slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KONFERENCJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

KONFERENCJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

KONFERENCJA. Europejski wymiar kształcenia zawodowego. „Wyposażenie dydaktyczne nowoczesnej szkoły zawodowej”. Kraków, 26 kwietnia 2006 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Edukacja. Rynek pracy. Czy system edukacji może sprostać wyzwaniom XXI w. ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONFERENCJA' - lemuel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KONFERENCJA

Europejski wymiar

kształcenia zawodowego

„Wyposażenie dydaktyczne nowoczesnej szkoły zawodowej”

Kraków, 26 kwietnia 2006 r.

slide2

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Edukacja

Rynek pracy

Czy system edukacji może

sprostać wyzwaniom XXI w. ?

slide3

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Nowe wyzwania dla edukacji zawodowej

budzenie i zaspokajanie aspiracji edukacyjnych społeczeństwa

powiązanie systemu kształcenia zawodowego z aktualnym rynkiem pracy

racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na edukację

zapewnienie wykształcenia średniego jak największej liczbie uczniów

skrócenie cyklu kształcenia zawodowego i zapewnienie elastyczności przy zmianie zawodu

dostosowanie systemu egzaminowania i nadawania tytułów zawodowych w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej

slide4

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

RYNEK PRACY

 • NOWE TECHNOLOGIE
 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY
 • GLOBALIZACJA
 • CYWILIZACJA INFORMACYJNA

JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY PIĘTNASTOLATEK?

 • JAKI BĘDZIE RYNEK PRACY?
 • JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA (TELE)KOMUNIKACJA?
 • JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ KOMPUTER?
 • STAŁE ZMIANY  EDUKACJA USTAWICZNA

JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY NAUCZYCIEL?

 • JAKA BĘDZIE POTRZEBNA WIEDZA - NAUCZYCIELOWI? UCZNIOWI?
 • PRESJA JĘZYKÓW OBCYCH?
 • CIĄGŁE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI?
 • STAŁE ZMIANY  EDUKACJA USTAWICZNA
slide5

Społeczeństwo

industrialne

Stara

gospodarka

Społeczeństwo

informacyjne

Nowa

gospodarka

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Przejście

slide6

Stara

gospodarka

Nowa

gospodarka

produkty i usługi

materialne

produkty i usługi

cyfrowe

zasoby

materialne

zasoby

ludzkie

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Przejście

slide7

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w Polsce na początku XXI wieku:

gwałtowny postęp technologiczny

reforma systemu edukacji

stowarzyszenie z Unią Europejską

gwałtowne zmiany na rynku pracy

___________________________________________________

Świadomi tych wyzwań oczekujemy koncepcji dydaktyczno-szkoleniowej, która może poprawić jakość edukacji zawodowej i pomóc w modernizacji systemu kształcenia zawodowego w Polsce

slide8

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Zmiany w gospodarce

Nowe wyzwania edukacyjne

wzrastające tempo przemian ekonomicznych

i technologicznych

firmy i przedsiębiorstwa

wprowadzają nowe technologie wytwarzania

nowe produkty

nowe formy organizacji pracy

zmiana mentalności i aspiracji pracowników

nieprzystosowanie kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych w systemie szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy

slide9

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Oczekiwania pracodawców

HIERARCHIA WYMAGANYCH KWALIFIKACJ SPEŁNIAJĄCYCH OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW

 • fachowa wiedza,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • doświadczenie zawodowe,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność organizowania własnej pracy,
 • umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy,
 • umiejętność adaptacji,
 • umiejętność kierowania ludźmi,
 • komunikatywność,
slide10

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Nowe wyzwania edukacyjne

podnoszenie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa

cechy pracowników:

 • elastyczność,
 • kreatywność,
 • właściwa motywacja,
 • akceptacja innowacji,
 • asertywność,
 • umiejętność pracy w grupie

zmiana polityki

odchodzenie od: aspektów ilościowych na rzecz jakościowych

slide11

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Rynek pracy w nowej gospodarce

kompetencje do wynajęcia

a nie

ludzie do wynajęcia

slide12

„Edukacja to wyścig

między cywilizacją a katastrofą"

