opvoeden in de puberteit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on

OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe. Ze heeft geen manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….
puberteit wat is dat1
Puberteit, wat is dat…?
 • Periode waarin kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen (12-18 jaar)
 • Recent onderzoek leert ons dat deze fase verder duurt tot 25 jaar.
veranderingen
veranderingen
 • Lichamelijk
  • Groeispurt
  • 10cm/j, 3kg/j
  • Slungelachtig
  • Onverzadigde honger
  • Alle remmen los: overproductie van hormonen
  • Bij jongens: tijdelijke toename aggressiviteit
  • Bij meisjes: tijdelijke toename depressiviteit
  • Seksuele rijping
slide7

Verstandelijk

  • Abstract denken “stel dat, wat als,…”
  • Voorste delen van de hersenen: plannen, organiseren, abstract denken:
  • Verbindingen tussen linker en rechterhelft wordt sterker
  • Kritisch
  • Discussies uitlokken en er van genieten
slide8
Sociaal-emotioneel
  • Identiteit: eigen persoon, eigen ik ontwikkelen
   • Wat wil ik, wat kan ik, wat vind ik
   • Thuis, op school, in de omgang met leeftijdsgenoten
   • Taken: met een groep omgaan

vriendschappen krijgen

bepaalde interesses ontwikkelen

  • Zelfstandigheid: los komen van de afhankelijkheidsrelatie met ouders
slide9
Behoeften: streven naar onafhankelijkheid door te experimenteren
 • Gevoelens: onzekerheid, schaamte, verwachtingen, depressiviteit, eenzaamheid, emotionele jojo…
 • Veel slaap nodig
autonomie en identiteitsontwikkeling
Autonomie en identiteitsontwikkeling

Voorkeur om alleen te zijn (privacy)

Gaan anders over ouders denken

Onafhankelijkheid betekent niet band met ouders verbreken

Wil autonoom functioneren: zelf keuzes en beslissingen nemen

experimenteergedrag
experimenteergedrag
 • Om eigenheid te ontdekken
 • Wisselingen
 • Op verschillende terreinen:
 • -sexualiteit/relaties
 • -kledingdracht, haartooi, piercings,…
 • -drugs, alcohol, lichamelijke grenzen opzoeken
ontwikkelingstaken
Ontwikkelingstaken
 • Vorm geven aan veranderende relaties binnen het gezin (los komen, eigen plaats bepalen binnen relaties in gezin en familie)
 • Participeren in onderwijs (kennis, vaardigheden, attitudes, keuzes maken en uitoefenen)
 • Invullen van vrije tijd (zinvolle vrijetijdsbesteding)
 • Omgaan met autoriteiten en instanties (gezag aanvaarden, regels en codes respecteren)
 • Zorg dragen voor gezondheid en uiterlijk (hygiëne, voeding, vermijden overdreven risico’s)
 • Sociale contacten uitbouwen en onderhouden (vertrouwen geven en nemen, wederzijdse acceptatie,…)
 • Vorm geven aan intimiteit en seksualiteit (mogelijkheden en wensen ontdekken in relaties)
slide13
85% van de jongeren geeft aan een goede relatie/band te hebben met hun ouders
 • 2% van de jongeren heeft een strafbaar feit gepleegd (zwartrijden-diefstal-vandalisme)
 • Gemiddelde leeftijd van actieve seksualiteit ligt op 15.5j en is stabiel
3 opvoeden van pubers
3 Opvoeden van pubers
 • Veranderingen voor ouders, veranderingen voor jongeren: opvoeden is een interactief proces
 • Invloed media > peer > invloed ouders
 • Leefwereld wordt ruimer
 • Ouders worden bevraagd/bekritiseerd
 • Ouders blijven waarden en normen meegeven
4 opvoeden concreet
4 opvoeden concreet
 • Pedagogische vaardigheden: opvoeden is een complex geheel van zoeken naar evenwicht in:

steunen - sturen - stimuleren

steunen
steunen
 • Positieve betrokkenheid:

interesse tonen, aandacht hebben en geven, tijd maken voor (kwaliteit versus kwantiteit)

 • Positieve bekrachtiging:

wat positief verloopt blijven zien en benoemen, complimenten, het “vanzelfsprekende” niet vanzelfsprekend vinden

sturen
sturen
 • Grenzen stellen:

regels opleggen en afdwingen, afgrenzen (in tijd, ruimte, wat mag en wat mag niet), realistisch en haalbaar

 • Monitoring:

toezicht houden, overzicht houden, weten waar men mee bezig is (wie, wat, waar, hoe), controle versus autonomie

stimuleren
stimuleren
 • Problemsolving:

onderhandelen, dagelijkse problemen bespreekbaar maken en aanpakken, geven en nemen, stimuleren om zelf naar oplossingen te zoeken, kiezen welke problemen lastig zijn en/of belangrijk

lastige problemen en of belangrijke problemen
Lastige problemen en/of belangrijke problemen
 • Belangrijke problemen zijn lastig voor het kind en kunnen de ontwikkeling belemmeren
 • Belangrijke problemen zijn quasi universeel, worden erkend door de meeste ouders
 • Lastige problemen zijn vooral vervelend en een last voor ouders
 • Lastige problemen geven stof tot discussie
 • Lastige problemen kunnen waardevol zijn voor de ontwikkeling van kinderen
 • Lastige problemen kunnen belangrijke problemen worden
slide22
Het probleem is zeer belangrijk weinig belangrijk

Zeer lastig A-probleem C-probleem

zeer belangrijk zeer lastig maar

en zeer lastig weinig belangrijk

Weinig lastig B-probleem D-probleem

zeer belangrijk weinig lastig en

maar weinig lastig weinig belangrijk

Ook een keuze naar dringendheid !

slide23
A- probleem: beslissen en eisen stellen
 • B- probleem: beslissen en eisen stellen
 • C- probleem: onderhandelen
 • D- probleem: praten en adviseren

(opletten voor preken, ongevraagd adviseren)

het negatief proces
Het negatief proces

Oeverloze discussies die tot niets leiden

Is een patroon volgens geijkte procedure

Opstart negatieve voortgang/ agressie

reactie kickboksen irritatie

open einde

slide25
Opstart: neutrale vraag, opmerking, eis of verzoek. Dit wordt negatief waargenomen en geeft een
 • Negatieve reactie: een neen, scheldwoord, afwijzing of een antwoord waarin een negatieve emotie fel doorklinkt
 • Kickboksen: woordenwisseling, verhitte discussie, er wordt niet geluisterd, schreeuwen om andere te overtreffen
 • Agressie/open einde: afbreken van contact zonder oplossing. “de rekening blijft open staan. De bui blijft in de lucht hangen en barst snel terug los of….. communicatie stopt.

Belangrijk om te blijven regisseren !

Het is aan de ouder om uit de boksring te stappen.

slide26

SPELERS

SCHEIDSRECHTER

LIJNRECHTER

TOESCHOUWERS

5 belang van communicatie
5 belang van communicatie
 • Tijdens dagelijkse huis-, tuin- en keukensituaties
 • Open communiceren
 • Actief communiceren
 • Niet enkel over problemen communiceren
 • Openheid houden rond moeilijke thema’s
 • Aandacht geven, andere mening accepteren, belangstelling tonen
 • Leefwereld jongere is anders dan leefwereld ouders (verschillende behoeften, interesses, …)
 • Communiceren is niet enkel overtuigen
 • Jongeren hebben het recht om hun eigen fouten te maken (zorgen voor beveiliging)