slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uppdaterade behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket efter workshop 15–16 nov 2006:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Uppdaterade behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket efter workshop 15–16 nov 2006: - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

BLF:s sektion för barn- och ungdomsallergologi, höstmötet i Lund 28 september 2007 Aktuell astmabehandling Göran Wennergren Avd för Pediatrik, Göteborgs universitet och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uppdaterade behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket efter workshop 15–16 nov 2006:' - len


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BLF:s sektion för barn- och ungdomsallergologi,höstmötet i Lund 28 september 2007Aktuell astmabehandling Göran WennergrenAvd för Pediatrik, Göteborgs universitet och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

slide2

Uppdaterade behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket efter workshop 15–16 nov 2006:

Information från Läkemedelsverket 2007; 18, Supplement 1

– Rekommendationer och bakgrundsdokumentation

/www.lakemedelsverket.se/

Ny stencil om underhållsbehandling av astma,

september 2007

/www.barnallergisektionen.se/

Vår nya stencil för underhållsbehandling står i samklang med Läkemedelsverkets rekommendationer

slide3

Aktuella internationella guidelines att snegla på:

 • British guideline on the management of asthma, British Thoracic Society and Scottish Intercollegiate Guidelines.November 2005.
 • www.sign.ac.uk/guidelines/published/support/guideline63/download.html
 • Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA). November 2006.
 • /www.ginasthma.org/
 • Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma (Expert Panel Report 3), National Heart, Lung, and Blood Institute.
 • August 2007. /www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/
huvudbudskap
Huvudbudskap
 • Astma är ingen enhetlig sjukdom och kan variera över såväl kort som lång tid.
 • Modern astmabehandling har lett till att mycket få patienter behöver sjukhusvård.

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

huvudbudskap forts
Huvudbudskap, forts
 • För kombinationsläkemedel med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare finns möjlighet till olika behandlingsstrategier (fast respektive variabel dosering).
 • Antileukotrienernas roll i terapin har förtydligats.
 • God monitorering av astma är nödvändig.

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

nyheter p barnsidan
Nyheter på barnsidan
 • Separata behandlingsschema för åldersgrupperna 0–2, 3–6 och 7 år och äldre
 • Antileukotrienernas ställning starkare i rekommendationerna för åldrarna 0–2 och 3–6 år
 • Långverkande beta-2-agonisternas ställning starkare i åldersgruppen 7 år och äldre
 • I åldern 0–2 år kan leukotrienantagonist läggas till vid bristande effekt av behandling med inhalationssteroid

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

slide7

Underhållsbehandling av barn med astma

0–2 år

Individuell behandling vid svårare astma,

eventuellt steroider via nebuliseringsapparat

+ inh ß2-agonist vid symtom

Besvär mellan infektionsutlösta episoder,

infektionsutlösta besvär

> 1 gång/månad,

eller svåra anfall

Återkommande

infektionsutlösta besvär

Kontinuerlig behandling

med inhalationssteroid

< 400 g/dag

+ leukotrienantagonist

+ inh ß2-agonist

vid symtom

Periodisk behandling med

inhalationssteroid

200 g x 4–2 i max 10 dagar

+ leukotrienantagonist vid bristande effekt

+ inh ß2-agonist vid symtom

Kontinuerlig behandling

med inhalationssteroid

< 400 g/dag

+ inh ß2-agonist

vid symtom

ß2-agonist i inhalation eller mixtur

vid behov

Kortvariga, lindriga besvär

enbart vid luftvägsinfektioner

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

slide8

Underhållsbehandling av astma

 • Generella mål för behandlingen:
 • symtomfrihet
 • ingen begränsning av dagliga aktiviteter
 • normal lungfunktion
 • inga störande biverkningar av behandlingen
 • inget behov av symtomatisk behandling

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

slide9

Underhållsbehandling av astma hos barn

Mål för behandlingen av barn:

 • Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta
 • Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion eller ofrivillig kontakt med ämnen som barnet inte tål, kan lindriga besvär accepteras
 • Lungfunktionen ska vara normal och behandlingen ska inte ge besvärande biverkningar

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

klassi cering av astmans sv righetsgrad hos barn
Klassificering av astmans svårighetsgrad hos barn
 • Ett barns behov av underhållsbehandling återspeglar astmans underliggande svårighetsgrad (lindrig, måttlig, medelsvår eller svår).
 • Graden av symtom visar hur välkontrollerad astman är och ger vägledning om hur behandlingen behöver justeras.