H.G.Wells

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

slide13

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Nowa koncepcja aktywnej nauki i kształcenia zawodowego
 • oparta jest na:
  • wykorzystaniu w procesie kształcenia nowoczesnych systemów opartych na programach komputerowychz wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznegoi pakietów edukacyjnych,
  • połączeniu wirtualnej i rzeczywistej sali lekcyjnej i laboratorium, w oparciu o interakcyjne oprogramowanie i multimedialne narzędzia komunikacji, przy pomocy których możliwe są różne sposoby przekazywania i zdobywania wiedzy.
slide14

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Nowa koncepcja aktywnej nauki i kształcenia zawodowego
  • umożliwia to:
  • pobudzanie wyobraźni i kreatywności podmiotu kształcenia jakim jest uczeń,
  • zdobywanie wiedzy poprzez rozwiązywanie konkretnych zadań,
  • samodzielność w pokonywaniu problemów.
slide15

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Metodyka aktywnej nauki - metody aktywizujące
 • Uczniowie zapoznają się:
  • z zagadnieniami technicznymi,
  • zasadami działania rzeczywistych elementów i układów wykonując konkretne zadania i ćwiczenia przed ekranem komputera,
  • z rzeczywistymi urządzeniami i układami pomiarowymi,
  • z multimedialnym oprogramowaniem, które nieustannie nadzoruje proces, szybko i obiektywnie sygnalizując wszelkie błędy i podpowiadając właściwe rozwiązania.
slide16

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Metodyka aktywnej nauki – metody aktywizujące
 • Nauczyciel ustala:
  • liczbę, kolejność, stopień trudności poszczególnych ćwiczeń, zgodnie z założonym celem dydaktycznym,
  • pakiety edukacyjne w postaci: zadań problemowych, wskazówek i instrukcji, rysunków, zdjęć, tekstów, animacji, filmów.
slide17

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Sposoby korzystania z pakietów edukacyjnych:
  • zindywidualizowana nauka pod kontrolą nauczyciela,
  • nauczyciel wybiera z bogatej oferty oprogramowania odpowiednie elementy programu nauczania, dopasowując go do własnej koncepcji dydaktycznej i możliwości uczniów,
  • samodzielna nauka pod kontrolą oprogramowania
  • uczeń wybiera drogę postępowania zalecaną przez program i wykonuje kolejne zadania,
  • program dydaktyczny analizuje postępy pracy, koryguje błędy i informuje o wynikach,
  • rozwiązywanie konkretnego problemu.
slide18

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Korzyści dla nauczyciela:
  • zindywidualizowanie ćwiczeń.
   • oprogramowanie oferuje nauczycielowi możliwość ustalenia zestawu ćwiczeń właściwego dla możliwości i umiejętności ucznia,
  • wzrost efektywności nauczania
   • korzystając z oprogramowania, uczniowie uczą się szybciej i stają się bardziej samodzielni. Pozwala to na poświęcenie większej uwagi tym, którzy tego bardziej potrzebują, a w konsekwencji, podnosi efektywność nauczania.
slide19

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Korzyści dla nauczyciela:
  • dobra inwestycja pod każdym względem
   • pakiety oprogramowania, to wysokiej jakości pomoc dydaktyczna i nowoczesna metodyka pracy. Kolejna korzyść, to wielka oszczędność czasu nauczyciela, możliwość monitorowania pracy uczniów i elastycznego reagowania na ich potrzeby oraz wprowadzania zmian.
slide20

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Korzyści dla ucznia:
 • wzrost atrakcyjności - precz nudo!
  • rozwiązania problemu można szukać stosując podejście systematyczne, metodę prób i błędów lub symulację. System jest nieustannie gotów zaspokoić ciekawość i żądzę wiedzy ucznia. Jest to bardzo podobne do gry komputerowej.
 • własne tempo pracy
  • metody pracy uczniów mogą być bardzo zróżnicowane. Oprogramowanie daje możliwość wyboru. Uczyć można się w różny sposób: szybko, systematycznie, zrywami, intensywnie, powoli, dokładnie...itd., gdyż system dopuszcza wszystkie warianty. Uczeń decyduje o tym, jak i kiedy osiągnie wyznaczony cel.
slide21

