Glavni gradovi sveta - PowerPoint PPT Presentation

lenci
glavni gradovi sveta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Glavni gradovi sveta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Glavni gradovi sveta

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
281 Views
Download Presentation

Glavni gradovi sveta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Glavni gradovi sveta Rešenja zadataka zapisati negde, pa na kraju uporediti sa odgovorima da kraju kviza

 2. 1.Evropa

 3. Koji je glavni grad Norveške? • Stokholm • Geteborg • Helsinki • Oslo • Kopenhagen

 4. Talin je glavni grad koje države? • Rusija • Estonija • Letonija • Litvanija • Belorusija

 5. Koja je jedina prestonica Evrope koja nije na reci(reka ne protiče kroz grad) • Lisabon • Madrid • Rim • Podgorica • Bern

 6. Glavni gradovi Apeninskog poluostrva su: • San Marino, Rim i Valeta • San Marino i Rim • Rim i Vatikan • Valeta i San Marino • Vatikan, Rim i San Marino

 7. Koji od ovih država ima prestonicu na Dunavu? • Slovačka • BiH • Nemačka • Hrvatska • Ukrajina

 8. 2.Afrika

 9. Reši ukrštenicu, tako da se upiše glavni grad države postavljene kao opis _ _ _ A _ F _ _ _ _ _ _ _ _ _ R _ _ _ _ _ I _ _ _ K _ _ _ A _ _ _ _ 1.Senegal 2.Sijera Leone 3.Kenija 4.Egipat 5.Gana 6.Mali

 10. Azija

 11. Pogodi glavni grad države sa slike

 12. Severna Amerika

 13. Napiši tačno ili netačno pored tvrdnji • Rozo je glavni grad Dominike • Montreal je glavni grad Kanade • Kuba je glavni grad Havane • Kingston je glavni grad Jamajke • Njujork je glavni grad SAD • Glavni grad Dominikanske republike je Nasau

 14. Južna Amerika

 15. Koji je glavni grad Brazila? • Rio de Žeinero • Sao Paolo • Brazivil • Brazilija • Kopakabana

 16. Koji je glavni grad Paragvaja? • Santjago de Sivileo Karakas • San Francisko de Suriken • Santjago de Paragvio • Njuestra Senjora Santa Maria de la Ansunion • Njuestra Senjora Santa Karala la Paragvio

 17. Lima je najkraće ime od svoh prestonica ovog kontinenta. Gde je taj grad? • Peru • Venecuela • Surinam • Čile • Ekvador

 18. Džordžtaun je prestonica koje države? • Surinam • Peru • Gvajana • Kolumbija • Ekvador

 19. 5. 1)Brazilija 2) Njuestra Senjora Santa Maria de la Ansunion 3) Peru 4) Gvajana Svaki tačan odgovor po 7 poena, osim drugog. On je 9 • 1) Oslo • 2) Estonija • 3) Madrid • 4) Vatikan, Rim, San Marino • 5)Slovačka • Svaki tačan odgovor po 5 poena 3. 1) Nju Delhi 2) Kolombo 3) Ulan Bator 4) Vijentijan Svaki tačan odgovor po 8 poena 4. 1)T 2)N 3)N 4)T 5)N 6)N Svaki tačan odgovor po 6 poena 2. 1) Dakar 2) Fritaun 3) Najrobi 4) Kairo 5) Akra 6) Bamako Svaki tačan odgovor 6 poena 0-30 je Loše 31-55 je Zadovoljavajuće 56-82 je Dobro 83-111 je Vrlo Dobro 112-140 je Sjajno 141-159 je Savršeno