gumowy surowiec n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gumowy Surowiec PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gumowy Surowiec

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Gumowy Surowiec - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Gumowy Surowiec. Ekologia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gumowy Surowiec' - lelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekologia
Ekologia
 • Ekologia to nauka o związkach między organizmami, a otaczającym je środowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich słów: oikos, co oznacza dom, miejsce życia, i logos-słowo, nauka; tak więc ekologia oznacza naukę o miejscu życia organizmów. Obecnie ekologię można określić najogólniej jako naukę o ekonomice przyrody. Szerzej – jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badają wzajemne zależności pomiędzy organizmami, a środowiskiem.
ochrona rodowiska
Ochrona środowiska
 • Ochrona środowiska – zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Ochrona środowiska to również utrzymanie otoczenia w czystości, minimalizacja zanieczyszczeń, czy zużywanie mediów takich jak woda, energia cieplna itp.
plan gospodarki odpadami
Plan gospodarki odpadami
 • a) krajowy:
 • Określa gospodarkę odpadami typu:
 • - odpady komunalne
 • - odpady niebezpieczne (m.in. oleje, zużyte baterie i aluminium, odpady medyczne, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny, azbest, pestycydy, materiały wybuchowe)
 • - odpady pozostałe m.in. zużyte opony
slide8

Uwzględnia również prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami, czyli system ulepszający gospodarkę odpadami, przyjęte cele związane z gospodarką zużytymi oponami oraz system gospodarowania odpadami –zużyte opony.

 • Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ilość wytworzonych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opony. Szacuje się, że w 2004r. wytworzono ko131tys.zużytych opon. Sieć zbierania zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu, gminy.
slide9

Ilość zużytych opon będzie wzrastać. Prognoza ta przedstawia się następująco:

 • -2010r.-135 tys. odpadów
 • -2014r.- 150 tys. odpadów
 • -2018r. – 165tys. odpadów
 • Krajowy plan gospodarki odpadami uwzględnia, że w okresie od 2007 do 2018r. celem nadrzędnym jest rozbudowa rynku zagospodarowania zużytych opon (odzysk i recykling). Zakłada on również:
 • -rozbudowę infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon(szczególnie od małych i średnich przedsiębiorstw).
 • -kontrolę właściwego postępowania ze zużytymi oponami
slide10

Zaleca się stosowanie następujących metod i technik zagospodarowania zużytych opon:

 • -bieżnikowanie
 • -wytwarzanie granulatu gumowego
 • -odzysk energii poprzez współspalanie w elektrowniach, cementowniach lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie współspalania odpadów.
slide11

b) miejski:

 • Miejski plan gospodarki odpadami uwzględnia szczegółowy opis gospodarowania nieczystościami i odpadami w naszym mieście. Nie ma w nim jednak zapisu, który określałby, co dzieje się ze zużytymi oponami.

(źródło: www.environet.eu/pub/pubpol/kgno2010.polf ,

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami-Projekt 2010)