Razprava k predlogom za pospe itev kazenskega postopka
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

RAZPRAVA K PREDLOGOM ZA POSPEŠITEV KAZENSKEGA POSTOPKA. Hinko Jenull vrhovni državni tožilec Kranjska Gora, 17.11.2007. ZAKAJ SPREMINJAMO?. Velika novela ZKP (ZKP-1) Namen – odpraviti (sodno) preiskavo Novi cilji kazenskega postopka? ali le

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lenore-hancock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Razprava k predlogom za pospe itev kazenskega postopka

RAZPRAVA K PREDLOGOM ZA POSPEŠITEV KAZENSKEGA POSTOPKA

Hinko Jenull

vrhovni državni tožilec

Kranjska Gora, 17.11.2007


Zakaj spreminjamo
ZAKAJ SPREMINJAMO?

 • Velika novela ZKP (ZKP-1)

  Namen – odpraviti (sodno) preiskavo

 • Novi cilji kazenskega postopka?

  ali le

 • Odprava težav pri doseganju ciljev?

 • Ali bodo po spremembi zaradi odpravljanja težav še zagotovljeni cilji?

 • Vzpostaviti novo ravnovesje!


Namen zakona
NAMEN ZAKONA

Temeljni namen kazenskega postopka:

 • Ugotoviti kazensko odgovornost,

 • zagotoviti spoštovanje procesnih pravic in

 • preprečiti zlorabe kazenskega prava.

  Temeljni namen novega ZKP (1. člen ZKP-1):

 • da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija,

 • ob pogojih, ki jih določa kazenski zakon,

 • na podlagi zakonitega postopka ter poštenega sojenja.


Namen sprememb
NAMEN SPREMEMB

 • Novih ciljev ni.

 • Torej gre za težave pri doseganju ciljev.

  Kakšne so težave?

 • Odpraviti zastoje in “neuroze” v postopku,

 • prilagoditi zahteve procesa sposobnosti in

 • zagotoviti proračunsko vzdržno policijo in pravosodje.

  Ali bo doseganje teh namenov ogrozilo (nespremenjene) temeljne cilje postopka?


Nova merila
NOVA MERILA

ZAHTEVA VPLIV

NA POSTOPEK

 • Stopnja varnosti +

 • Primerjava ogroženih in

  varovanih človekovih pravic +

 • (Ne)kaznovalna naravnanost

  družbe +

 • Učinkovitost sistema +

 • Raven usposobljenosti pravosodja +

 • Socialne razmere in možnosti +


Evropski vidik
EVROPSKI VIDIK

 • 3. odstavek 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah:

 • “soočiti se s pričami obtožbe in jih zasliševati…”

 • Stičišče (fokus) temeljnih načel kazenskega postopka pri novem ZKP-1!

 • Kako so zagotovljena?


Nove dolo be
NOVE DOLOČBE

NAČELO KONTRADIKTORNOSTI?

2. člen ZKP-1:

“Kazenski postopek zoper določeno osebo kot obdolženca se začne,

 • ko je preiskovalni postopek policije ali državnega tožilca osredotočen zoper to osebo zaradi utemeljenega suma …,

 • ali ko je osumljencu odvzeta prostost.”


Nove dolo be1
NOVE DOLOČBE

NAMEN PREISKOVALNEGA POSTOPKA?

152. člen ZKP-1:

 • “Namen preiskovalnega postopka je, da se sum storitve kaznivega dejanja v tolikšni meri razišče, da se državni tožilec lahko odloči, ali naj zoper obdolženca vloži obtožni akt, ali začasno odloži pregon, ali pa postopek ustavi.”, vendar tudi:

 • “Dokaze glede katerih obstaja nevarnost, da jih na glavni obravnavi ne bo mogoče neposredno izvajati ali …z večjimi težavami, izvede v preiskovalnem postopku sodišče (zavarovanje dokaza).”(169. člen)


Nove dolo be2
NOVE DOLOČBE

NAČELO ENAKOPRAVNOSTI STRANK?

 • 162. člen ZKP-1:

  “Državni tožilec lahko preiskovalna dejanja opravlja tudi sam ali prek drugih državnih organov ali strokovnjakov.”


Nove dolo be3
NOVE DOLOČBE

PREPOVEDANI DOKAZI?

 • 21. člen ZKP-1:

  “Sodišče ne sme opreti svoje odločbe na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, … ter na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo … in je zanje v tem zakonu določeno, da se ne smejo uporabiti kot dokaz v kazenskem postopku, ali …na podlagi takega nedovoljenega dokaza.”


Nove dolo be4
NOVE DOLOČBE

PROSTA PRESOJA DOKAZOV?

20. člen ZKP-1:

“Pravica policije, državnega tožilca ter sodišča, da presojajo, ali je podano kakšno dejstvo ali ne, ni vezana na nobena posebna formalna dokazna pravila in ne z njimi omejena.”

