Krzysztof czai ski opiekun pracy dr in cezary st pie
Download
1 / 20

Bezpieczeństwo wyjątków w C++: OpenGL - PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on

Krzysztof Czaiński Opiekun pracy: dr inż. Cezary Stępień. Bezpieczeństwo wyjątków w C++: OpenGL. Motywacja. Dużo literatury o OpenGL The Red Book (Addison-Wesley) ‏ http://nehe.gamedev.net/ Dobrze opisane bezpieczeństwo wyjątków w C++ Exceptional C++, Herb Sutter OpenGL i wyjątki?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bezpieczeństwo wyjątków w C++: OpenGL' - lenora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krzysztof czai ski opiekun pracy dr in cezary st pie

Krzysztof Czaiński

Opiekun pracy: dr inż. Cezary Stępień

Bezpieczeństwo wyjątków w C++: OpenGL

Krzysztof Czaiński


Motywacja

Krzysztof Czaiński

Motywacja

Dużo literatury o OpenGL

The Red Book (Addison-Wesley)‏

http://nehe.gamedev.net/

Dobrze opisane bezpieczeństwo wyjątków w C++

Exceptional C++, Herb Sutter

OpenGL i wyjątki?

GLT ( http://www.nigels.com/glt/ )‏

Building an OpenGL C++ Class, Dale Rogerson


Plan prezentacji

Krzysztof Czaiński

Plan prezentacji

Dlaczego wyjątki?

Inne sposoby traktowania błędów

Bezpieczeństwo wyjątków w C++

Gdzie wstawić bloki try / catch,czy coś więcej?

OpenGL, a wyjątki

Więcej o bezpieczeństwie wyjątków


Obs uga b d w czyli problem komunikacji

Krzysztof Czaiński

Obsługa błędów,czyli problem komunikacji

Autor klasy (biblioteki) może wykryć błąd, ale nie wie, co z nim zrobić

Użytkownik klasy (biblioteki) wie, co zrobić z błędem, lecz nie potrafi go wykryć

Źródło: Materiały ZPRdr inż. Robert Nowaka


Sposoby traktowania b d w

Krzysztof Czaiński

Sposoby traktowania błędów

Ignorowanie

Zakończenie programu

Komunikat dla użytkownika

Kod powrotu

Zmienna globalna

Specjalny stan obiektu

Rezerwacja zwracanej wartości

Użytkownik może zignorować błąd

Kod obsługi wymieszany z innym kodem

Obiekt globalny – potencjalne źródło kłopotów

Wady

Źródło: Materiały ZPRdr inż. Robert Nowaka


Mechanizm wyj tk w a zasoby

Krzysztof Czaiński

Mechanizm wyjątków a zasoby

void funkcja()‏

{

A* a = NULL;

try{a = new A;

// Kod rzucający

delete a;

}

catch ( ... )‏

{ delete a;throw; }

}

class A {/*...*/};

void funkcja()‏

{

A* a = new A;

// Kod rzucający

delete a;

}


Zdobywanie zasob w jest inicjalizacj raii

Krzysztof Czaiński

Zdobywanie zasobów jest inicjalizacją (RAII)‏

Konstrukcja obiektu jest połączona ze zdobyciem zasobu

Destrukcja obiektu jest połączona ze zwolnieniem zasobu

Gdy obiekt jest lokalny, zasób jest zwalniany automatycznie w momencie niszczenia obiektu


Sprytny wska nik

Krzysztof Czaiński

Sprytny wskaźnik

template< typename X >

class AutoPtr

{

public:

explicit AutoPtr( X* p = NULL ) : p_( p ) {}

~AutoPtr() { delete p_; }

X& operator*() const { return *p_; }

X* operator->() const { return p_; }

private:

X* p_;

};


U ycie sprytnego wska nika

Krzysztof Czaiński

Użycie sprytnego wskaźnika

class A {/*...*/};

void funkcja()‏

{

AutoPtr<A> a( new A );

// Kod rzucający

a->metoda();

AutoPtr<A> b = a; // ???

