slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOPİKAL STEROİDLER Dr. Cihan Duman PowerPoint Presentation
Download Presentation
TOPİKAL STEROİDLER Dr. Cihan Duman

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

TOPİKAL STEROİDLER Dr. Cihan Duman - PowerPoint PPT Presentation


 • 420 Views
 • Uploaded on

TOPİKAL STEROİDLER Dr. Cihan Duman. STEROİDLER. Kortikosteroidler hücre içine penetre olarak sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörler-ine bağlanırlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TOPİKAL STEROİDLER Dr. Cihan Duman' - lelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TOPİKAL STEROİDLER

Dr. Cihan Duman

stero dler
STEROİDLER
 • Kortikosteroidler hücre içine penetre olarak sitoplazmadaki glukokortikoid reseptörler-ine bağlanırlar.
 • Glukokortikoid-reseptör kompleksi daha sonra nukleusa girerek proinflammatuar sitokinlerin sentezini (IL-2 , -3, -5, -6, IFN-gamma, TNF-alfa, GM-CSF) inhibe ederken, vazokortin ve lipokortin gibi diğer antiinflammatuar maddelerin sentezini indüklemektedir.
stero dler1
STEROİDLER
 • Bu ajanlar IL-1, -3, ve -5 tarafından desteklenen eozinofil yaşam ömrünü ve fonksiyonunu azaltmaktadır.
 • Lipokortin yardımıyla membran lipidlerin-den Araşidonik a.oluşumunu engellerler.
 • Bu sayede sikloksijenaz ( prostaglandinler )

ve lipooksijenajaz ( lökotrienler ) yolu inhibe ederek iltihabi mediatörlerin ( Ör: LTC4,LTC5 )

oluşumunu engellerler.

top kal stero dler
TOPİKAL STEROİDLER
 • İntranazal kortikosteroidler, nazal mukoza antijen ile bir daha karşılaştığında ortaya çıkan hiperreaktiviteyi azaltmaktadır.
 • . İnflammatuar hücre sayısında ve TH-2 tipi sitokinlerde azalma da görülmektedir.
 • Topikal KSler allerjen provakasyonuna karşı cevabı etkin şekilde baskılamaktadır. Sistemik KSlerin aksine, topikal KSler allerjene karşı akut nazal cevabı azaltmaktadırlar.
top kal stero dler1
TOPİKAL STEROİDLER
 • Topikal KSler ayrıca geç-faz reaksiyon sırasındaki mediatör seviyesini ve sellüler infiltrasyonu da azaltmaktadır. Bu ajanlar histamin gibi non-allerjik uyaranlara karşı cevabı da baskılamak-tadır.
 • Kullanım formları (aerozol, ölçüde-doz…), kul-lanım sıklıkları ve sistemik yan etki oluşturma potansiyelleri bu ilaçları ilaçları birbirinden ayırmaktadır.
top kal stero dler2
TOPİKAL STEROİDLER
 • Deksametazon
 • Beklometazon
 • Flunizolid
 • Triamsinolon
 • Budenozid
 • Flutikazon
 • Mometazon
slide9
Deksametazon: İlk kullanılan nazal gluko-kortikoiddir.Oldukça hızlı etki gösteren bu preparatın en önemli yan etkisi doza-bağlı sistemik absorpsiyondur, ki bu yüzden nazal kullanımı yasaklanmıştır.
slide10
Beklometazon: Yayınlar göstermiştir ki, günlük doz 1600 mikrograma ulaşana kadar adrenal supresyon görülmemektedir. İdame dozuna, beklenen alerjik semptomlar dön-emi boyunca devam edilmektedir. Sprey kesildikten sonra bile etkisi günlerce sürmektedir.
slide11
Flunizolid: Bir polietilen glikol bazına bağlıdır ve bir pompa spreyi ile gönderilir. İntranazal olarak kullanılan flunizolidin yaklaşık %50’si karaciğerden ilk geçişte daha az aktif metabolite dönüşür. Flunizolid günde 700 mikrograma ulaştığında endojen kortizol üretimini baskılamaktadır.
slide12
Triamsinolon: 3200 mikrogram/gün ‘den yüksek dozlar adrenal supresyon oluştur-maktadır. Aköz formunun bir özelliği de tiksotropik olmasıdır, böylelikle kullanım sonrasında farenkse geçici en aza inmek-tedir.
slide13
Budenozid: Aköz sprey formu ise her bir nostrile günde bir kez bir sprey şeklinde kullanılılır (total 64 mikrogram), ki bu 256 mikrogramlık ölçülü-doz sprey formu ile klinik olarak denk etki göstermektedir. Günlük 1024 mikrogramlık doz aşıldığında endojen kortizol üretimi doza bağlı olarak baskılanmaktadır.
slide14
Flutikazon: Gastrointestinal absorpsiyonu düşük, ilk-geçiş hepatik metabolizması yüksek olan topikal olarak aktif bir glukokortikoiddir. 1600miligram/gün’ü aşmadıkça adrenal süpresyon görülmez.
slide15
Mometazon: Mometazon furoat, günde bir kez kullanılan aköz pompa spreyi olarak bulunmaktadır. (total 200 miligram/gün). Totale yakın ilk-geçiş hepatik metabo-lizması nedeniyle, bu preparatın sistemik bio-yararlanımı %1’den daha azdır.
yan etk ler
YAN ETKİLER
 • Lokal:En sık yan etki nazal irritasyondur (%10). Burunda yanma ve hapşırık şeklinde ortaya çıkabilir
 • Hastaların %2 sinde kanlı sekresyon görülebilir.
 • Septal perforasyon oldukça nadirdir.Bu ajanların uzun süre kullanımları sonrasında alınan nazal biopsilerde, burun mukozasında anormallik veya epitelde incelme görülmemiştir.
 • Candida albicans ile mukozal superenfeksiyon yine nadir görülen bir yan etkidir.
slide17
Sistemik:Deksametazon belirgin sistemik absorpsiyona uğradığından uzun süre kullanıldığında adrenal supresyon oluşturmaktadır. Yeni ajanların ise sistemik absorpsiyonu oldukça düşüktür ve hipotalamus-hipofiz-adrenal aksı üzerinde etkileri yok denecek kadar azdır.
 • Perrenial alerjik riniti olan ve beklometazon dipropionat kullanan çocuklarda büyüme hızında azalma görülmüştür. Bu yan etki, hipotalamus-hipofiz-adrenal aksında baskılanma olmadan gözlenmiştir. Dolayısıyla büyüme hızında azalma daha hassas bir gösterge olarak kabul edilebilir. . FDA mometazonun 3, flutikazonun 4 yaştan itibaren, erişkin dozun yarısı dozunda kullanılabileceğini bildirmiştir.
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • Resim 1: www.diseases-explained.com/ AllergicRhinitis/
 • Resim 2: users.rcn.com/.../ BiologyPages/ H/Hormones.html
 • Resim 3: www.prescriptionmd.com/ allergy_relief.htm
 • Resim 4: www.prodigy.nhs.uk/.../ webBrowser/pils/PL198.htm