OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALAN GEZİLERİ - PowerPoint PPT Presentation

lenore
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALAN GEZİLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALAN GEZİLERİ

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
Presentation Description
415 Views
Download Presentation

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALAN GEZİLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALAN GEZİLERİ

 2. Alan Gezileri Alan gezileri çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemektedir. Çocuklar gezilerde gözlem yapma, inceleme, merak duygularını giderme gibi fırsatlar bularak bilişsel gelişimle ilgili kavramları kazanmaktadırlar. Çocuğun çevresi ile iyi iletişim kurması, arkadaşları ile işbirliği yapması, grupla beraber çalışma, sorumluluğunu yerine getirme ve yaratıcılığın gelişmesi içinde bu tür geziler önemli fırsattır. Geziler çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Çocukların yaşayarak öğrenmeleri bilgilerinin kalıcı olmasını sağlar.

 3. Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, meslekî ve güncel önem taşıyan her mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. Alan gezileri yalnızca fen çalışmaları kapsamında düşünülmemelidir. Alan gezileri okulöncesi eğitimde oldukça başarılı bir öğretim metodu olarak kullanılır. Çocukların araştırma yapma, basit veri toplama yöntemlerini kullanma, topladıkları verilerden sonuç çıkarma, çıkardığı sonuçları yorumlama ve  problem çözme becerilerini geliştirir. Çocukların anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlar.

 4. Çocukların ilgisini çekecek yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekan çocuk için doğal öğrenme alanıdır. Bu alanlar; tarihi binalar, müzeler, fabrikalar, matbaalar, hastane, postane, fırın, market, sanat galerisi , tiyatro eserleri, çocuk filmleri, resim ve fotoğraf sergileri vb gibi etkinlikler olabilir. Gezilerin sonrasında okulda ziyaret edilen yerler hakkında fikir alışverişi yapılır, geziler hakkında çocukların yorumları alınır.

 5. Çocuklar alan gezileriyle farklı yerler görüp tanırlar. Alan gezileri çocukların dünyayı anlamasını sağlar. Öğretmen yapılacak olan geziler için gezi planı, izin belgelerini önceden hazırlayarak ilgili yerlere verir. Yapacağı gezileri sene başında yıllık planda belirtir. Zamanı geldiğinde ise günlük plan içerisinde yer verir. Çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimleri karşılamak amacıyla mutlaka alan gezileri yapılmalıdır.


 6. ALAN GEZİLERİNİN OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMINDAKİ AMAÇLARA ULAŞMADAKİ ROLÜ

 7. Alan gezileri çocukların tüm gelişim alanlarını etkilemektedir. Çocuklar gezilerde gözlem yapma, inceleme, merak duygularını giderme gibi fırsatlar bularak bilişsel gelişimle ilgili kavramları kazanmaktadırlar. Yaparak, yaşayarak öğrenip daha kalıcı bir eğitim almaktadırlar. Arkadaşlarıyla uyum içinde olup toplumsal kurallara uyumu öğrenmektedirler. Toplumdaki sıra bekleme, sessiz olma, başkasının hakkına saygı duyma, hoşgörü gösterebilme, çevresindeki güzelliklerin farkına varabilme konularında da gelişmektedirler.

 8. Çocuğun çevresi ile iyi iletişim kurması, arkadaşları ile işbirliği yapması, grupla beraber çalışma, sorumluluğunu yerine getirme ve yaratıcılığın gelişmesi içinde bu tür geziler önemli fırsattır. Ayrıca algıladıklarını ve gördüklerini hatırlamak için gezi sonrası çocukların neler gördükleri tartışılır, daha sonra gördüklerini resimlemeleri istenir. Yapılan geziler çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerine de büyük katkı sağlar.

 9. ALAN GEZİLERİNİN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 10. Alan gezileri planlanırken çocukların çevresini tanımasına, keşfetmesine fırsatlar tanıyan yerler seçilmelidir. Seviyelerine uygun yerlere gezi planlanmalıdır. Çocukların ilgisini çekecek yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan mekânlara geziler planlanmalıdır çünkü buralar çocuklar için doğal öğrenme alanlarıdır.

 11. Geziler uygulanırken; çocuklara önce geziye nereye gidileceği hakkında bilgi vermek gereklidir. Soru sormalarına, gözlem yapmalarına, inceleme yapmalarına fırsat tanınmalıdır. Alan gezilerine çıkmak çocukların doğayla iç içe olmaları demektir. Ayrıca çocuklar gittikleri yer hakkında soru sormaları için yüreklendirilmelidir ya da sorular sorularak çocukların merak duyguları uyandırılmalıdır. Gezi öncesinde çocuklara orada nelerle karşılaşacakları önceden açıklanırsa çocukların dikkatlerinin eğitimsel hedeflere çekilmesi daha kolay olur. Gezi sonrası değerlendirme çalışmaları amaç ve kazanımlara göre yapılmaktadır.