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Korzyści dla ucznia:
 • wspomaganie pracy ucznia
  • interakcyjny program nadzoruje wszystko, co robi uczeń. Zna nie tylko odpowiedzi, ale potrafi ocenić prawidłowość wykonanych ćwiczeń praktycznych. Reaguje natychmiast, podpowiada właściwe rozwiązanie.
  • wygoda
  • pakiet oprogramowania zawiera wszystko, co jest potrzebne do wykonania danego zadania. Gdziekolwiek istnieją możliwości korzystania z komputera PC, należy zainstalować w nim oprogramowanie i rozpocząć pracę
slide22

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Oprogramowanie i sprzęt
 • Wyposażenie pracowni
 • STANDARDY
 • http://www.mein.gov.pl/ksztzaw/standardy/standardy.php
 • Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów:
  • w których kształcenie jest prowadzone w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych
  • o trzyletnim cyklu kształcenia,
  • o dwuletnim cyklu kształcenia.
slide26

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Dostępne wyposażenie, oprogramowanie i sprzęt umożliwiają organizację następujących pracowni z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki (mechatroniki):
  • podstaw mechatroniki
  • projektowania i symulacji
  • sensoryki
  • pneumatyki, elektropneumatyki, hydrauliki i elektrohydrauliki
  • hydrauliki samochodowej
  • napędów elektrycznych, techniki regulacji analogowej
  • sterowników programowalnych i robotyki
  • złożonych systemów mechatroniki
  • sterowania procesami ciągłymi
  • obrabiarek sterowanych numerycznie
slide27

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

W ramach zestawów dydaktycznych dostawcy sprzętu proponują specjalistyczne pakiety oprogramowania umożliwiające realizację szerokiego zakresu ćwiczeń praktycznych, z wykorzystaniem multimedialnej symulacji układów i procesów produkcyjnych. Umożliwiają one realizację wielu pracowni wirtualnych, bez elementów sprzętowych.

Drugą częścią oferty są kompletne zestawy dydaktyczne, które pozwalają na samodzielną naukę montażu i uruchamiania zaprojektowanych układów i urządzeń, sprawdzanie działania elementów urządzeń i kompletnych zestawów, jak również umożliwiają rozwój umiejętności z zakresu budowy złożonych układów automatyki.

slide28

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Programy symulacyjne: tworzenie pracowni wirtualnych.
 • Istotą programów symulacyjnych jest udawanie czyli symulacja sposobu działania różnych urządzeń lub systemów.
 • Programy takie tworzy się na użytek edukacji młodzieży i dorosłych.
 • Umożliwiają one użytkownikowi zapoznanie się z działaniem i obsługą wielu urządzeń bez konieczności ich zakupu.
slide29

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Korzyści płynące z nauczania lub szkolenia z wykorzystaniem programów symulacyjnych są oczywiste:
  • praca w środowisku maksymalnie zbliżonym do rzeczywistego,
  • możliwość prostego i szybkiego modyfikowania zadań, wykrywania, sygnalizacji i obszernej diagnostyki różnych błędów i nieprawidłowości,
  • brak obawy o uszkodzenia lub zniszczenia cennego sprzętu dydaktycznego,
  • w miarę niska cena
  • przy pracy układów symulacyjnych w sieci, istnieje ponadto możliwość interakcyjnego współdziałania nauczyciela z uczniami, w zakresie rozwiązywania określonych zadań oraz ich bieżącej kontroli.
slide30

