnalla on Yläkemijoen alueen elinkeinojen kehittämistehtävä

 6. KEHITTÄMISTOIMINTA • kehittämistoimintaa ohjaa asukkaiden laatima alueen kehittämissuunnitelma ”Tekoja luokaa, maita valaiskaa, Itäisen Rovaniemen kehittämissuunnitelma 2007-2013” • Kehittämistyön lähtökohtana ovat kylien omat vahvuudet ja asukkaiden itsensä määrittelemät kehittämisen pääsuuntaviivat • Kehittämissuunnitelma sisältää myös konkreettiset toimenpiteet ja niiden vaikutusten arvioinnin • Kehittämistoiminta nojaa kolmeen tukijalkaan: • Toimivat lähipalvelut • Kehittyvät elinkeinot • Viihtyisä ja vetovoimainen asuinympäristö

 7. Tiedottaminen • Tärkeä osa alueellista päätöksentekoprosessia • Aluelautakunta julkaisee 10 kertaa vuodessa asukastiedote Kyläkelloa yhteistyössä alueen yhdistysten, yritysten ja seurakunnan kanssa • Kyläkelloa on opittu lukemaan ja se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tiedotuskanavaksi ”Jos ei ole tietoa, silloin on luuloja.”

 8. KOKEMUKSIA + lähipalveluita on pystytty järjestämään asukaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti + alueen identiteettiä ja asukkaiden osallisuutta on vahvistettu + palvelutarpeissa tapahtuviin muutoksiin on voitu reagoida nopeasti + yhteistyö yhdistysten ja seurakunnan kanssa on johtanut niukkojen resurssien tehokkaampaan käyttöön asukkaiden hyödyksi

 9. + aluelautakunta on mahdollistanut pitkäjänteisen hanketoiminnan Yläkemijoella : esim. KotiapuKuponki + palvelukeskus Siula toimii paikallisena hankehautomona http://www.ylakemijoki.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=4&lang=fi

 10. KOKEMUKSIA • Osa kylätoimikunnista on passivoitunut, koska aluelautakunta on ottanut niiden roolin • Kyläaktiivien määrä on vähäinen • Puhe ”palvelukylistä” eriarvoistaa kyliä • Tilaajan (= aluelautakunta) ja tuottajan (=palvelukeskukset) eriävät näkemykset palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta • Keskittämisen uhka lisää pelkoa lähidemokratian ohenemisesta

 11. TULEVAISUUS? • Aluelautakuntamallin laajentaminen muille kaupungin suuralueille Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätettäväksi 16.4. 2012 • Kaupunginhallituksen esitys: • Aloitetaan kokeiluna vuoden 2013 alusta • Lautakuntien jäsenet valitaan kyläkokousten esityksestä • Vuonna 2012 käynnistetään maaseutuohjelman laatiminen • Aloittavien aluelautakuntien tehtävänä on laatia kullekin palvelukyläalueelle kehittämissuunnitelma vuoden 2013 aikana • Kehittämissuunnitelman yhtenä osana valmistellaan suunnitelma lähipalvelujen järjestämisestä palvelukyläalueilla • Vuonna 2014 aluelautakunnille siirtyy em. suunnitelman mukaisten palvelujen järjestämisvastuu

 12. POHDITTAVAA • Mihin asioihin kuntalaiset haluavat aidosti vaikuttaa? • Mihin asioihin kuntalaisten halutaan pääsevän vaikuttamaan? • Miten kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan? • Miten luodaan luottamusta aitoon osallisuuteen?