A kifizet sek s p nz gyi ellen rz sek folyamata a k zrem k d szervezetn l
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

A kifizetések és pénzügyi ellenőrzések folyamata a Közreműködő Szervezetnél. Knapné Hanyecz Tünde KIKSz pénzügyi főosztályvezető. Témavázlat. Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (KIKSZ) szerepe a kifizetési folyamatokban KA projektek kifizetési tapasztalatai

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leo-dorsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A kifizet sek s p nz gyi ellen rz sek folyamata a k zrem k d szervezetn l
A kifizetések és pénzügyi ellenőrzések folyamata a Közreműködő Szervezetnél

Knapné Hanyecz Tünde

KIKSz pénzügyi főosztályvezető


T mav zlat
Témavázlat Közreműködő Szervezetnél

 • Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (KIKSZ) szerepe a kifizetési folyamatokban

 • KA projektek kifizetési tapasztalatai

 • KözOP projektekre vonatkozó várható kifizetési eljárásrend főbb elemei

 • Várható jogszabály módosítások


K zleked sfejleszt si integr lt k zrem k d szervezet
Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet

 • NFT I.

  ISPA/Kohéziós Alap,

  Schengen Alap,

  TEN-T,

  Átmeneti támogatások,

  Környezetvédelem és Infrastruktúra fejlesztési OP,

 • ÚMFT

  Közlekedésfejlesztési OP,

  Közép-Magyarország OP


Ksz p nz gyi folyamatait meghat roz legfontosabb jogszab lyok
KSZ pénzügyi folyamatait meghatározó legfontosabb jogszabályok

 • 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

 • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

 • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

  NFT I.

 • 360/2004.(XII.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról;

 • 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól


Ksz p nz gyi folyamatait meghat roz legfontosabb jogszab lyok1
KSZ pénzügyi folyamatait meghatározó legfontosabb jogszabályok

ÚMFT

 • 255/2006. (XII.8. ) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről,

 • 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról,

 • 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól


Koh zi s alap projektek p nz gyi lebonyol t si tapasztalatai
Kohéziós Alap projektek pénzügyi lebonyolítási tapasztalatai

 • Az eredeti ütemtervekhez képest jelentős műszaki és pénzügyi csúszások,

 • Tervek, dokumentációk nem megfelelő minősége,

 • Jelentős költségtúllépések,

 • Tapasztalat, kellő számú szakember hiánya,

 • Jogszabályok és eljárásrendek megfelelő szintű ismeretének hiánya,

 • Bonyolult, sok szereplős folyamat,


Koh zi s alap projektek p nz gyi lebonyol t si tapasztalatai1
Kohéziós Alap projektek pénzügyi lebonyolítási tapasztalatai

 • EMIR okozta problémák,

 • Feladatfinanszírozás rendje,

 • Közbeszerzési törvény és egyéb jogszabályok közötti ellentmondások (pl. fizetési határidő),

 • Jelentős fizetési késedelmek,

 • Területmegszerzések lassú és költséges folyamataK zop v rhat legfontosabb p nz gyi lebonyol t si szab lyai
KözOP várható legfontosabb pénzügyi lebonyolítási szabályai

 • Jelentős változások a KA-hoz képest:

 • lebonyolítás rendje inkább az NFT I. SA projektekhez hasonló,

 • nem feladat finanszírozott,

 • Szállítói, utó-, vagy vegyes finanszírozás,

 • előleg nyújtható a Kedvezményezett részére,

 • EMIR számla betöltő program használata, pályázati információs rendszer működtetése,

 • Hitelesítési jelentés készítése minden hónap 10. napjáig,

 • Elektronikus működési kézikönyv (http://imk.nfu.hu)


T mogat si el leg
Támogatási előleg szabályai

 • Az irányító hatóság döntésének és a pénzügyminiszter egyetértésének megfelelően előleg nyújtható.

 • A támogatás előleg folyósítására az Ámr.-ben nevesített esetekben, és mértékben kerülhet sor.

 • A maximálisan igénybe vehető előleg mértéke a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben kerül pontos meghatározásra.

 • Az előleget hazai és közösségi forrásból, az adott intézkedés, illetve projekt szerinti finanszírozási arányban kell nyújtani.

