unesco n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNESCO PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNESCO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

UNESCO - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

UNESCO. Maalamba* kui põlisväärtuse säilitamine Eestis ________________________________ Maalammas* - siin ja edaspidi: maalambale sarnaneva välimikuga lambad, keda e i ole ametlikult eraldi tõuna tunnustatud. Seos UNESCOga.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UNESCO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
unesco
UNESCO

Maalamba* kui põlisväärtuse säilitamine Eestis

________________________________

Maalammas* - siin ja edaspidi: maalambale sarnaneva välimikuga lambad,

keda ei ole ametlikult eraldi tõuna tunnustatud.

seos unescoga
Seos UNESCOga

UNESCO programmi “Inimene ja biosfäär” Sevilla strateegia kohaselt on äärmiselt oluline seostada kultuuriline ja bioloogiline mitmekesisus, hoida ajalooliselt kujunenud teadmisi ja geneetilisi ressursse ning tunnustada ja stimuleerida nende osa edasises arengus.

seos unescoga1
Seos UNESCOga
 • Ajalooliselt kujunenud geneetiliste ressursside hoidmine on oluline nii bioloogilise mitmekesisuse kui rikkaliku kultuuripärandi säilimiseks
 • Kihnu saar - UNESCO vaimupärand
 • Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala
eestimaa looduse fond
Eestimaa Looduse Fond
 • Eestile omaste looduslike ning

kultuuriliste põlisväärtuste kaitse

ja säilitamine, koostöös

üksikisikute, ettevõtete,organisatsioonide ning riigiasutustega järgmiste tegevuste kaudu:

 • ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitsmine
 • loodusvaradesäästlikule kasutamisele kaasaaitamine
 • Eestile omaste maastike ja koosluste säilitamine
 • loodusteadlikkuse suurendamine ühiskonnas
seos keskkonnakaitsega
Seos keskkonnakaitsega

Projekt on laiemalt suunatud traditsiooniliseloodussõbraliku maakasutuse säilimisele, liikide ja nende elupaikade kaitsele - parandades kaudselt võimalusi täita Eesti Vabariigi võetud kohustusi Euroopa Liidu linnudirektiivi (79/409/ EEC) ja elupaiga direktiivi (92/43/EEC) täitmisel, mis Lääne-Eestis ja saartel seostub otseselt ekstensiivse loomakasvatusega - vajadusega karjatada loomi pool-looduslikel kooslustel.

eesti kohustused s ilitada geneetilist ja bioloogilist mitmekesisust
Eestikohustused säilitada geneetilist ja bioloogilist mitmekesisust

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kohaselt, millega Eesti ühines 1994.a., on eluliselt tähtis teadvustada, ära hoida ja eos kõrvaldada bioloogilise mitmekesisuse märkimisväärse vähenemise või kadumise põhjusi.

Bioloogilise mitmekesisuse märkimisväärse vähenemise või kadumise ohu korral ei tohi põhjendada viivitamist meetmete rakendamisel sellega, et lõplikud teaduslikud seisukohad puuduvad.

seos keskkonnakaitsega1
Seos keskkonnakaitsega

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis rõhutatakse bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ja selle komponentide säästvaks kasutamiseks tehtava koostöö olulisust riikide, valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel.

eesti kohustused s ilitada geneetilist ja bioloogilist mitmekesisust1
Eestikohustused säilitada geneetilist ja bioloogilist mitmekesisust

1.04. 1995 jõustunud Säästva arengu seadus

§ 9. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamise kohaselt

(2) Bioloogilise mitmekesisuse säilitamise põhialused on:2) kohalike kultuurtaimede sortide ja koduloomatõugude osas nende arvelevõtmine ja andmepankade hoidmine võimalikult kõikide sortide ja tõugude kohta.

eesti kohustused s ilitada geneetilist ja bioloogilist mitmekesisust2
Eestikohustused säilitada geneetilist ja bioloogilist mitmekesisust

Põlistõugude kaitsel aktsepteeritakse, nagu ka teistes bioloogilise mitmekesisuse kaitse küsimustes ettevaatuse printsiipi* mis on EL keskkonnaõiguse aluspõhimõte.

*Kui pole põhjust arvata, et Lääne-Eestikohalikud lambadon aja jooksul täielikult asendatud tõukarjaga, siis tuleb eeldada põlise karja säilimist. Terve rea tunnuste poolest eristuvadLääne-Eestisaarte lambapopulatsioonid praeguste kultuurtõugude omadest.

tegurid mis tingisid taotluse esitamise
Tegurid, mis tingisid taotluse esitamise
 • Saartel suhteliselt isoleeritult paiknenud lambapopulatsioonid on hävimisohus
 • 2001.a. läbi viidud geeniuuringust jäid välja mitmed maalamba vereproovid
 • Vajadus teadusuuringuteks ja praktilisteks tegevusteks populatsioonide säilitamisel
projekti eesm rk
Projekti eesmärk
 • Aidata kaasa geneetilise mitmekesisuse säilimisele
 • Loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse sidemete selgitamine ja arendamine.
 • Eelduste loomine, et maalammas on tulevikus kaitstud.
partnerid
Partnerid
 • MTÜ Eesti Maalamba Ühing
 • Kihnu Väina Merepark
 • Eesti Rahva Muuseum
 • OÜ Tõhela Loomaarst
koost projekti elluviimisel
Koostöö projekti elluviimisel
 • Eesti Lambakasvatajate Selts
 • Eesti Maaülikool
 • Tartu Ülikool
 • MTT Agrifood Research Finland – Soome Põllumajandusuuringute Keskus
tegevused
Tegevused
 • Fenotüübiliste andmete ja

geneetilisteks uuringuteks vajalike vereproovide kogumine.

 • Geneetiliste uuringute läbiviimine.
tegevused1
Tegevused
 • Töö arhiivides
 • Ettepanekud maalamba kaitse/ säilitamise korraldamiseks
 • Meediakajastused
 • Konverents