Ohjausprosessi laajennettuun ty ss oppimiseen
Download
1 / 6

OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN. Lato-opiskelijoiden aikatauluja/tarinoita – verrattuna ryhmän aikatauluihin. A) Ryhmä: puutarhatuotannon perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma. Ryhmän opiskelija Maija / La-To , erityisopiskelija , paljon poissaoloja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN' - lena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lato opiskelijoiden aikatauluja tarinoita verrattuna ryhm n aikatauluihin
Lato-opiskelijoiden aikatauluja/tarinoita – verrattuna ryhmän aikatauluihin

A) Ryhmä: puutarhatuotannon perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma

Ryhmän opiskelija Maija / La-To, erityisopiskelija, paljon poissaoloja

B) Ryhmä: pintakäsittelyn perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma

O=oppilaitoksessaT=työssä

A=atto-opinnot

sin: LA-TO -jakso

!=valmistuu

Ryhmän opiskelija Matti / La-To, huippu-urheilija, puuttuvia suorituksia, poissaoloja

C) Ryhmä: sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, ryhmä valmistui toukokuussa 2009

Mari ja Milla keskeyttivät viimeisenä opiskeluvuotena, töissä sairaalassa, palasivat opintoihin 3. jaksolle 2010

D) Ryhmä: autoalan perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma

Ryhmän opiskelija Mika /La-To nopeuttaja, kesät ja loma-ajat työssä autokorjaamossa, valmistuu melkein vuoden muita aikaisemmin


Opiskelijan ohjaus la to ssa
Opiskelijan ohjaus ryhmän aikatauluihin La-To:ssa

 • Muu tukiverkosto:

 • Opiskelijahuolto

 • Nuoriso-ohjaaja auttaa elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä,

 • Kuraattori,terveydenhoitaja ja erityisopettaja ovat mukana opiskelijaa auttamassa tarvittaessa

 • Ammattiopettaja,

 • Suunnittelee opintojen työvaltaista suorittamista omalla alallaan.

 • Osallistuu yksilöllisen opiskelusuunnitelman tekoon.

 • Ammattiosaamisen näyttöön ohjaaminen ja sen arviointi.

 • Auttaa/ohjaa/kannustaa.

A

Opiskelussa tai ryhmässä vaikeuksia/erityisopiskelija

B

Keskeneräisiäkursseja, hitaasti etenevä

 • Työpaikkaohjaaja

 • Osallistuu yksilöllisen työvaltaisen opiskelusuunnitelman tekoon.

 • Ohjaa opiskelijan päivittäistä työskentelyä.

 • Mahdollistaa opiskelijan tarvitsemia työtehtäviä.

 • Ohjaa ammattiosaamisen näyttöön valmistautumista ja arvioi näytön.

 • Auttaa/ohjaa/kannustaa

C

Opinnot aiemmin keskeytyneet

D

Opiskelussa muita nopeammin etenevä

 • Opiskelijan oma opinto-ohjaaja

 • Osallistuu yksilöllisen jaksosuunnitelman ja opiskelusuunnitelman tekoon.

 • Auttaa/ohjaa/kannustaa.

 • La-Toprojektipäällikkö

 • Jaksosuunnitelman ja opiskelusuunnitelman tekeminen ja päivittäminen.

 • yhteistyössä opiskelijan. opettajan, opon, ja työpaikkaohjaajan kanssa.

 • Tekee yhteistyötä koko opiskelijan tukiverkoston kanssa.

 • Auttaa/ohjaa/kannustaa.