 • Főszabályként előleget kizárólag a tisztán utólagos finanszírozási formát alkalmazó kedvezményezettek esetében lehet nyújtani.


T mogat si el leg r szletes szab lyai
Támogatási előleg részletes szabályai szabályai

 • A támogató – a pénzügyminiszter egyetértésével – a pályázati kiírásban, illetve a támogatási szerződésben lehetővé tette a kedvezményezettnek az előleg igénybevételét.

 • A kedvezményezett a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül benyújtja az előlegigénylési dokumentációtés a kedvezményezett az előlegigénylést megelőzően nem nyújtott be kifizetési igénylést (időközi, vagy záróegyenleg kifizetési igényt) a támogatónak.

 • Az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból is megfelelő.


T mogat si el leg r szletes szab lyai1
Támogatási előleg részletes szabályai szabályai

4. A kedvezményezett kizárólag utólagos megtérítés alapján számolja el a projekt keretében felmerült költségeit

 • A kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési dokumentáció benyújtásakor igazolja a biztosíték(ok) rendelkezésre állását (amennyiben biztosítékadás szükséges).

 • A kedvezményezettnek nincs köztartozása.

 • A projekt esetében támogatás-halmozódás nem állapítható meg.


T mogat si el leg r szletes szab lyai2
Támogatási előleg részletes szabályai szabályai

 • A kedvezményezett nem áll végelszámolási-, felszámolási-, vagy csődeljárás alatt.

 • Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható , amely nem haladhatja meg a támogatás 25 %-át, de max. 300 MFt-ot.

 • Kiemeltprojektek esetén az előleg nagyságának legmagasabb összegére vonatkozó értékhatárt az IH vezetője a Pénzügyminiszter egyetértésével figyelmen kívül hagyhatja.


Id k zi kifizet si ig nyl s
Időközi kifizetési igénylés szabályai

Elszámolás a projekt keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően.

A támogatások folyósítása az alábbi formákban történhet:

 • Utófinanszírozással (számlák utólagos megtérítése a kedvezményezett bankszámlájára), amennyiben a kedvezményezett a már kifizetett számlákkal kíván elszámolni. Feltétele a fizikai és a pénzügyi teljesítés is.

 • Szállítói számlák közvetlen kifizetésével, a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolni.

 • Engedményezéssel, a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése az engedményes (a támogatást megelőlegező intézmény) bankszámlájára történik.


K zrem k d szervezet ltal v gzett helysz ni ellen rz sek
Közreműködő Szervezet által végzett helyszíni ellenőrzések

A KSZ által végzett kockázatelemzés alapján kerülnek kiválasztásra az éves munkatervben szereplő projektek, az ellenőrzések gyakorisága

Legfontosabb ellenőrizendő területek:

 • Eredeti pénzügyi ütemtervnek való megfelelőség

 • Pénzügyi eljárásrend szerint történik a számlák kezelése, feldolgozása és ellenőrzése (ellenőrzési lista alkalmazása) a Kedvezményezettnél

 • Az elszámolhatóság ellenőrzése és igazolása a kedvezményezettnél


K zrem k d szervezet ltal v gzett helysz ni ellen rz sek1
Közreműködő Szervezet által végzett helyszíni ellenőrzések

Legfontosabb ellenőrizendő területek:

 • A számlák, bizonylatok EMIR rögzítésének szabályozottsága, a rögzítés megbízhatósága,

 • A számlák, bizonylatok fellelhetősége, megőrzésük szabályozottsága,

 • A projektre vonatkozó adatok elkülönített kimutatása a Kedvezményezett könyvelésében,

 • A támogatott beruházás aktiválása megfelel a Számviteli törvény és a Kedvezményezett Számviteli Politikájában foglaltaknak.


V rhat jogszab lyi v ltoz sok
Várható jogszabályi változások ellenőrzések

281/2006. korm. rendelet várható módosítása

(kedvezményezett-megvalósító)

217/ 1998 korm. rendelet ÁMR

(előleg és időközi kifizetések összege jelenleg nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80 %-át, kivéve központi költségvetési szerv esetén, ahol 100%)


K sz n m figyelm ket
Köszönöm figyelmüket! ellenőrzések

Elérhetőség:

Knapné Hanyecz Tünde

Tel: 3368-263

Mail: knapne.hanyecz.tunde@kiksz.eu