botnia-atlantica.eu - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
botnia-atlantica.eu PowerPoint Presentation
Download Presentation
botnia-atlantica.eu

play fullscreen
1 / 14
botnia-atlantica.eu
154 Views
Download Presentation
lenci
Download Presentation

botnia-atlantica.eu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav Cross-border cooperation over mountain and sea

 2. Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu www.botnia-atlantica.eu

 3. Österbotten Pohjanmaa Österbotten Pohjanmaa Helgeland Nordland Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten Västerbotten Västerbotten Örnsköldsvik Västernorrland Nordanstig Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten Gävleborg Satakunta Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Kvarken-MittSkandia > Botnia-Atlantica Kvarken-MittSkandia Nya områden Angränsande regioner

 4. Vega øyan – The Vega Archipelago (2004) Kvarken Archipelago / High Coast (2000, 2006) The Lofoten Islands The Laponian Area - Tysfjord, the fjord of Hellemobotn and Rago Bronze Age Burial Site of Sammallahdenmäki (1999) Bodø Old Rauma (1991) Mo i Rana Umeå Kokkola Karleby Vaasa Vasa Seinäjoki Sundsvall Pori Björneborg Farms of Hälsingland, Hälsingland countryside Gävle Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Världsarv Världsarv UNESCO Objekt på UNESCOs Tentative List

 5. Bodø Nordland Mo i Rana E12 Krutfjellvägen Sagavägen Suomi Finland Skellefteå Västerbotten Västerbotten Kokkola Karleby Umeå Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten Färjan Vasa-Umeå Österbotten Pohjanmaa Örnsköldsvik Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten Västernorrland VaasaVasa Seinäjoki Härnösand Sundsvall Norge Nordanstig Satakunta Pori Björneborg Gävleborg Rauma Raumo Hudiksvall Gävle Helsinki Helsingfors Sandviken Oslo Sverige Stockholm Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Kommunikationer över gränserna

 6. Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Programstruktur • Miljö • Kommunikationer • Sammanhållning • Kompetens • Näringsliv • Samhälle Strukturer för samverkan Tillväxt genom samverkan Tekniskt stöd Prioriterat område 1 Prioriterat område 2 Prioriterat område 3

 7. Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Gemensamma projekt • Gemensam projektutveckling • Minst en partner från varje land • Alla är överens om vad man vill göra • Gemensam finansiering • Lead Partner ansvarar för EU-medlen • Medfinansiering från varje land • Gemensam projektpersonal • Lead Partner svarar för arbetsledningen • Gemensamt genomförande • Alla är överens om vad man gör • Lead Partner ansvarar för hela verksamheten

 8. Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Projekttyper • Etableringsprojekt • För att vidareutveckla idéer • Projekttid ca. 3 år • Stödnivå (EU) 50 % • Nyskapande projekt • För att initiera och testa nya aktiviteter • Projekttid ca. 1 år • Stödnivå (EU) 60 % • Framgångsrika projekt kan följas av etableringsprojekt • Programmets stödnivå i EU:s medlemsländer i genomsnitt max. 50 % • Stöd för nätverksskapande

 9. Nordland Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Norge Nordland får ej del av EU-medlen men kan använda motsvarande norska statliga medel, som disponeras av fylkeskommunen Projekt kan finansieras med Sverige, Finland eller med både Sverige och Finland Kostnader i Norge finansieras och redovisas i Norge

 10. EU-kommissionen Finland Sverige Norge Övervakningskommittén Finland Sverige Norge Styrkommittén Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Organisation

 11. Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Programläget • Programmet har … • Godkänts av regionerna 22 november 2006 • Godkänts av Näringsdepartementet i Sverige 8 april 2007 • Godkänts av Inrikesministeriet i Finland 3 maj 2007 • Bifallits av Kommunal- og regionaldepartementet i Norge • Inlämnats till EU-kommissionen 25 maj 2007 • Förklarats mottagningsbart av kommissionen 31 maj 2007 • Kommissionen gav kommentarer 18 juli 2007 • Svar till kommissionen 18 oktober 2007

 12. Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Programläget • Vi väntar ännu på att … • Kommissionen godkänner programmet • Finska regeringen utser kommittémedlemmar • Norska regeringen utser kommittémedlemmar • Finska regeringen besluter om hur medfinansieringen kanaliseras • Medfinansieringen hos Region Västerbotten organiseras • Kontrollfunktionen i Finland besluts

 13. Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Ansökan

 14. Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Programläget • Dags att … • Söka partner • Planera projekt • Diskutera medfinansiering • Välja Lead Partner