 12. ALAN GEZİLERİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

 13. Çocuklar çevreleriyle çok ilgilidirler ve çevreyi incelemeyi, yeni şeyler keşfetmeyi çok severler. Çocukların bu merakından ve çevre ile ilgili ilişkilercinden yola çıkılarak alan gezileri düzenlenebilir. Çocuklar bu yolla bilgi kazanırlar ve daha geniş bilgiler kazanmak içinde motive olurlar. Bu geziler çocuklara zengin deneyimler kazandırır, olumlu tavırlar geliştirmelerine yol açar.

 14. Çocukların ilgi alanları genişler ve yeni öğrenmeler için ortam hazırlanmış olur. Çocukların ilgisini çekeceğini ve hoşça vakit geçireceklerini düşündüğümüz yerlere gezi düzenleyebiliriz. Mesela içinde bulunduğumuz yörenin tarihi bir binası, müze, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, fabrika, botanik bahçeleri veya bir meslek sahibine (postacı, polis) vb.

 15. Alan gezileri yalnızca fen çalışmaları kapsamında düşünülmez. Çocukları araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli çevre gezileri de yapılmalıdır.

 16. Alan ve çevre gezileri çocuklara doğayla ilgili bilgiler sunmak için mükemmel bir olanaktır. Çocuklarla beraber çevre gezilerine çıkılarak doğayla iç içe olmaları ve gözlem yapmaları sağlanmalıdır.

 17. Ayrıca gezi sırasında fotoğraf çekmek ve bazı kayıtlar yapmak daha sonra gördüklerini tartıştıklarında hatırlamalarına ve o anda kaçırdıkları detayları görmelerini sağlayacaktır.

 18. Çocuklarımızın, geleceğimizin yaratıcı ve üretici beyinleri olduğu bilincindeyiz. Bu amaç doğrultusunda, faaliyet gösteren fabrikalara geziler düzenlenebilir. İşyeri Gezileri

 19. Ziyaretlerimiz esnasında, işyeri yetkililerinden edindiğimiz bilgiler ile çocuklarımızın bu konularda bilgilenmeleri sağlanır. Ziyaretler esnasında, çocuklarımızın işyeri temsilcilerine sorular sorarak özgüvenlerinin gelişmesine de katkı sağlanmaktadır.

 20. Bir üretim tesisini yâda bir fabrikayı ziyaretimizde, çocuklarımızın; Nasıl üretildiği, Nasıl yapıldığı, Kullanılan maddelerin neler olduğu ve hangi aşamalardan geçtiğini, Fabrikaların ülkemiz için neden önemli olduğunu, Fabrikalardaki makinelerin çalışma şekilleri gibi konularda karşılıklı soru-cevaplar tekniği ile mantık yürütmeleri beklenir. Gezi sonrasında Anaokuluna dönüldüğünde gezinin amacı ve önemi hakkında çocuklarımızla Karşılıklı konuşmalarla bilgileri pekiştirilir

 21. Anaokullarında tiyatro çalışmalarının yararı çoktur. Bunların arasından şunlar vurgulanabilir. Tiyatro - Sinema

 22. Tiyatro Çalışmalarının Bireyler İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü: Katılanlara:     Dayanışmayı öğretir;     Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;     Toplumun, kişiliği ezmesini önler;     Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini' geliştirir;     Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;     Topluluk içinde konuşmayı öğretir;     Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;     Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;     Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;     Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.

 23. Seyredenlere:     Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;     Kamu bilincini sağlar;     Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;     Sanatın geliştirici, değiştirici' gücünü gösterir;     Ve insanı çok yakından tanıtır.     Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel gözle bakılmasını sağlar;     Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;     Toplum duyarlığını artırır;     Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;     Birey-toplum ilişkilerinin kökenine iner;     Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.     Ulusal kimliği pekiştirir

 24. Sağlık Gezileri Bir dişçinin ne iş yaptığı, bir hemşirenin ya da bir doktorun mesleğinin önemi ve gerekliliğini çocuklarımızın öğrenmesi amacıyla düzenli olarak sağlık kurumlarına ya da muayenehanelere geziler düzenlenmelidir.

 25. Bu geziler hem sağlığın ne demek olduğu, önemi ve sağlığımızı korumak için neler yapmamız gerektiği uzmanlar tarafından aktarılır. Çocuklarımızın doktorlarımıza ve hemşirelerimize sorular sorması beklenir ve ziyaretlerimiz esnasında bilinçlenmeleri sağlanır.