}


Przyk adowy kod z opengl

Krzysztof Czaiński

Przykładowy kod z OpenGL

void render()‏

{

double v[3];

glBegin( GL_TRIANGLES );

for ( int i = 0 ; i < n ; ++i )‏

{

getVertex( i, v ); // rzuca?

glVertex3dv( v );

}

glEnd();

}


Automatyczny glbegin glend

Krzysztof Czaiński

Automatyczny glBegin/glEnd

struct Begin

{

explicit Begin( GLenum mode )‏

{

glBegin( mode );

}

~Begin()‏

{

glEnd();

}

};

#include <boost/utility.hpp>

: boost::noncopyable


Przyk adowy kod z bezpiecznymi wyj tkami

Krzysztof Czaiński

Przykładowy kod z bezpiecznymi wyjątkami

void render()‏

{

double v[3];

Begin( GL_TRIANGLES );

for ( int i = 0 ; i < n ; ++i )‏

{

getVertex( i, v ); // rzuca? OK.

glVertex3dv( v );

}

}


Przyk adowy kod z bezpiecznymi wyj tkami 2

Krzysztof Czaiński

Przykładowy kod z bezpiecznymi wyjątkami (2)‏

void render()‏

{

double v[3];

Beginbegin( GL_TRIANGLES );

for ( int i = 0 ; i < n ; ++i )‏

{

getVertex( i, v ); // rzuca? OK.

glVertex3dv( v );

}

}


Zachowanie stanu opengl a

Krzysztof Czaiński

Zachowanie stanu OpenGL-a

voidselect()‏

{

glRenderMode( GL_SELECT );

// kod rzucający

int hits = glRenderMode( GL_RENDER );

//...

}

  • Chcemy zagwarantować, żeby po wywołaniu select() OpenGL pozostał w trybie GL_RENDER


Automatyczny glrendermode

Krzysztof Czaiński

Automatyczny glRenderMode

class RenderMode : boost::noncopyable

{

public:

RenderMode( GLenum mode, GLenum restoreMode )‏

: restoreMode_(restoreMode), restored_(false)‏

{glRenderMode( mode );}

~RenderMode(){ restoreRenderMode(); }

GLint restoreRenderMode() {

GLint result = 0;

if ( ! restored_ ){

restored_ = true;

result = glRenderMode( restoreMode_ );

}

return result;

}

private:GLenum restoreMode_;bool restored_;

};


Zachowanie stanu opengl a z auto glrendermode

Krzysztof Czaiński

Zachowanie stanu OpenGL-az auto- glRenderMode

voidselect()‏

{

RenderMode x( GL_SELECT, GL_RENDER );

// kod rzucający

int hits = x.restoreRenderMode();

//...

}


Co to znaczy bezpiecze stwo wyj tk w

Krzysztof Czaiński

Co to znaczybezpieczeństwo wyjątków?

Gwarancje bezpieczeństwa wyjątkówwg Dave’a Abrahama:

Podstawowa:

Brak wycieku zasobów

Wszystkie obiekty pozostają w stanie używalnym, ale nie koniecznie przewidywalnym

Silna:

Gdy wystąpi wyjątek, stan programu pozostaje niezmieniony

Nothrow:

Nigdy nie rzuca

Źródło: GotW #61


Korzy ci

Krzysztof Czaiński

Korzyści

Programowanie bezpieczne z uwzględnieniem wyjątków ma istotne zalety:

Użytkownik klasy (biblioteki) może używać mechanizmu wyjątków

Wyjątki nie zakłócą pracy programu

W razie niespodziewanego błędu (np. braku pamięci) program może działać dalej

Wszelkie zasoby zostają zwolnione mimo wyjątku

Unikamy nie zwolnienia zasobów przez nieuwagę

Zasoby są zwalniane automatycznie


Bezpiecze stwo wyj tk w a etap projektowania

Krzysztof Czaiński

Bezpieczeństwo wyjątkówa etap projektowania

template < typename T >

class Stack

{

public:

T pop();

// ...

private:

T* tab_;

size_t size_;

};

template < typename T >

T Stack<T>::pop()‏

{

// assert( size_ > 0 );

return tab_[--size_];

}

template < typename T >

T Stack<T>::pop()‏

{

// assert( size_ > 0 );

T result( tab_[size_-1] );

--size_;

return result;

}

template < typename T >

void Stack<T>::pop( T& result )‏

{

// assert( size_ > 0 );

result = tab_[size_-1];

--size_;

}


Podsumowanie

Krzysztof Czaiński

Podsumowanie

Warto pisać kod w C++ uwzględniając wyjątki i warto uwzględnić to już na etapie projektowania.

Dla zainteresowanych polecam:

ZPR, dr inż. Robert Nowak

http://www.gotw.ca/gotw/


ad