slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nasi doradcy: IWONA RYBEŃSKA - edukacja wczesnoszkolna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nasi doradcy: IWONA RYBEŃSKA - edukacja wczesnoszkolna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Nasi doradcy: IWONA RYBEŃSKA - edukacja wczesnoszkolna - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul.Hoża 6 e-mail:sekretariat.odn@zce.szczecin.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nasi doradcy: IWONA RYBEŃSKA - edukacja wczesnoszkolna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OŚRODEK DOSKONALENIANAUCZYCIELI Zachodniopomorskiego CentrumEdukacji Morskiej i Politechnicznejw Szczecinie, ul.Hoża 6e-mail:sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

slide2
Organem prowadzącym i finansującym jest Urząd Miasta SzczecinOrganem nadzoru pedagogicznego jestZachodniopomorski Kurator Oświaty
slide3

Ośrodkiem kierujeJanina RosiakZastępca Dyrektorads. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieliw Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechniczneje-mail:jrosiak@zce.szczecin.pl

slide4

Nasi doradcy:IWONA RYBEŃSKA

- edukacja wczesnoszkolna

slide5

Nasi doradcy:

DAGMARA LEWARTOWSKA - język polski

slide6

Nasi doradcy:

PRZEMYSŁAW JACKOWSKI - język angielski

Stypendysta Montana

State University 2012

slide7

Nasi doradcy:

ELŻBIETA PATYK-matematyka

slide9

Nasza koleżanka Basia Grabowskazajęła I miejsce w III edycji konkursu na opracowanie modelowego programu nauczania do przedmiotu geografia na IV etapie edukacyjnym

slide11

Nasi doradcy:

RENATA MAJEWSKA - wychowanie, profilaktyka

slide12

Nasi doradcy:

DOROTA MAZIARZ-ŚWIERZEWSKA - religia (szkoły podstawowe i gimnazja)

slide13

Nasi doradcy:

ANIELA BRZEZICKA – religia (szkoły ponadgimnazjalne)

slide15

Doradcy metodyczni zatrudnieni w naszym ośrodku w większości są :-egzaminatorami OKE,-edukatorami MEN,-ekspertami MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli,-trenerami,-rzeczoznawcami do spraw oceny programów nauczania, podstaw programowych i podręczników,-nauczycielami dyplomowanymi z podwójnymi specjalnościami przedmiotowymia ponadto wszyscyukończyli szkolenie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE).

slide16

Czym się zajmujemy?Jakie zadania wykonujemy?-Organizujemy konferencje, seminaria i wykłady-Prowadzimy warsztaty, lekcje otwarte, konsultacje indywidualne i grupowe,-Organizujemy konkursy,-Recenzujemy podstawy programowe, programy nauczania i podręczniki szkolne,-Opiniujemy programy projakościowe, autorskie i naprawcze,-Uczestniczymy w pracy komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Szczecin,-Pełnimy funkcję obserwatorów na egzaminach zewnętrznych,-Konstruujemy narzędzia diagnostyczne,-Piszemy projekty…

slide19

Współpracujemy m.in. z:-Urzędem Miasta Szczecin,-Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty,- Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,-Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną-Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,-Uczelniami wyższymi Miasta Szczecin,-Instytutem Pamięci Narodowejiz wieloma innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji

slide20
Przykłady naszych działań-konkursy:Konkurs polonistyczny ,,Ojczyzny Polszczyzny” – rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.
slide21

Przykłady naszych działań-konkursy:Wojewódzki Konkurs Wiedzy Geograficznejoraz Miejski Konkurs Geograficzny- rozwijanie zainteresowań wiedzą geograficzną.

slide24

Przykłady naszych działań:Budowa platformy e-learningowej – poszerzenie oferty szkoleń o nowoczesne technologie nauczania na odległość.

slide25

Przykłady naszych działań-projekty:Projekt„Przyjaciele Zippiego”program wspierający rozwój kompetencji społeczno- emocjonalnych sześciolatków, promocja zdrowia psychicznego (wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna).

przyk ady naszych dzia a projekty
Przykłady naszych działań-projekty:

Nasi koledzy

Barbara Grabowska i Andrzej Kobylec

(z naszym skromnym wsparciem )

napisali wniosek aplikacyjny do projektu …

przyk ady naszych dzia a projekty1
Przykłady naszych działań-projekty:

Projekt systemowy realizowany w ORE:„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szk󳔄Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

komplementarno z innymi projektami
Komplementarność z innymi projektami

MEN

CKE

Uczeń

zdolny

Szkoła

zawodowa

Banki

zadań

EWD

ORE

Nadzór

pedagogiczny

Zarządzanie

oświatą

Specjalne

potrzeby

edukacyjne

Egzaminy

zewnętrzne

Doskonalenie

nauczycieli

i

wsparcie szkół

IBE

KOWEZiU

Podstawa

programowa

- ogólna

Scholaris

Kształcenie

na odległość

Badania

jakości

i efektywności

edukacji

Podstawy

Programowe

- zawodowe

Poradnictwo

zawodowe

Programy

modułowe

CIE

ORPEG

SIO

Uczniowie

zagraniczni

przyk ady naszych dzia a projekty2
Przykłady naszych działań-projekty:

Główny cel obu projektów:

Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli,

spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych.

Najważniejsze założenia obu projektów:

system doskonalenia w Polsce powinien być nakierowany na pracę

ze szkołą czy placówką,

powinien służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych

przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej

indywidualnych problemów.

Oferta kierowana do szkół z systemu doskonalenia powinna być

wynikiem analizy sytuacji szkoły, wobec której jest kierowana.

Okres realizacji projektu ORE:

01.04.2010 – 31.12.2015

Planowany okres realizacji projektu wdrożeniowego:

01.01.2012 – 31.12.2015

slide30

Dziękuję za uwagę

i zapraszam do ODN ZCEMiP

na ulicę Hożą 6!