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Najczęściej produktami są mechatroniczne systemy dydaktyczno-szkoleniowe, które obejmują:
  • prowadzenie kompleksowej działalności edukacyjnej i szkoleniowej
  • wyposażanie pracowni i laboratoriów
  • doradztwo w zakresie metodyki szkoleń i standardów wyposażenia techno-dydaktycznego
  • różne formy informowania o mechatronice i promowania mechatroniki w technologii i edukacji
slide31

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Elektrotechnika
  • Elektronika
  • Technika cyfrowa
  • Energoelektronika
  • Energetyka:
  • Napędy elektryczne
  • Miernictwo
  • Systemy mikrokomputerowe
  • Automatyka/SPS/PLC
  • Robotyka
  • Elektropneumatyka
  • Telekomunikacja
  • Elektronika samochodowa
  • Przyrządy pomiarowe
  • Wyposażenie laboratoryjne

LUCAS-NULLE

slide32

Multimedialny system dydaktyczny

UNI-TR@in-I

Zasadnicze elementy składowe UNI-Tr@in-I

Zasilacze

Podstawowy

Uzupełniający

 • Interfejs
 • Zasadnicze podzespoły:
 • - Generator/wyjście analogowe
 • - Cyfrowe we/wy
 • - Przekaźniki
 • - Wejścia analogowe
 • Złącza szeregowe
 • Złącza wielowtykowe do dołączania modułów
 • Uniwersalne moduły pomiarowe
 • Zasadnicze podzespoły modułu
 • złącza 64-stykowe
 • gniazdo do mocowania kart pomiarowych lub płyty montażowej
 • port pomiarowy w podczerwieni do przyrządu Metrahit
 • - gniazda zasilające
 • Ilość jednocześnie użytych modułów może być nieograniczona
slide33

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Ekologia
 • Interfejsy pomiarowe
 • Mechanika
 • Inż. Materiałowa
 • Elektronika
 • Przyrządy pomiarowe
 • Wyposażenie laboratoryjne
 • Oprogramowanie

PHYWE

slide34

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

R.&S.KELLER GmbH

Oprogramowanie serii Plus do nauki programowania obrabiarek CNC (funkcje CNC/CAD/CAM)

slide35

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

HAKO Lehrmittel

Modele:

projekcyjne,

przekrojowe,

montażowe z zakresu:

techniki samochodowego maszynoznawstwa

slide36

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • mobiTED
  • Oprogramowanie do testowania wiedzyi przeprowadzania sprawdzianów
slide37

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

3BScientific

środki poglądowe

-biologia

-medycyna

-fizjologia

-ratownictwo medyczne

slide38

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Leybold Didactic
 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Mechanika
 • Elektronika
 • Technika samochodowa
 • Maszyny elektryczne
 • Sensoryka i pomiary
slide39

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Festo Didactic proponuje zestawy dydaktyczne które umożliwiają pomoc w zdobywaniu wiedzy z zakresu szeregu dyscyplin oraz powiększania umiejętności w rozwiązywaniu typowych problemów spotykanych w praktyce przemysłowej:
  • podstaw mechatroniki
  • projektowania i symulacji
  • sensoryki
  • pneumatyki i elektropneumatyki
  • hydrauliki i elektrohydrauliki
  • hydrauliki samochodowej
  • napędów elektrycznych
  • techniki regulacji analogowej
  • sterowników programowalnych
  • robotyki
  • złożonych systemów mechatroniki
  • sterowania procesami ciągłymi
  • obrabiarek sterowanych numerycznie
slide40

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

Oprogramowanie CAD / Oprogramowanie CAM / Oprogramowanie CNC do dydaktyki i produkcji

slide43

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

Zapraszamy do pracowni edukacji zawodowej !!!

 • spotkania z metodykami,
 • doradztwo zawodowe,
 • doradztwo w sprawie wyposażenia,
 • dostępne katalogi, adresy, kontakty.
slide44

Education and Culture

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ENLARGEMENT, EMPLOYMENT and VET (E2-VET)

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego

Marek Filipczyk

31-123 Kraków ul. Krupnicza 42a

Tel./fax 0048 12 422 32 18

E-mail: ckpkrakow@interia.pl

ZAPRASZAMY