hvordan skal itsmf udvikle sig fremadrettet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet - PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet. Michael Imhoff Nielsen michael.imhoff@itsmf.dk. IT Service Management Forum Vision. itSMF Danmark er den førende interesseorganisation indenfor IT Service Management i Danmark. itSMF Danmark Mission.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet' - leland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan skal itsmf udvikle sig fremadrettet

Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet

Michael Imhoff Nielsen michael.imhoff@itsmf.dk

it service management forum vision
IT Service Management Forum Vision

itSMF Danmark er den førende interesseorganisation indenfor IT Service Management i Danmark.

itsmf danmark mission
itSMF Danmark Mission

itSMF Danmarks overordnede formål er at udbrede kendskabet til IT Service Management best practices og standarder

itSMF Danmark har til formål at fremme optimeringen af it-understøttelsen og omstillingsevnen i organisationer

itsmf danmark v rdier
itSMF Danmark Værdier
  • Grundlæggende værdier der er styrende for itSMF Danmark i alle tiltag og initiativer
  • Synlighed og troværdighed
  • Værdiskabelse og fastholdelse
  • Professionelt indtryk
form l med denne seance
Formål med denne seance

Åben diskussion om foreningens fremtid, hvor den skal bevæge sig hen og hvordan vi får sat gang i denne udvikling med de begrænsede midler vi har (både økonomiske og menneskelige ressourcer).

Skal bl.a. tjene som oplæg til den efterfølgende generalforsamling, som bliver første skridt på rejsen.

vi er kun os selv
Vi er kun os selv

Husk der er ikke nogen jer og I. Der er kun os og vi. Hvis der er noget der ikke fungerer optimalt er det vores alles opgave at få det rettet.

nuv rende tilstand
Nuværende tilstand

Antal medlemmer 937 per 18/9.

LinkedIn medlemmer 806 per 24/9.

Kun ca. 200 medlemmer begge steder.

Hvor mange på konferencen er medlemmer af vores LinkedIn gruppe? Håndsoprækning.

Ca. 35 frivillige fordelt på bestyrelse og diverse udvalg (næste slide)

Svært at få medlemmerne aktiveret.

itsmf dk organisation

Event

udvalg

Jens Nüchel

IBM

Formand

Niels Sejer Petersen

Forsvaret

itSMF DK organisation

Suppleant

Claus Bartholin

PFA

Kasserer

Aage Svanholm

Københavns

Kommune

Bestyrelses-

medlem

Heidi Hyre-

Fenneberg

Næstformand

Michael Imhoff

IBM

Bestyrelses-

medlem

Jørgen Eriksen

KU

Suppleant

Niels Dam

Devoteam

Økonomi

Konella

Administration

Marketing

Claus

Rosengaard

IBM

Publikations-

udvalg

Christina Kruse

BRF

Erfagrupper

Nyhedsbrev

Kompetenceud-

viklingsudvalg

Michael Imhoff

IBM

Ansvarshaven-

de redaktør

Jens Nüchel

IBM

konomi mere p generalforsamlingen
Økonomi (mere på generalforsamlingen)

Budget på ca. 1,3 MDKK

Primært medlemskontingenter.

Meget få sponsorer (faldet fra ca. 20 i de glade dage til ca. 5)

Udgifter til

Konferencer (p.t. gratis)

Nyhedsbrev (journalist)

Mødeaktiviteter i internationalt arbejde (publications, standardisering, AGM)

Administration (medlemshåndtering, web m.m.).

medlemstilbud
Medlemstilbud

Årlig konference

ERFA møder

Kontaktliste for de fleste medlemsvirksomheder (ambassadørlisten)

Bogshop

Deltagelse i itSMF UK konferencen (nyt tiltag i 2012)

Nyhedsbrev (dansk)

Adgang til International og andre chapters nyhedsbreve

Diskussionsforum på LinkedIn

udfordringer
Udfordringer

Antallet af medlemmer har stået i stampe i gennem flere år.

Vi mangler sponsorer

Antal deltager på konferencen (133 i år) langt under ambitionsniveauet på trods af gratis deltagelse

Mange deltagere på ERFA møderne, men vi vil gerne have flere møder

Vi vil gerne have endnu flere til at læse nyhedsbrevet, også uden for itSMF

Få diskussioner på LinkedIn

Endnu flere skal engageres i det frivillige arbejde

Alt dette for at få højere aktivitetsniveau, større omsætning og forbedret resultat og i sidste ende skabe mere værdi af medlemskabet.

sp rgsm l vi hele tiden b r stille
Spørgsmål vi hele tiden bør stille

Hvem er vi en forening for, findes der en eller flere profiler?

Hvordan sikrer vi os at vi adresserer de behov vores medlemmer har?

Hvilke ydelser med hvilket indhold skal vi tilbyde?

Hvordan sikrer vi at der hele tiden er frivillige nok?

Hvordan kan vores administrative ressourcer bakke op?

Hvor skal vi bevæge os hen, hvor skal vi være om 5 og 10 år?

konkrete actions
Konkrete actions

Kan vi blive konkrete og sætte nogle mål og aktiviteter op får det næste år?

osv.