1 / 7

Komputer w pracy ucznia na lekcjach sztuki.

Komputer w pracy ucznia na lekcjach sztuki. Wstęp Sztuka, jako jedna ze sfer ludzkiej działalności towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Artyści zawsze szukali nowych środków wyrazu plastycznego dla wzmocnienia ekspresji swoich dzieł, jak i dźwięków.

lenora
Download Presentation

Komputer w pracy ucznia na lekcjach sztuki.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Komputer w pracy ucznia na lekcjach sztuki.

  2. Wstęp Sztuka, jako jedna ze sfer ludzkiej działalności towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Artyści zawsze szukali nowych środków wyrazu plastycznego dla wzmocnienia ekspresji swoich dzieł, jak i dźwięków. Rozwój technologii komputerowej nie pozostał bez wpływu na sztuki plastyczne i muzyczne. Wielu znanych twórców stosujących dotychczas tradycyjne techniki plastyczne sięgnęło po komputerowe narzędzia do tworzenia obrazów. Grafika komputerowa to dziś już nie tylko samodzielna dziedzina sztuki, lecz wielki przemysł o niezliczonych zastosowaniach o formach bardzo prostych – jak kartka pocztowa czy etykieta poczynając – na obrazach i pełnometrażowych filmach w całości tworzonych w technice komputerowej kończąc.

  3. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas lekcji • materiały dydaktyczne np. Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON na płytach CD, • filmy edukacyjne, • multimedialne gry i quizy o sztuce, • prezentacje multimedialne o sztuce, • korzystanie z informacji i materiałów wizualnych dostępnych w Internecie, itp.

  4. Jednym z największych serwisów, zawierającym szkolne strony i adresy e-mail jest serwis (http://eduseek.interklasa.pl), który proponuje użytkownikom oprócz bazy danych, różne sposoby nauczania za pomocą Sieci, czyli odsyłacze do programów, lekcji, publikacje nauczycieli na dany temat, propozycje tematów lekcyjnych do wykorzystania. Wśród innych serwisów edukacyjnych wymienić należy serwis dla gimnazjum (http://www.gimnazjum.pl) a dla nauczycieli – http://www.profesor.pl i www.literka.pl. W Internecie można znaleźć wiele ciekawych stron dotyczących plastyki czy też ogólnie sztuki. Nauczyciel może „ściągnąć’ sobie różnorodne programy pomocne w nauczaniu tych przedmiotów, a także wykorzystać jego zasoby do tworzenia własnych prezentacji.

  5. Ciekawa jest strona www.republika.pl/pejzaże , gdzie znajduje się przegląd ośrodków muzealnych, centrów sztuki współczesnej w Polsce i na świecie. W wyszukiwarce tematycznej można znaleźć zasoby muzealne z 31 państw, a także odwiedzić ciekawe strony ze sztuki dla dzieci. Na uwagę zasługuje też słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu bogato ilustrowany Alfreda Twardeckiego (www.wiw.pl/kultura antyczna). Jest to strona unikalna wśród polskojęzycznych zasobów w Sieci zawierająca blisko 600 haseł i ponad 200 ilustracji.

  6. Osoby zainteresowane sztuką na stronach- www.astercity.net/~asfodel/ogrod/ znajdą wiele pożytecznych informacji, dotyczących technologii malarstwa, a osoby zainteresowane fantastyką mogą nasycić oczy interesującymi przykładami prac o odpowiedniej tematyce. • Wirtualna Szkoła - dział Wirtualnego Wszechświata (www.wiw.pl/szkola/) jestciekawą witryną edukacyjną. Uczniowie i nauczyciele znajdą tu materiały dodatkowe do podręczników. Strona zawiera też linki z następujących tematów: • W pracowniach mistrzów (wprowadzenie w nieznany świat tajemnic technicznych i warsztatowych artystów zasad funkcjonowania ich pracowni). • Dyscypliny sztuk plastycznych (podstawowe informacje o użytkowych dziedzinach sztuki, które najbardziej wpływają na nasze życie). • - Techniki sztuk plastycznych (prezentacja metod tworzenia obrazów, rysunków i grafiki oraz opis potrzebnych narzędzi i materiałów).

  7. LITERATURA • Elementy informatyki, pod redakcją Macieja M Sysły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. • Informatyka w szkole, praca zbiorowa, Wydawnictwo VULCAN, Wrocław 1993. • Juszczyk S., Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000. • Osmańska- Furmanek W., Nowe technologie informacyjne w edukacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Zielona Góra 1999. • Sysło M. M., Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej, Projekt, Wrocław 1998. • Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka, red. M. Tyszkowa i B. Żurakowski, Warszawa 1984. • Hohensee-Ciszewska H., Powszechna edukacja plastyczna, WsiP, Warszawa 1982. • Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego, Warszawa 1984.

More Related