sikkerhet ved brann n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sikkerhet ved brann PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sikkerhet ved brann

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Sikkerhet ved brann - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Sikkerhet ved brann. Utfordring (1) Boligbranner generelt. Det er boligbranner som tar liv De materielle skadene har økt sterkt. Kilde: SINTEF NBL. Utfordring (2) Personer med funksjonsnedsettelse. Sykehus, sykehjem, pleieinstitusjoner, omsorgsboliger etc. Vanlige boligbygninger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sikkerhet ved brann' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utfordring 1 boligbranner generelt
Utfordring (1) Boligbranner generelt
 • Det er boligbranner som tar liv
 • De materielle skadene har økt sterkt

Kilde: SINTEF NBL

utfordring 2 personer med funksjonsnedsettelse
Utfordring (2) Personer med funksjonsnedsettelse
 • Sykehus, sykehjem, pleieinstitusjoner, omsorgsboliger etc.
 • Vanlige boligbygninger
pleieinstitusjoner omsorgsboliger mv
Pleieinstitusjoner, omsorgsboliger mv.
 • Få ansatte på vakt i forhold til behovet ved redning
 • Helsepersonell er ikke opplært og øvet som brannmenn– Urimelig ansvar
 • Rømningsvei i sykehjem etter brann
vanlige boligbygninger
Vanlige boligbygninger
 • Økt tilgjengelighet
 • Økt andel eldre personer med funksjonsnedsettelse
 • Bo hjemme så lenge som mulig
 • Kan ikke forutsette beredskapstiltak (”organisatoriske tiltak”)

Foto: Norsk brannvernforening – Thor Kr. Adolfsen

pleieinstitusjoner omsorgsboliger mv1
Pleieinstitusjoner, omsorgsboliger mv.
 • Rømningsvei i sykehjem etter brann
 • Tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden må prioriteresAutomatisk brannslokkeanlegg
 • Rømningsvei i sykehjem etter brann
vanlige boligbygninger1
Vanlige boligbygninger

Foto: Norsk brannvernforening – Thor Kr. Adolfsen

 • Tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden må prioriteresAutomatisk brannslokkeanlegg
endringer i forskriften
Endringer i forskriften
 • § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  • (1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden. Følgende skal minst være oppfylt:

TEK10

§ 11-12, 1. ledd

endringer i forskriften1
Endringer i forskriften
 • § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  • 1. ledd (a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner.

TEK10

§ 11-12, 1. ledd

endringer i forskriften2
Endringer i forskriften
 • § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  • 1. ledd (b) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg.

TEK10

§ 11-12, 1. ledd

veiledning til 11 2 risikoklasser
Veiledning til § 11-2 Risikoklasser
 • Risikoklasse 6
   • Bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg
   • Boliger spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders-/seniorboliger
 • Sveio Omsorgssenter
endringer i forskriften3
Endringer i forskriften
 • § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  • 1. ledd (c) For midlertidige byggverk og for byggverk som ikke er tilknyttet offentlig eller tilsvarende privat vannforsyning, kan det gjøres unntak fra krav om automatisk brannslokkeanlegg.

TEK10

§ 11-12, 1. ledd

endringer i forskriften4
Endringer i forskriften
 • § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  • 1. ledd (d) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår.

TEK10

§ 11-12, 1. ledd

endringer i forskriften5
Endringer i forskriften
 • § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  • (2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Følgende skal minst være oppfylt:

TEK10

§ 11-12, 2. ledd

endringer i forskriften6
Endringer i forskriften
 • § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  • 2. ledd (a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg.

TEK10

§ 11-12, 2. ledd

endringer i forskriften7
Endringer i forskriften
 • § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  • 2. ledd (b) I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere.

TEK10

§ 11-12, 2. ledd

endringer i forskriften8
Endringer i forskriften
 • § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
  • (4) For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk.

TEK10

§ 11-12, 4. ledd

endringer i forskriften9
Endringer i forskriften
 • § 11-13. Utgang fra branncelle
  • (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder.

TEK10

§ 11-13, 1. ledd

endringer i forskriften10
Endringer i forskriften
 • § 11-13. Utgang fra branncelle
  • (2) Brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett trapperom utført som rømningsvei. For boenheter forutsettes at minst ett vindu eller balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats, jf. § 11-17.

TEK10

§ 11-13, 2. ledd