 26. Müze Gezileri

 27. Çocuklarımızın tarih bilinci edinmelerine yardımcı olur. Çocuklarımıza bilgilerini geliştirme yollarını öğretir. Bu bilgileri kitap bilgileriyle karşılaştırma alışkanlığı kazandırır. Çocuklara kitaplarda okudukları tarihsel dönemlerde kullanılan yaşam nesnelerinin gerçeklerini görme olanağı verir. Çocukların tarihsel olaylar ve o dönemin yaşam nesneleri arasında ilişki kurmaya yönlendirir.

 28. Bu nesnelerin günümüzdeki nesnelerden farklılıklarını ve benzerliklerini, düşüncelerinde karşılaştırmalarını sağlar. Çocuklarımızda  gözlem,  mantık,  yaratıcılık, hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunur. Gelişimin ve değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterir. Olayları bütün boyutlarıyla düşünmeyi, değerlendirmeyi (çok boyutlu düşünmeyi) öğretir.

 29. “Mutlaka müzeye gitmek mi gerekir? Okul eğitiminin yanı sıra kitaplardan ve televizyon programlarından öğrenmek, bizi zaman kaybından ve birçok zahmetten kurtarmaz mı?" diye de düşünebiliriz. Televizyonda sürekli değişen bir görüntü akışı vardır. Her çocuğun yaşma ve ilgi alanlarına göre, gördüklerini özümseme süresi aynı olamaz. Üstelik televizyon programlarında sınırlı yaş grubuna seslenen bir program hazırlansa bile, o yaştaki bütün çocukların ilgi alanlarının aynı olduğu varsayılır ve programın içeriği bu varsayıma göre yapılır.

 30. Kitaplardan yararlanma, bu bakımdan daha avantajlı gibi görünüyor. Kitaplarda hiç değişmeyen görüntü, çocukların kendilerine uygun sürede algılamalarına yardımcı olabiliyor. İstendiğinde de, tekrar tekrar geri dönülebiliyor. Ancak her ikisinde de, çocuklarımız pasif öğrenme içindedir. Tabi ki bundan "Kitap okumayalım, televizyon izlemeyelim, yalnızca müzeleri gezelim." gibi bir sonuca varmamalıyız.

 31. Yaşantımızdaki değişik edinimler nasıl ki bizlerde değişik yorum ve ifade biçimleri oluşturuyorsa; kitaplar, televizyon programları ve müze gezileri de çocuklarımızın belleklerinde öznel bir bütünlüğe ulaşırlar. Burada üzerinde durulması gereken nokta, çocuklara rutin eğitimlerinin dışında farklı bir öğrenme ortamı sunabilmektir. İşte bu nedenle 'Müzeler bilişsel öğrenmenin yanı sıra duyuşsal ve yaşantısal öğrenmenin de sağlanacağı ortamlardır.

 32. Mayıs ayı itibarı ile havalar ısınınca haftada bir gün  olmak üzere mesire alanlarında piknik yapılabilir. Pikniklerde çuval yarışı, yoğurt yeme gibi yarışmaların dışında, mendil kapmaca, halat çekme, yağ satarım gibi vb. oyunlarda oynanabilir. Açık alanda oyun oynamak fiziksel  kas gelişimine faydası olduğu kadar gurup oyunları ve kurallı oyunları oynamamda sosyal gelişimlerini olumlu etkiler. Piknik

 33. Anaokulu öğrencileri fen ve doğa etkinlikleri kapsamında hayvanat bahçesini ziyaret edebilirler. Öğretmenlerinin gözetiminde ve rehberliğinde, doğal yaşam parkında kurulu olan modern hayvanat bahçesini gezerler. Öğrencilerimiz gündelik yaşamda görmedikleri hayvanlarla karşılaşınca büyük sevinç ve heyecan yaşarlar. Hayvanat Bahçesi Gezisi

 34. Öğretmenleri ile birlikte hayvanları tanımaya çalışırlar, eğlenirler ve bilgilenirler. Aslan, kaplan, zürafa, maymun, pelikan, tavus kuşu ve diğer bazı hayvanları kafeslerinde rehber eşliğinde incelerler. Çocuklarımız doğal hayatı tanırlar. Çocuklar hayvanat bahçesinde dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen hayvanları güvenli, sağlıklı ve doğal ortamlarında görme imkânı bulurlar.

 35. …………………………. ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Ayrıntıları aşağıdaki gezi planında belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum. Gereğini arz ederim. …/…/2011 İmza Öğretmenin Adı Soyadı GEZİ PLANI Ek : Geziye katılacak öğrencileri gösterir liste. Okul Müdürü