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

slide11

Svårighetsgrad Behov av medicinering

1 (lindrig) Ingen underhållsbehandling. Endast kortverkande

ß2-agonist vid behov

2 (måttlig) Inhalationssteroid i låg till måttlig dos (≤ 400 mikrogram/dygn)+ ß2-stimulerare vid behov

3 (medelsvår) Inhalationssteroid < 400 mikrogram/dygn + långverkande ß2-agonist och/eller leukotrienantagonist

4 (svår) Inhalationssteroid > 400 mikrogram/dygn och långverkande ß2-agonist och/eller leukotrienantagonist

Astmasymtom

A. Inga symtom

B. Symtom 1–2 dagar/vecka, exempelvis ansträngningsutlöst astma eller förkylningsframkallade besvär

C. Symtom 3–6 dagar/vecka

D. Dagliga symtom

Klassificering av astmans svårighetsgrad hos barn

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

slide12

Underhållsbehandling av barn med astma

0–2 år

Individuell behandling vid svårare astma,

eventuellt steroider via nebuliseringsapparat

+ inh ß2-agonist vid symtom

Besvär mellan infektionsutlösta episoder,

infektionsutlösta besvär

> 1 gång/månad,

eller svåra anfall

Återkommande

infektionsutlösta besvär

Periodisk behandling med

inhalationssteroid

200 g x 4–2 i max 10 dagar

+ leukotrienantagonist vid bristande effekt

+ inh ß2-agonist vid symtom

Kontinuerlig behandling

med inhalationssteroid

< 400 g/dag

+ leukotrienantagonist

+ inh ß2-agonist

vid symtom

Kontinuerlig behandling

med inhalationssteroid

< 400 g/dag

+ inh ß2-agonist

vid symtom

ß2-agonist i inhalation eller mixtur

vid behov

Kortvariga, lindriga besvär

enbart vid luftvägsinfektioner

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

slide13

ß2-agonist

i inhalation

vid behov

Enbart sporadiska,

lindriga besvär

Underhållsbehandling av barn med astma

3–6 år

Återkommande ansträngningsutlöst astma

behov av ß2 > 2 ggr/vecka

Symtom trots

inhalationssteroid

Inhalationssteroid

> 400 g/dag

+ leukotrienantagonist

Vid otillräcklig kontroll adderas dessutom långverkande ß2-agonist

till barn > 4 år

+ inh ß2-agonist vid symtom

Inhalationssteroid < 400 g/dag

+ leukotrienantagonist

Vid otillräcklig kontroll adderas

dessutom långverkande ß2-agonist

till barn > 4 år

+ inh ß2-agonist vid symtom

Inhalationssteroid < 400 g/dag

fördelat på 1–2 doser

+ inh ß2-agonist vid symtom

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

slide14

ß2-agonist

i inhalation

vid behov

Enbart sporadiska,

lindriga besvär

Underhållsbehandling av barn med astma

Från 7 år

Återkommande ansträngningsutlöst astma

behov av ß2 > 2 ggr/vecka

Symtom trots

inhalationssteroid

Inhalationssteroid

> 400 g/dag

+ långverkande ß2-agonist

+ leukotrienantagonist.

+ inh ß2-agonist vid symtom

Inhalationssteroid < 400 g/dag

+ långverkande ß2-agonist

Vid otillräcklig kontroll

kan leukotrienantagonist

adderas

+ inh ß2-agonist vid symtom

Inhalationssteroid < 400 g/dag

fördelat på 1–2 doser

+ inh ß2-agonist vid symtom

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma. 2007.

slide15

Svårkontrollerad astma hos barn

 • Astma som inte blir bättre trots att man nått steg 3 eller dåligt kontrollerad astma på steg 4.
 • Orsaker: dålig compliance, felaktig användning av läkemedel, exponering för allergen, fel diagnos.
 • Omalizumab kan ges till barn från 12 år.
 • Perorala glukokortikoider, extremt ovanligt.
slide18

Vilka kommentarer kan då görasför behandlingen av:småbarnen? Bill Hesselmarde äldre barnen? Lennart Nordvall