Opiskelija

Osallistuu opiskelusuunnitelman ja työvaltaisen suunnitelman tekoon. Suunnittelee opiskeluaan, asettaa tavoitteita, sitoutuu työpaikan ja La-Ton sääntöihin. Kehittää ammattiosaamistaan ja avaintaitojaan työpaikalla työskennellen. Valmistautuu näyttöön ja arvioi omaa suoritustaan


La to opettajien yhteisty n lujittuminen
La-To -OPETTAJIEN YHTEISTYÖN LUJITTUMINEN ryhmän aikatauluihin

Hyriassa toimii laajennetun työssäoppimisen ammatillisten ja atto-opettajien tiimi, joka suunnittelee ja kehittää Hyrian mallia. Tavoitteena pysyvä laajennetun työssäoppimisen malli Hyrian opiskelijoille sekä sitä kautta joustavat työssäoppimisen käytänteet ja työpaikkaohjauksen tehostuminen.Tiimin jäsenet suunnittelevat omalle alalleen laajennetun työssäoppimisen käytänteitä ja vastaavat omassa yksikössään laajennetun työssäoppimisen tiedottamisesta. Tiimin jäsenet vastaavat oman alansa opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien tekemisestä sekä huolehtivat opiskelijan ohjaamisesta laajennetussa työssäoppimisessa yhdessä opinto-ohjaajan ja La-To-projektipäällikönkanssa.Atto-aineiden opettajat henkilökohtaistavat työvaltaisilla menetelmillä La-To – opiskelijoiden keskeneräisten atto-aineiden suorittamista. Atto-aineista jakso ATTO3 (äidinkieli4, englanti2, matematiikka3, yritystoiminta ja työelämän pelisäännöt) suunnitellaan muita nopeammin etenevälle La-To –opiskelijalle mahdolliseksi suorittaa työvaltaisin menetelmin henkilökohtaisessa aikataulussaan. Atto3-opinnot ovat ohjelmassa ryhmille kolmantena opiskeluvuotena.

Opettajien resurssitLukuvuonna 2010-2011 käytettiin opettajien La-To -työhön 392h. Suunnitelma lukuvuodelle 2011-2012 eri alojen ammatillisille opettajille resurssoitu:

marata 2x70h

sote 70h

liti 2x 70h

auto 2x 70h

ra-ke 70h

luva 2x 70h

kone-metalli 70 h

sähkö tai muu 70 h

Atto – opettajille 70h

Lukuvuoden ajalle on suunniteltu yhteensä 910h opettajien käyttöön laajennetun työssäoppimisen kokeiluun ja kehittämiseen. Resurssia käytetään: opiskelijan normaalin ohjausresurssin ylittävään ohjaukseen, oman alan laajentamisen suunnitteluun, la-to kokouksiin ja muuhun yhteiseen työhön. Laajennetussa työssäoppimisessa toimiva opettaja kirjaa tuntinsa työajanseurantalomakkeelle.


Opiskelijoita la to ssa lukuvuonna 2010 2011
Opiskelijoita ryhmän aikatauluihin La-To:ssa lukuvuonna 2010-2011

Lukuvuonna 2010-2011 La-Toon osallistui yhteensä 37 nuorta opiskelijaa, näistä valmistui 8, keskeytti 7, yksi sairaslomalla

lähes koko vuoden, 2 opiskelijalla La-Toon tulemisen prosessi ei onnistunut. Näistä opiskelijoista jatkaa elokuussa 2011

La-To:ssa 19 opiskelijaa.

VALMISTUNEET:

SÄHKÖ – neljännen vuoden opiskelija, valmistui 27.8.10 (ei tavoiteta)

KONE JA METALLI- neljännen vuoden opiskelija, valmistui 22.10.10 - työllistyi

AUTO- viidennen vuoden opiskelija, opinnot keskeytyneenä puoli vuotta, valmistui 22.10.10 - työllistyi

SOS.TER – kolmannen vuoden opiskelija (ryhmän opiskelun kesto 2 vuotta), valmistui 18.4.11 - työllistyi

DATANOMI, aloitti 2004, keskeytti, palasi tammikuussa 2011, valmistui 28.5.11 - työllistyi