PROCESNI POMEN (VREDNOST)

POLICIJSKO – TOŽILSKIH DOKAZOV?


Varovanje na el
VAROVANJE NAČEL

 • Načelo kontradiktornosti: “.. ko je osredotočen...”

 • 55. člen ZKP-1, Obdolženec ima pravice …

  “… da pregleda spis in si ogleda dokazne predmete; da predlaga zbiranje in zavarovanje dokazov, da je v preiskovalnem postopku navzoč pri sodnem zaslišanju prič, soobdolžencev ter rekonstrukciji dejanja…”

  Kako bo potekalo medsebojno obveščanje strank?


Varovanje na el1
VAROVANJE NAČEL

 • “…mora biti iz spisa razvidno, od katerega trenutka je bil ta postopek osredotočen zoper določeno osebo..(155. člen)

 • … natančno časovno zabeleženi dogodki, ki so …pomembni za računanje rokov ali ker na njih zakon navezuje kakšne posledice…(155. člen)

 • Policija ali državni tožilec mora obdolženca, ko je zoper njega osredotočen preiskovalni postopek, … takoj, ko je mogoče pisno:

  1. seznaniti, da se zoper njega vodi

  2. poučiti o njegovih pravicah v preiskovalnem

  postopku (156. člen) …”


Varovanje na el2
VAROVANJE NAČEL

 • Načelo enakopravnosti strank:

 • “Državni tožilec lahko preiskovalna dejanja opravlja tudi sam…

 • Preiskovalni postopek je namenjen zbiranju … dokaznih virov, da se razišče sum…, najde storilec in da se zavarujejo dokazi za glavno obravnavo...”

 • Dvakrat “prejudicirana hipoteza”?

 • Vzporedna preiskava? Je ni!


Varovanje na el3
VAROVANJE NAČEL

 • “… ima obdolženec pravico policiji oziroma državnemu tožilcu predlagati opravo posameznih preiskovalnih dejanj ter zbiranje dokazov …

 • Predlagani dokaz se ne izvede, če je … očitno odveč ali neprimeren za dokazovanje dejstev, pomembnih za kazenski postopek..

 • Dokazni predlog, s katerim se državni tožilec ni strinjal, ali ga je sodišče zavrnilo, lahko obdolženec na glavni obravnavi ponovi…(172. člen)”


Varovanje na el4
VAROVANJE NAČEL

Dokazna vrednost preiskovalnega postopka na glavni obravnavi?

 • Tožilsko-policijska preiskava: zbiranje dokazov za ugotavljanje dejstev ali ugotavljanje dejstev?

 • Glavna obravnava: ugotavljanje dejstev, ali preverjanje (že pridobljenih) rezultatov?

 • Še ni razrešeno!

 • Preverjanje “zakonitosti” dokazov kot nova ovira v postopku?


Varovanje na el5
VAROVANJE NAČEL

DOVOLJENI POSREDNI DOKAZI:

Na glavni obravnavi le v tistih primerih, ko je obramba sodelovala pri izvajanju dokazov. Še kaj?

PREPOVEDANI DOKAZI:

Če ne izpolnjujejo pogojev na podlagi dokaznih pravil: podrejeno, obrazloženo, dokumentirano, relativno.


Varovanje na el6
VAROVANJE NAČEL

 • PROSTA PRESOJA DOKAZOV

  kot problem združitve dveh konceptov:

  Dokazne zapovedi in prepovedi lahko odpadejo le, če je izvajanje dokazov neposredno in lahko sodišče samo oceni dokaze.

  Če onemogočimo prosto presojo dokazov z izključitvijo neposrednosti (dovolimo posredne dokaze, npr. branje zapisnikov), moramo ponovno uvesti določena dokazna pravila, zlasti, če dokaze lahko predhodno izvaja samo ena od strank.


Saldo sprememb
SALDO SPREMEMB?

 • Pri uveljavitvi ene od zahtev EKČP:

 • Preurejeno načelo kontradiktornosti

 • Porušena enakost orožja

 • Nujno nadomestilo v dokaznih pravilih

 • Omejena prosta presoja dokazov

 • “Premeščanje težav”


Temeljna dilema
TEMELJNA DILEMA

 • Kaj je odraz potrebe po iskanju odgovorov na resnična, odprta procesna vprašanja in

 • Kaj je strokovno legitimiranje reševanja “objektivnih razmer” v pravosodju, pod bremenom očitka o neučinkovitosti in zaostankih?

 • RAZVOJ PRAVNE ZNANOSTI ALI

 • ISKANJE NOVEGA RAVNOVESJA ZARADI PRILAGAJANJA PRAVA POLITIČNIM CILJEM?


Ob koncu
OB KONCU

Hvala za priložnost za razpravo in za pozornost na zadnji dan Petih dnevov evropskega prava.

Hinko Jenull