AUTO, neljännen vuoden opiskelija, valmistui 11.3.11 - työllistyi

CATERING, toisen vuoden opiskelija, valmistui 11.3.11 - työllistyi

AUTO, toisen vuoden opiskelija, valmistui 28.5.11 - työllistyi

ERONNEET /EROTETUT

LITI, neljännen vuoden opiskelija, erityisopiskelija, yhden kesän La-To:ssa, palasi normaaliin koulunkäyntiin, erotettu 29.9.10 –ohjattu nuorten palvelupisteeseen

LITI, neljännen vuoden opiskelija, La-To:ssa noin puoli vuotta, palasi normaaliin opetukseen, erosi 29.9.10 - armeijaan

PUKU, toisen vuoden opiskelija (aikaisempi tutkinto) , La-To:ssa yli puoli vuotta, erosi syksyllä 2010 (ei tavoiteta)

RAKE, kolmannen vuoden opiskelija, erityisopiskelija, vuoden La-To:ssa, erotettu 8.4.11 - työllistyi

CATERING, kolmannen vuoden opiskelija, puoli vuotta La-Tossa, erosi 11.4.11 - äitiyslomalle

LITI, viidennen vuoden opiskelija, keskeytys opinnoissa noin 2 vuotta,(armeijassa ja töissä) La-To:ssakolme kuukautta , hävisi koulusta toukokuussa 2011 - palasi syksyllä 2011 jatkamaan opiskeluaan

PUUTARHA, toisen vuoden opiskelija, erityisopiskelija, La-To:ssapuoli vuotta, erosi huhtikuu 2011 - työllistyi


Opiskelijoita la to ssa lukuvuonna 2011 2012
Opiskelijoita ryhmän aikatauluihin La-To:ssa lukuvuonna 2011 – 2012

Opiskelijatilanne 25.8.11: opiskelijoita 21

10:llä opiskeluaika venynyt yli kolmen vuoden

4:llä oppimis- tai muuta opiskeluun liittyvä ongelmia

6 opiskelunsa nopeutetussa ajassa tekevää, ( autoalan pt. 4 opiskelijaa ja maatalousalan pt. 2 opiskelijaa)

1 tekee aktiiviurheilijan uraa

Opiskelijat eri aloilta: catering-alan pt. 5, liiketalouden pt. 3, maatalousalan pt. 3, autoalan pt. 4, rakennusalan pt. 1,

pintakäsittelyalan pt. 1, puutarhatalouden pt. 1, sosiaali- ja terveysalan pt. 2, tietojenkäsittelyn pt. 1

28.8.11 VALMISTUI

SOTE, neljä vuotta opiskellut, kahden vuoden keskeytys = ollut töissä sairaalassa, palasi tekemään

tutkinnon loppuun, opiskeli La-To:ssa puoli vuotta, valmistui 28.8.11 - työllistyi

SOTE, kolme vuotta opiskellut, kolmen vuoden keskeytys = ollut töissä sairaalassa, palasi tekemään

tutkinnon loppuun, opiskeli La-To:ssa puoli vuotta, valmistui 28.8.11 - työllistyi

CATERING, neljännen vuoden opiskelija, opiskeli La-To:ssa yli puoli vuotta, valmistui 28.8.11 - työllistyi

21.10.11 VALMISTUMASSA

DATANOMI, viidennen vuoden opiskelija, opiskellut La-To:ssa yli vuoden

RAKE, neljännen vuoden opiskelija, opiskellut La-To:ssa vuoden

AUTO, kolmannen vuoden opiskelija, opiskellut La-To:ssa neljä kuukautta

AUTO, kolmannen vuoden opiskelija, opiskellut La-To:ssa neljä kuukautta

AUTO, kolmannen vuoden opiskelija, opiskellut La-To:ssa vuoden

Opiskelijatilanne 20.9.11: opiskelijoita 21: catering-alan pt. 4, liiketalouden pt. 3, maatalousalan pt. 3, autoalan pt. 4, rakennusalan pt. 1,

pintakäsittelyalan pt. 1, puutarhatalouden pt. 1, sosiaali- ja terveysalan pt. 1, tietojenkäsittelyn pt. 1, sähköalan pt. 1, metallialan pt. 1